הודעת שגיאה

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ב-drupal_get_feeds() (שורה 394 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/common.inc).

תג: אי שימוש בו במשך שלוש שנים

21 במרץ, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Sanliuyidu (Fujian) Sports Goods Co., Ltd. כנגד בעלת הסימנים חברת דליטקס בע"מ. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני, ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ההחלטה ניתנה ביום 23.2.2016.
 
העובדות: הסימנים שבכותרת נרשמו בפנקס סימני המסחר בישראל בשנים 2007 ו-2008 בגין אפודים ושכפ"צים בסוג 9 ובגין תיקים בסוג 18 וכן בגין בגין דברי הלבשה והנעלה, בסוג 25.
 
המבקשת הגישה בקשה לביטול הסימנים הרשומים בשל אי שימוש בהם. בעלת הסימנים לא השיבה לבקשת הביטול. לפיכך הגישה מבקשת הביטול ראיות מטעמה להוכחת טענותיה וויתרה על השמעת טענות בעל פה.
 
תוצאות ההליך: סגנית הרשם הורתה על ביטול הסימנים. בנוסף נפסק כי בעלת הסימנים תישא בהוצאות מבקשת הביטול בסך 2,000 ₪ וכן בשכר טרחת עורכי דינה בסך 2,500 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן בשל אי שימוש

סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח  חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה") קובע את הכללים והתנאים לפיהם יבוטל רישום של סימן מסחר בשל אי שימוש בו כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
הסעיף ממשיך וקובע אימתי אין לראות בשימוש כמספיק על מנת  להדוף טענת העדר שימוש.
 
מטרת הסעיף הינה לנקות את פנקס סימני המסחר מסימנים שלא נעשה בהם שימוש על מנת לפנות מקום לסימנים שיש למי מהציבור עניין בהם (ראה גם ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TES, תקדין עליון 2007(1), 3018). 
 
נפסק כי בשל כך שהסימן הרשום הינו זכות קניין של בעלת הסימנים, לא בנקל יבוטל, אלא אם שוכנע הרשם כי אכן התקיימו התנאים הקבועים בפקודה לכך. 
 
מבקשת הביטול הגישה תצהיר לפיו בעלת הסימנים לא השתמשה בהם בישראל בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול וכי אתר החברה, www.dalitex.com, אינו פעיל. עוד הוגש תצהירו של מר רונן מנשה, חוקר פרטי המעיד כי בעלת הסימן מעולם לא עשתה בו שימוש ואין בכוונתה לעשות בו שימוש. וכי בעלת הסימן אינה עושה כל שימוש בסימן בישראל.
 
נפסק כי מן הראיות שהגישה מבקשת הביטול עולה בבירור כי בעלת הסימנים לא עשתה שימוש בסימנים בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול ואף לא עשתה שימוש בהם מעולם. 
על כן נפסק כי יש להורות על על ביטול הסימנים.  

14 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

בקשה לביטול סימן רשום שהוגשה על ידי שמעון בודקוב כנגד, בעלת הסימן, חברת HACHETTE FILIPACCHI PRESSE. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 14.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן רשום מס' 74356 "ELLE" בסוג 25 הנסמכת על סעיף 41 לפקודת סימני המסחר בטענה להעידר שימוש בסימן המסחר.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול סימן מסחר נדחתה. בנוסף נפסק כי מבקש הביטול יישא בהוצאות שכ"ט בעלת הסימן בסך 4,000 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן: "41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן מסחר במידה שיוכח בפני היושב בדין כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שלגביהם הוא רשום, וזאת במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. בענייננו, המועד בו הוגשה בקשת הביטול הוא 21.1.2014 ואי לכך התקופה הקובעת לפי סעיף 41 (א) הנ"ל היא בין התאריכים 21.1.2011 ועד 21.1.2014.
 
שלוש הן השאלות שעל היושב בדין לשאול במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה: "השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן". (בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS נ' פרמינגר, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975). 
 
יודגש כי על כתפיו של מבקש ביטול סימן מסחר רשום, רובץ נטל השכנוע להראות כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית, כדי לשנות את הכלל דלעיל, אם כי די בכמות פחותה יחסית של ראיות על מנת לעמוד בנטל זה, שאז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן, להראות כי עשה שימוש בסימן הרשום על שמו.
 
ודוק, תכליתו של הליך לביטול סימן מסחר רשום מחמת העדר שימוש הינו, בין היתר, למנוע רישומם של סימני מסחר שלא הייתה לבעליהם כוונה כנה לעשות בהם שימוש מסחרי. כמקובל, סימן מסחר רשום הינו בבחינת קניין, נכס עביר וסחיר לכל דבר ועניין, ולפיכך אין לבטל רישומו בנקל. 
לעניין הראיות בתיק זה נפסק כי הימנעותו של מבקש הביטול להביא דוח חוקר פרטי עומדת לו לרועץ, באשר מקימה היא חזקה לפיה אילו היה מובא הדוח, היו תוצאותיו פועלות לרעתו. 
 
לאחר בחינת חומר הראיות קבעה הפוסקת כי מבקש הביטול לא עמד בנטל הרובץ לפתחו. לא עלה בידו להוכיח כי בעלת הסימן הרשום אינה עושה שימוש בסימן הרשום "ELLE" בישראל, ביחס לסחורות המנויות בפרטת הסימן תחת סוג 25, ובין היתר הלבשה והנעלה.  
מנגד, התרשמה הפוסקת כי כי עלה בידי בעלת הסימן הרשום להוכיח פוזיטיבית, באמצעות תצהיר מר Fabienne Sultan, שעושה היא שימוש, בסימן המסחר הרשום בישראל בתחום ההנעלה. 
אמנם נכון, כמות הנעליים (נושאות הסימן הרשום) ששווקה בישראל מטעם בעלת הסימן, עליה מלמדות החשבוניות שצורפו אינה גבוהה במיוחד. יחד עם זאת, די בה כדי ללמד על שימוש איכותי דיו בסימן המסחר אשר יש בו כדי למנוע את ביטול רישומו. 
 

10 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש
חברת Abed Anaser Fathi Saaed Elden ביקשה לבטל את סימן המסחר של חברת AKBAR BROTHERS LIMITED, ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ההחלטה ניתנה ביום 24.12.2015.
 
מבקשת הביטול יוצגה על ידי ד"ר אייל ברסלר.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן מסחר הסימן "Alghazaleen in Leaves"  אשר נרשם ביום 1.7.1996 בסוג 30 עבור "תה". 
 
כתב טענות שכנגד מטעם בעלת הסימן לא הוגש. מבקשת הביטול הגישה את ראיותיה. ראיות בעלת הסימן לא הוגשו. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול מתקבלת, נפסק כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר הרשום במשך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול. 
בנוסף נפסקו הוצאות שכ"ט עורכי דינה של מבקשת הביטול בסך כולל של 3,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן מסחר מחמת העדר שימוש

התנאים לביטול סימן מסחר רשום מחמת העדר שימוש נקבעו כאמור בסעיף 41 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"), אשר לשונו כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום-לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. "
 
כלל ידוע הוא, כי הנטל להראות כי סימן מסחר שנרשם אינו כשר לרישום מוטל על מבקש הביטול, לא כך הדבר באשר לנטל הבאת הראיה – נטל אשר יכול לעבור מצד לצד. 
 
עוד ידוע, כי קיים קושי בהוכחת עובדה שלילית. בעניינו, על מבקשת הביטול להראות כי לא היה שימוש בסימן בתוך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול (או להתכבד ולהוכיח אחד משני התנאים הנוספים שבסעיף). 
 
ולגופו של עניין. מבקשת הביטול הינה הבעלים של בקשה לרישום סימן מסחר מס' 260834 AL-GHAZALEEN ולפיכך הינה בבחינת אדם מעוניין כהוראת סעיף 41 לפקודה. מבקשת הביטול היא אכן בבחינת "צד נפגע" כלשון סעיף 41 לפקודה.  זאת משום שהינה סוחרת מזה שנים רבות במוצרים הנושאים סימן מסחר דומה לזה הרשום.
 
מתצהיר החוקר הפרטי אשר הוגש מטעם מבקשת הביטול עולה כי לא נעשה שימוש, אף לא מועט, בסימן הרשום בישראל.
 
על כן נפסק כי עלה בידי מבקשת הביטול להציג ראיות אשר די בהן כדי להרים את הנטל הרובץ לפתחה על פי דין. מנגד, לא עלה בידי בעלת הסימן, אשר ממילא אף לא ניסתה, לסתור או להפריך את הראיות שהוצגו מטעם מבקשת הביטול. 
 
לאור האמור לעיל, נפסק כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר הרשום, ומקל וחומר לא במשך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול. לפיכך, הפוסקת נעתרה לבקשה וקבעה כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה. 

 

9 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש
יהלומי לילי ביקש לבטל את סימן המסחר של חברת ROLEX SA, ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ההחלטה ניתנה ביום 30.12.2015.
 
העובדות: בקשה לביטול רישום סימן המסחר " ORCHID" (הרשום בסוג 14) בטענה לאי שימוש. הבקשה הוגשה בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר. 
 
מבקשת הביטול עותרת בבקשה זו למחיקת הרישום ביחס לכל הסחורות שבפרטה, למעט ביחס לפריט "שעוני יד". לטענת מבקשת הביטול לא נעשה בסימן שימוש כלשהו בישראל ולמצער לא נעשה בו שימוש בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול ביחס לחלק גדול מהפרטה.
 
יובהר כי הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר בגין: משקולות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים אטומים, מיכלים גליליים (לייצור שעונים ושעוני יד), קופסאות מתכת יקרה למחטים, צמידים (תכשיטים) פריפות (תכשיטים), אבזמים ממתכת יקרה, נרתיקים לייצור שעונים ושעוני יד, נרתקים לשעונים (תצוגה), שרשראות (תכשיטים), קמיעות (תכשיטים), כרונוגרפים (שעונים), מכשירים כרונומטריים, נרתיקי שעונים, מחוגים (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים ושעוני יד חשמליים, שעוני בקרה (שעונים ראשיים), חפתים, חוגות (לייצור שעונים ושעוני-יד), יהלומים, עגלים, תכשיטים העשויים ממתכת יקרה, תכשיטים, מדליונים (תכשיטים), מנגנונים לשעונים ושעוני יד, ענקים (תכשיטים), נרתיקי מחטים העשויים מתכת יקרה, מחטים העשויים מתכת יקרה, סיכות נוי, קישוטים (תכשיטים), פנינים (תכשיטים), מטוטלות (לייצור שעונים ושעוני יד), סיכות (תכשיטים), אבנים טובות, טבעות (תכשיטים), אבנים טובות למחצה, קישוטי כסף, שעוני שמש, חוטים ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני נוכחות (שעונים ראשיים), תכשיטים זולים (תכשיטים), רצועות שעוני יד, נרתיקי שעוני יד, שרשראות שעוני יד, זגוגיות שעוני יד, קפיצי שעוני יד, שעוני יד, תיילים ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני זרוע; הכל כלול בסוג 14.
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, סגנית הרשם הורתה על ביטול רישום הסימן ביחס לכל הסחורות שברשימת הסחורות, למעט הסחורות הבאות: משקולות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים אטומים, מיכלים גליליים (לייצור שעונים ושעוני יד), נרתיקים לייצור שעונים ושעוני יד, נרתקים לשעונים (תצוגה), כרונוגרפים (שעונים), נרתיקי שעונים, מחוגים (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים ושעוני יד חשמליים, חוגות (לייצור שעונים ושעוני-יד), מנגנונים לשעונים ושעוני יד, מטוטלות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעוני שמש, שעוני נוכחות (שעונים ראשיים), רצועות שעוני יד, נרתיקי שעוני יד, שרשראות שעוני יד, זגוגיות שעוני יד, קפיצי שעוני יד, שעוני יד, שעוני זרוע.
 
נפסק כי בעלת הסימן תישא בהוצאות מבקשת הביטול בסך 2,500 ₪ ובשכר טרחת עורך דינה בסך 2,500 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן בטענה לאי שימוש

סעיף 41 לפקודה קובע כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
הסעיף ממשיך וקובע מהם אותם שימושים שאין לראותם כמספיקים כדי להדוף טענת העדר שימוש, כגון שימוש בפרסומת בלבד.
 
בהעדר סמכות לרשם לבטל סימנים מיוזמתו הוא, וכאשר הפקודה אינה מחייבת שימוש בסימן טרם רישומו, למעט בנסיבות המנויות בסעיף 29 לפקודה, קיימת חשיבות רבה לאפשרות הנתונה לציבור לנקות את פנקס סימני המסחר מסימנים שלא נעשה בהם שימוש במשך תקופה ממושכת.
נפסק כי שעה שעסקינן בזכות קניין רשומה, לא ניתן לבטלה במחי יד ומבלי לבדוק האם אכן איבדה בעלת הסימן את זכותה בסימנה הרשום בשל אי שימוש בו. 
 
מבקשת הביטול הגישה בתמיכה לבקשתה את תצהיר החוקר, מר יוסי גלאור. המצהיר העיד כי ביקר בחנויות הקשורות לרולקס ולא מצא בהן מוצרים הנושאים את הסימן. 
 
חיפוש במנוע החיפוש Google של הצירוף "Rolex Orchid" מעלה תמונות של שעונים, ככל הנראה של בעלת הסימן, על גביהם מוטבעים שם החברה והסימן הרשום. עוד מגלה החיפוש כי שעוני יד הנושאים את הסימנים נמכרים בשוק המשני באתרי מכירות במרשתת. 
 
ממצאי החיפוש מובילים למסקנה כי יוצרו ונמכרו בעבר שעוני יד הנושאים את הסימן הרשום וכי כיום ניתן לרכוש פריטים אלה בשוק המשני. מכאן שיש להכריע בשאלה האם שימוש בסימן רשום בשוק המשני, דהיינו על ידי הציבור ולא בשיווק ישיר של בעלת הסימן, עשוי להוות שימוש מספיק כדי למנוע את ביטול רישומו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. 
 
סעיף 1 לפקודה מגדיר סימן מסחר מהו וכולל - "סימן המשמש ... לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם." 
 
בעניין בקשה לביטול סימן מסחר  138834 Миг ("מיג" בשפה הרוסית) מיגדור בע"מ נ' בוריס גייל ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 16.7.2007) סבר כב' הרשם (כתוארו אז) כי יש לאמץ פרשנות רחבה של המונח "שימוש" בהקשר של סעיף 41 לפקודה.
 
בע"א 471/70 י. ר. גייגי ס. א. נגד פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705, 708 קבע כב' השופט ויתקון כי אין לראות ביבוא מקביל של מוצרים תוך שימוש בסימן המסחר של יצרן המוצרים כהפרת סימן המסחר, אף אם הייבוא נעשה שלא ברשות בעל הסימן. 
 
באותו עניין סברו כל שופטי בית המשפט העליון שלא ניתן ליתן לבעל הסימן סעד בעילה של הפרה של סימן מסחר. הוסיף השופט ח' כהן והציע להשתמש בעילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. ואולם לא הייתה מחלוקת באותו עניין כי היה שימוש בסימן המסחר.
אך גם אם ניתן לראות בהצעה למכירה באתרים ברשת כשימוש בסימן מסחר, עולה השאלה האם לא נדרש כי השימוש יהיה בישראל. על כך עונה א. ח. זליגסון בחיוב בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (תשל"ג – 1973), בעמ' 12: "השימוש בסימן צריך להיות בארץ ולא בחו"ל".
 
עם זאת מוסיף זליגסון (בעמ' 15 לספרו לעיל) ומונה שיקולים התומכים להכיר בשימוש מחוץ לישראל כשימוש המונע את ביטול רישום הסימן, בין היתר, על מנת למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים, במיוחד כאשר מאמץ יצרן ישראלי סימן מוכר היטב מחו"ל שלא נעשה בו שימוש בישראל. נזכור, כי בעת כתיבת ספרו טרם תוקנה הפקודה באופן שתכלול גם הגנה על סימנים מוכרים היטב. לבסוף מציע זליגסון את הגדרת השימוש הבאה: "לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסויים בישראל יכול להיווכח שסימן פלוני קשור לסחורה אלמונית וכי סחורה זו קיימת ועלולה להתקבל."
 
על כן נפסק כי במטרה למנוע הטעית צרכנים מוצדק לעתים להותיר על כנו רישום של סימן אף אם היצרן איבד בו עניין מסחרי והפסיק לייצר מוצרים הנושאים אותו. הסיבה לכך נעוצה במוניטין הרב שדבק בסימן אשר לא נעלם לחלוטין, בין היתר, בשל היות המוצר הנושא את הסימן בעל משך חיים ארוך. ברי כי העובדה כי הציבור עודנו מייחס את הסימן ליצרן בשל אותו מוניטין דורשת הוכחה. 
 
בענייננו נפסק כי לא הובאו, כאמור, ראיות על ידי בעלת הסימן. מאידך, אף לא נתבקש ביטול הסימן ביחס לשעוני יד, אך נתבקש ביטולו ביחס לסחורות המיוצרות יחד או עבור שעוני יד. נראה כי הותרת הרישום על כנו ביחס לשעוני יד מחייבת אף את הותרתו ביחס לאותן סחורות הקשורות לכך.
 

25 בינואר, 2016,

0 תגובות

ביטול מחמת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר רשום שהוגשה על ידי ענני תקשורת בע"מ כנגד בעל הסימן תמיר קפלינסקי. הבקשה נדונה בפני ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.7.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: הסימן  HA'HAMAMA" החממה" נרשם בפנקס סימני המסחר בישראל ביום 7.11.2006 בגין יזמות, ארגון והפקה של אירועים, מופעים, מסיבות ואירועי בידור לסוגיהם השונים, הפקה וניהול אירועים ומועדונים, לרבות בית ספר לברמנים ותקליטנים; הנכללים כולם בסוג 41.
ביום 22.12.2014 הוגשה בקשה לביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972. בעל הסימן לא הגיש הודעה בתשובה ולפיכך הגישה מבקשת הביטול את ראיותיה בהליך. מבקשת הביטול וויתרה על זכותה להשמיע טענותיה בפניי וביקשה כי תינתן החלטה על פי הטענות והראיות שהגישה.
 
בעל הסימן בחר, כאמור, שלא להגיש טענות וראיות מטעמו בהליך.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול התקבלה, בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. בעל הסימן יישא בהוצאות מבקשת הביטול בגין הליך זה בסך של 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול מחמת העדר שימוש

סעיף 41 לפקודה קובע כי סימן שלא היה בשימוש בעליו במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול יבוטל רישומו, אם לא יראה בעל הסימן כי היו נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את העדר השימוש. להלן לשונו של סעיף 41 לפקודה:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
..."
תכליתו של סעיף 41 לפקודה ברורה: כי לא יוותרו בפנקס סימני המסחר סימנים שלא נעשה בהם שימוש, כאבן שאין לה הופכין. עם זאת, משנרשמה זכות הקניין בפנקס הנטל הוא על המבקש לבטל את רישומה להראות כי אכן לא נעשה בסימן שימוש.
מן הראיות שהגישה המבקשת עולה כי נסיונותיה לאתר את בעל הסימן לא צלחו. מפרסומים בעיתונות מן השנים 2010 ו-2013 אותם צירפה גב' אטלס-כץ לתצהירה, עולה כי בעל הסימן אינו עוסק עוד בתחום השירותים בגינם נרשם הסימן וזאת לפחות משנת 2007. עוד מעידה המצהירה כי ייתכן כי מועדון הנושא את סימן המסחר עודנו קיים, אך לא אותרו על ידי המבקשת ועל ידי באי כוחה פרסומים כלשהם במרשתת המעידים על קיומו. הפרסומים האחרונים של המועדון שהצליחה המבקשת לאתר לאחר חיפושים מעמיקים היו מהשנים 2005 ו-2006.
 אף כי הנטל להוכיח כי לא היה שימוש בסימן מוטל על הטוען זאת, קיים קושי להוכיח עובדה שלילית המחייב הקלה מסוימת על המבקשת ועל כן כמות הראיות הנדרשת תהיה פחותה. 
 
משנמנע בעל הסימן להביא ראיות כלשהן, ברי כי לא הוכיח גם נסיבות מיוחדות במסחר שבגינם נמנע מלהשתמש בסימנו. 
 
לפיכך הורתה סגנית הרשם על ביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. 
 

12 ביולי, 2015,

0 תגובות

היקף ההגנה על מותג ומתן חשבונות

היקף ההגנה על מותג ומתן חשבונות
תביעה שהוגשה על ידי חברת סחוט טרי (2007) בע"מ כנגד 1. אקו אלפא בע"מ; 2. אביבה חרסונסקי; 3. אהוד חרסונסקי; 4.  תפוז טרי בע"מ; 5. ערן חרסונסקי; 6. יחיא גבריאל. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט פרופ' עופר גרוסקופף. ביום 15.6.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: עניינה של התובענה בטענתה של התובעת, חברת סחוט טרי, כי הנתבעים עשו שימוש בקניינה הרוחני והפרו את זכויותיה בשם המסחרי "סחוט טרי", כאשר ייצורו, שיווקו, הפיצו ומכרו מיץ טבעי תחת מותג זה גם לאחר שמכרו את זכויותיהם בו לחברת פריפר, אשר נרכשה במסגרת הליכי פירוק על ידי התובעת. בשלב הראשון התבקש בית המשפט לתת צו למתן חשבונות אשר יחייב את הנתבעים למסור לתובעת את כל המידע הרלוונטי באשר למכירת ושיווק המיצים תחת המותג "סחוט טרי".
 
תוצאות ההליך: דין התביעה נגד הנתבעת 1 והנתבע 3 להתקבל. לעומת זאת יש לדחות את התביעה נגד הנתבעים 2, 4 – 6.
 
ניתן בזאת צו למתן חשבונות המורה לנתבעת 1 ולנתבע 3 לגלות בתצהיר ערוך על ידי רואה חשבון את הפרטים הבאים:
א. היקפי המכירות של מיצי פירות שבוצעו על ידם בתקופה שבין ה- 1.7.2007 לבין ה- 31.12.2009. ככל הניתן תבוצע הפרדה בין מכירות של בקבוקי משקה (1/2 ליטר) למכירה של גלונים (5 ליטר). 
ב. ההכנסות שהתקבלו מהמכירות המפורטות בסעיף (א) לעיל, וההוצאות שהוצאו לצורך ייצור מיצי הפירות ומכירתם.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת היעדר שימוש

בקשה לביטול רישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת RICHEMONT INTERNATIONAL כנגד בעלת הסימן חברת FIN.ING.. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 5.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: עניינו של הליך זה בבקשה שהגישה חברתRichmont International  לביטול סימן המסחר הרשום מס' 207810 "Reporter" בסוג 25, אשר רשום על שם חברת FIN.ING.S.R.L  בטענה כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו. 
 
ראיות המבקשת כללו תצהיר בו נטען כי לאור בדיקה על ידי חוקרים מטעם המבקשת, בעלת הסימן אינה עושה שימוש בסימן הרשום בישראל לפחות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול דנן, לא בסחורה לגבי רשום הסימן ולא ביחס לטובין בתחום הביגוד, ההנעלה וכיסויי הראש.
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי תצהיר המבקשת לבדו לא שכנע כי בעלת הסימן נמנעה מעשות שימוש בסימן המסחר הרשום במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול. 
לפנים משורת הדין, ולאור העובדה כי בעלת סימן המסחר הרשום נמנעה מהשמיע עמדתה, ואי לכך יתכן ובכוונתה לזנוח את רישום הסימן, הפוסקת הורתה:
 
בעל הסימן הרשום מס' 207810 יודיע האם בכוונת מרשתו לזנוח את רישום הסימן, במידה שתשובתו שלילית, יוגש באותו המועד כתב טענות שכנגד מטעם בעלת הסימן.  
 
מבקשת הביטול תגיש תצהיר ראיות חלופי מטעמה. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

17 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

חברת TASER International  הגישה בקשה לביטול סימן מסחר רשום מס' 154869 שבבעלות חברת ברימאג דיגיטל אייג'. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 7.7.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: מבקשת הביטול ביקשה לבטל את סימן מסחר "AXXON" (מעוצב) מספר 154869 הרשום בסוג 9 מיום 3.6.2004. בקשת הביטול הוגשה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר. לטענת מבקשת הביטול לא נעשה שימוש בסימן בישראל.
 
תוצאות ההליך: הבקשה מתקבלת, נקבע כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה.
בנוסף חויבה בעלת הסימן בהוצאות שכ"ט עורכי דינה של מבקשת הביטול בסך כולל של 2,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

25 במאי, 2014,

0 תגובות

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש
בקשה לביטול או מחיקת סימן סימן מסחר שהוגשה על ידי Hot Tuna IP Limited כנגד בעלת הסימן בון ספורט. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 3.4.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה למחיקה או ביטול של סימן מסחר מספר 168906 "HOT TUNA" מעוצב הרשום לגבי "הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25", שבבעלות בון ספורט. 
מבקשת הביטול טוענת כי לא נעשה שימוש בסימן ועל כן יש להורות על ביטול הסימן מכוח סעיף 39 לפקודת סימני מסחר או מחיקה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר.
 
תוצאות ההליך: בקשת הביטול והמחיקה נדחית. נפסק כי לאור התנהלות בעלת הסימן לאורה התארכו ההליכים מעבר לצורך, לא ניתן צו להוצאות.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

11 במרץ, 2014,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר שהוגשה על ידי PeerApp Ltd כנגד בעלת הסימן חברת Vyyo Inc. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן המסחר בשל אי שימוש בו במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני המסחר.
 
תוצאות ההליך: הרשם הורה על ביטול סימן המסחר.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 
דף הבא
דף קודם

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור