הודעת שגיאה

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ב-drupal_get_feeds() (שורה 394 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ב-menu_set_active_trail() (שורה 2396 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/menu.inc).

11 במאי, 2016,

0 תגובות

חישוב הפיצוי בגין הפרת פטנט

חישוב הפיצוי בגין הפרת פטנט
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 22.7.2013 בת"א 2260/08 ובת"א 1133-09-10. הערעור נדון בבית המשפט העליון, בפני ההרכב: כבוד השופט ניל הנדל, כבוד השופט נעם סולברג וכבוד השופטת ענת ברון.

21 בינואר, 2016,

0 תגובות

הוספת ראיות חדשות בהליך ערעור ובהליך התנגדות לפטנט

הוספת ראיות חדשות בהליך ערעור ובהליך התנגדות לפטנט
ערעור על החלטות של רשם הפטנטים ושל סגן רשם הפטנטים, הערעור הוגש על ידי אוגי מערכות בע"מ כנגד שרין טכנולוגיות בע"מ. הערעור נדון ב בית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת תמר אברהמי. ביום 17.8.2015 ניתן פסק הדין בתיק.

20 בינואר, 2016,

0 תגובות

דרישת החידוש הנדרשת בפטנט

דרישת החידוש הנדרשת בפטנט
ערעור שהוגש על ידי אורבוטק כנגד קמטק על החלטה מיום 20.7.2014 של סגנית רשם הפטנטים בהליך התנגדות לפטנט (התנגדות לבקשת פטנט מס' 179995). הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. ביום 8.12.2015 ניתן פסק הדין בתיק.

21 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

תנאים לסירוב בקשת פטנט

תנאים לסירוב בקשת פטנט
הבקשה לפטנט נבחנה וסורבה בהתאם לתקנה 45 לתקנות הפטנטים. נימוקי הסירוב פורטו בהרחבה במכתבה של הבוחנת. הבוחנת סירבה את הבקשה בהתאם לסעיף 5 לחוק הפטנטים בקובעה כי האמצאה נעדרת התקדמות המצאתית.

16 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

התקדמות המצאתית והפירוט הנדרש במסגרת פטנט

התקדמות המצאתית והפירוט הנדרש במסגרת פטנט
המבקשים הגישו בקשת הפטנט. בהודעת הליקויים הראשונה נמצא כי הבקשה אינה כשירה לפטנט בהתאם להוראות סעיף 3 בחוק הפטנטים, מאחר והאמצאה עוסקת במהותה בשיטה אדמיניסטרטיבית ואינה טכנית. כמו כן, סבר הבוחן כי פירוט הבקשה לוקה בחסר ואינו עומד בדרישת סעיף 12(א) לחוק. לבסוף נמצא כי האמצאה אינה חדשה ואין בה התקדמות המצאתית.

26 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

מתן חשבונות בשל הטעייה רשם הפטנט להארכת תוקף תרופה

מתן חשבונות בשל הטעייה רשם הפטנט להארכת תוקף תרופה
תביעה העוסקת בהסדרת כניסתה של תחרות גנרית בתחום התרופות. מה הן המגבלות המוטלות על חברת תרופות אתית במאבקה למנוע, ולמצער לעכב, את כניסת המתחרים הגנריים לשוק.

21 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

קוד גנטי אינו כשיר לרישום כפטנט

קוד גנטי אינו כשיר לרישום כפטנט
בתאריך 7.10.2015 קיבל בית המשפט העליון של אוסטרליה פה אחד את ערעורה של חברת D'Arcy בקובעה כי פטנט אשר רשמה חברת מיריאד (Myriad Genetics, Inc) באוסטרליה, על קוד גן המפרק חלבון מסוים (BRCA1) ("החלבון"), אינו אמצאה כשירה לרישום כפטנט.

21 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

עתירה בגין אי תשלום תמלוגי אמצאת שירות

עתירה בגין אי תשלום תמלוגי אמצאת שירות
עתירה למתן צו על תנאי, על החלטתה של הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים הפועלת מכוח סעיף 109 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, לתמורה בעבור אמצאת שירות במסגרת עבודתו אצל חב' ישקר בע"מ ("המשיבה 1") בשנים 1995-1992 וכן בשנים 2001-1997.

10 בספטמבר, 2015,

0 תגובות

ספר חדש: תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני

ספר חדש: תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני
ספר זה מנסה להתמודד עם קושי בקביעת הפיצוי בהליכי קניין רוחני, הספר פורס בפני הקורא, יהא שופט היושב בדין או עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לסוגיות קניין רוחני, את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם ומנתח אותם ניתוח כמותי ואיכותי תוך מתן ביקורת, הסברים ונימוקים ברורים.

6 בספטמבר, 2015,

0 תגובות

העדר התקדמות המצאתית בתרופה

בית המשפט העליון באוסטרליה דחה פה אחד ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי אשר קבעה כי לא קיימת התקדמות המצאתית בתרופה להורדת כולסטרול בדם.

5 ביולי, 2015,

0 תגובות

האמונה כי פטנט אינו בתוקף אינה הגנה מפני הפרת פטנט

האמונה כי פטנט אינו בתוקף אינה הגנה מפני הפרת פטנט
ביום 26.5.2015 בית המשפט העליון בארה"ב הוציא מלפניו פסק דין בעניין Commil v. Cisco לפיו טענה של נתבעת כי סברה שפטנט בטל או כי הפטנט אינו תקף לא תעמוד עוד כהגנה.

21 ביוני, 2015,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט - העדר חידוש והתקדמות המצאתית (החלטה שנייה)

המתנגדת הגישה התנגדות לפטנט וטענה לפרסום קודם ולהעדר התקדמות המצאתית. בנוסף נטען כי כלל תביעות בקשת הפטנט הינן חמדניות ואינן נובעות באופן סביר מן הפירוט. בנוסף נטען כי בעת הגשת בקשת הפטנט בישראל לא עמדה המבקשת בחובת הגילוי הנאות הרובצת לפתחה בהתאם לסעיפים 17 ו - 18 לחוק הפטנטים.

11 ביוני, 2015,

1 תגובות

ספר חדש: דיני אינטרנט במשפט המסחרי

ספר חדש: דיני אינטרנט במשפט המסחרי
הספר סוקר ומנתח בפירוט את המשפט המסחרי בעולם המקוון, יסודותיו ומקורותיו, כמו גם את הוראות החוק והפסיקה בארץ ומחוצה לה.

11 במאי, 2015,

0 תגובות

החידוש הנדרש בבקשת פטנט

החידוש הנדרש בבקשת פטנט
שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "התקן ושיטות לבדיקת חפצים", המתנגדת טוענת כי האמצאה אינה כשירת פטנט מאחר שאין בה מוצר או תהליך כנדרש בסעיף 3 לחוק הפטנטים. עוד טוענת המתנגדת כי הבקשה אינה חדשה כנדרש בסעיף 4 לחוק.

27 באפריל, 2015,

0 תגובות

התקדמות המצאתית בבקשת פטנט

התקדמות המצאתית בבקשת פטנט
עיקר טענות ההתנגדות הוא כי האמצאה המתוארת בבקשה נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית וכן כי תביעה 1 בבקשה חמדנית, אינה נובעת באופן סביר מהמתואר בפירוט וכי תביעה 7 אינה ברורה ולכן אין הבקשה עומדת בהוראות סעיפים 4, 5 ו-13 לחוק הפטנטים. כן נטען כי תביעה 3 בבקשה פסולה לאור סעיף 9 לחוק בשל רישומו של פטנט ישראל שמספרו 84830.

22 באפריל, 2015,

0 תגובות

התנגדות לפטנט: חמדנות, פרסום קודם והעדר התקדמות המצאתית

התנגדות לפטנט: חמדנות, פרסום קודם והעדר התקדמות המצאתית
המתנגדת טוענת כי האמצאה הנתבעת תוארה בפרסומים קודמים וכי נעשה בה שימוש קודם לפני המועד הקובע ואי לכך אינה חדשה במשמעות סעיף 4 לחוק. עוד נטען כי לאור הידע שהיה ברשות בעל המקצוע הממוצע בתחום הרלוונטי, האמצאה הנתבעת נעדרת התקדמות המצאתית כנדרש בסעיף 5 לחוק. כמו כן, טוענת המתנגדת כי תביעות הבקשה אינן נובעות באופן סביר מן הפירוט ולפיכך חמדניות וזאת בניגוד לסעיף 13 (א) לחוק ואף אינן בהירות דיין כנדרש בתקנה 20(א)(3) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות").

15 באפריל, 2015,

0 תגובות

טענות חידוש, התקדמות המצאתית ותביעה חמדנית

טענות חידוש, התקדמות המצאתית ותביעה חמדנית
התנגדות לרישום פטנט שבמסגרתו המתנגדת טוענת כי האמצאה מושא הבקשה, נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית ולפיכך אינה כשירה לפטנט לפי סעיפים 4 ו – 5 לחוק הפטנטים.

9 באפריל, 2015,

0 תגובות

דירוג legal500 לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג legal500 לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 9.4.2015, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי legal500 את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.

7 באפריל, 2015,

0 תגובות

פרסום קודם והעדר חידוש

פרסום קודם והעדר חידוש
שם האמצאה מושא בקשה הפטנט הינו "מערכת מרובת ערוצים אופטיים לבדיקות", ועניינה בשיטה ובמערכת לבדיקה אופטית ממוכנת של מעגלים חשמליים. על פי הנתבע בבקשת הפטנט ובקצרה השיטה מתבצעת באמצעות צילום המעגל החשמלי או חלק ממנו, יצירת הצגה משופרת על בסיסם, והשוואת הדמות לייצוג סימוכין (רפרנס) בכדי לאתר פגמים בחלק המעגל הנבדק

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

פסילת בקשת פטנט בשל העדר יעילות האמצאה ודיות האמצאה

פסילת בקשת פטנט בשל העדר יעילות האמצאה ודיות האמצאה
התנגדותה של טבע לבקשת פטנט אותה הגישה Pharmacia AB. שם האמצאה בבקשת הפטנט דנן הנו "חרוז חדש בעל שחרור מבוקר, שיטה לייצורו ופורמולציה רבת יחידות המכילה אותו". בתמצית, תובעת בקשה זו חרוז פרמצבטי בשחרור מבוקר, הכולל מספר שכבות ובהן גרעין מסיס עם ציפוי בלתי מסיס, אשר מביא לשחרור מבוקר משופר של החומר הפעיל.

2 באפריל, 2015,

0 תגובות

דירוג Duns לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג Duns לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג הנישות של משרדי עורכי הדין בישראל שפורסם ביום 29.3.2015, פרסם מדריך הדירוג הישראלי Duns 100 הפועל בשיתוף פעולה עם העיתון הכלכלי 'גלובס' את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.

26 במרץ, 2015,

0 תגובות

אי קיבול בקשת פטנט לאחר משיכת התנגדות

אי קיבול בקשת פטנט לאחר משיכת התנגדות
לאחר הסרת ההתנגדות, סגנית הרשם מצאה לנכון להפעיל את סמכותה לפי סעיף 34 לחוק הפטנטים ולא לקבל את בקשת הפטנט לרישום וזאת מטעמים של היעדר חידוש והתקדמות המצאתית וכן לאור אי עמידה של הבקשה בדרישות סעיף 12 לחוק. בהתאם לתקנה 74(ג) לתקנות ניתנה למבקשים הזדמנות להשמיע טענותיהם.

9 במרץ, 2015,

0 תגובות

דירוג ILO לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג ILO לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 1.3.2015, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי ILO את עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר ד"ר יונתן דרורי ממשרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני (התמחות פטנטים).

4 במרץ, 2015,

1 תגובות

הפסד לאפל: תשלם 533 מיליון דולר על הפרת שלשה פטנטים

הפסד לאפל: תשלם 533 מיליון דולר על הפרת שלשה פטנטים
תביעת הפטנטים של חברת סמארטפלאש (Smartflash) נגד אפל הגיעה לשלב ההכרעה: ביום 24.2.2015 הורה חבר המושבעים בבית המשפט הפדראלי בטקסס כי על חברת אפל לשלם לסמארטפלאש סך של 532.9 מיליון דולר (מסך של 852 מיליון דולר שנתבעו), כפיצויים על הפרות של שלושה פטנטים.

3 במרץ, 2015,

0 תגובות

חלוקת בקשות לפטנט ורישום כפול של בקשת פטנט - double patenting

חלוקת בקשות לפטנט ורישום כפול של בקשת פטנט - double patenting
הבקשה דנן (203972) היא בקשת חלוקה מבקשת פטנט 176831 (להלן: "הבקשה ההורה"). הבקשה סורבה בהתאם לתקנה 45 לתקנות. הבוחנת מצאה, בין היתר, שאין שינויים מהותיים בין תביעות בקשת החלוקה והבקשה ההורה שיהיה בהם להוות היבט אחר של אותה אמצאה ובכך להביא להיקף הגנה שונה. לפיכך, קבעה הבוחנת שישנה חפיפה מלאה בין בקשת החלוקה והבקשה ההורה. לכן על פי הוראות סעיף 2 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק" או "חוק הפטנטים") אין בקשת החלוקה כשירה לפטנט.

12 בפברואר, 2015,

0 תגובות

מעמדו של צד שלישי בהליך בחינה

המבקשת הגישה בקשה לסימן מסחר מילולי "חלית? נפצעת?" בסוגים 36 ו-45. בהודעותיה למבקשת סירבה מחלקת סימני המסחר לרשום את הסימן המבוקש בשל היותו חסר אופי מבחין לגבי השירותים המבוקשים כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן מהטעם שהסימן המבוקש נוגע במישרין אל מהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד, בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה.

9 בפברואר, 2015,

0 תגובות

האם התביעות נובעות באופן סביר מפירוט הפטנט

האם התביעות נובעות באופן סביר מפירוט הפטנט
בקשה לביטול פטנט רשום מס' 199377 בהתאם להוראת סעיף 73ב לחוק הפטנטים. לטענת מבקשי הביטול, בקשת הפטנט הוגשה ותוקנה על ידי המשיב שלא כדין, שכן האמצאה הנתבעת בה לא הייתה בידי המשיב במועד הגשת הבקשה לפטנט, והיא אינה נתמכת בפטנט ההורה ואף לא בבקשת הבכורה. בנוסף, נטען כי האמצאה הנתבעת בפטנט החלוקה נעדרת חידוש

2 בפברואר, 2015,

0 תגובות

בדיקת נאותות לנכסי קניין רוחני

בדיקת נאותות לנכסי קניין רוחני
בימינו, בעולם שמונע ע"י טכנולוגיה וקידמה, כוחה של חברה עשוי להימדד דווקא על בסיס הקניין הרוחני שבבעלותה. חברות נקנות ונמכרות מדי יום, כאשר לצד האינטרס הכלכלי שבהגשמת עסקת המכר, עומד אינטרס של השגת מקסימום רווחים דווקא מהקניין הרוחני. חקירה ובדיקת נאותות של הקניין הרוחני של החברה, בין אם נעשית על ידי חברה חיצונית ובין אם על ידי החברה עצמה, עשויה ליצור פוטנציאל לרווח כלכלי גבוה בהרבה מהמצופה, למנוע לקיחת אחריות וסיכונים מיותרים ולאפשר קבלת החלטות מודעת ומושכלת יותר.

15 בינואר, 2015,

0 תגובות

עיקר האמצאה בפטנט (ערעור)

עיקר האמצאה בפטנט (ערעור)
פלסאון הגישה לבית המשפט המחוזי, תביעה לקבלת צו מניעה קבוע כנגד המערערות וכן פיצויים מהן בעילות של: הפרת פטנט ו"גניבת עין". בכתב התביעה טענה פלסאון כי בחודש דצמבר 2005 נודע לה שהמערערת 1 שיווקה בישראל מחברי צינורות שיוצרו על-ידי המערערת 2 (מוצר יונידלתא), ושהיה בהם, לגישתה של פלסאון, חיקוי מפר של הפטנטים הנ"ל שבבעלותה, במשמעות סעיף 49 לחוק הפטנטים. כן טענה פלסאון כי עיצובו של מוצר יונידלתא דומה לעיצובם של המחברים שהיא מייצרת, ושיווקו עולה כדי "גניבת עין", במשמעות מונח זה בחוק עוולות מסחריות.

6 באוקטובר, 2014,

0 תגובות

התקדמות המצאתית בעיני בעל המקצוע הממוצע

מבקשת הפטנט הגישה בקשת פטנט שכותרתה: "שימוש בטולטרודין, -5 הידרוקסי מתיל מטאבוליט או רצמאט שלו בהכנת תרופות לטיפול בשלפוחית שתן לא יציבה או פעילת יתר" ועניינה במתן פתרון לסובלים מבעיות בשלפוחית שתן בלתי יציבה או פעילת יתר. המתנגדת טענה להעדר כשרות לרישום פטנט בשל העדר התקדמות המצאתית לאור הוראות סעיף 5 לחוק הפטנטים ומשום היותה של הבקשה הנתבעת מתייחסת לשיטה לטיפול בגוף האדם, בניגוד להוראות סעיף 7 לחוק.

17 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

התנגדות לפטנט – פרשנות הפטנט, חדשנות ותום לב

המתנגדת טוענת כי האמצאה מושא הבקשה נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית. לעניין זה טוענת המתנגדת כי האמצאה מבוססת על שימוש בתאורות מסוגים Darkfield ו- Brightfield וכן על רכיבים בסיסיים שהיו ידועים במועד הקובע למטרות להן מיועדת האמצאה.

30 ביולי, 2014,

0 תגובות

התקדמות המצאתית וחדשנות בבקשת פטנט

התקדמות המצאתית וחדשנות בבקשת פטנט
אלביט התנגדה לבקשת הפטנט וטענה להעדר חידוש על פי סעיף 4 לחוק הפטנטים ולהעדר התקדמות אמצאתית על פי סעיף 5 לחוק. המתנגדת סומכת טענותיה אלה על 23 פרסומים קודמים.

19 ביוני, 2014,

0 תגובות

הוספת ראיות בהליך התנגדות לפטנט

הוספת ראיות בהליך התנגדות לפטנט
ערעור חוזר על החלטת סגנית רשם הפטנטים (ז'קלין ברכה) לפיה קיבלה את התנגדות המשיבה לבקשה לרישום פטנט שהגישו המערערים.

16 ביוני, 2014,

0 תגובות

תיקון בקשת פטנט - צמצום היקף התביעות שבפטנט

חברת טבע הגישה את התנגדותה למתן פטנט. חלף הגשת כתב טענות מטעמה, הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט בקשת הפטנט. המתנגדת התנגדה לחלק מן התיקונים המבוקשים. ניתן לסווג את כלל התיקונים שנתבקשו והוגשה לגביהן התנגדות כהוספת תביעות בלתי תלויות

16 ביוני, 2014,

0 תגובות

בקשה לפסיקת תמלוגים בעד אמצאות שירות

המבקש הגיש בקשה לפסיקת תמורה בעד אמצאת שירות לפי סעיף 134 לחוק הפטנטים. לטענת המבקש, במהלך תקופת העסקתו היה מעורב בהמצאתן של שש אמצאות שירות אשר לימים נרשמו כפטנטים בישראל. בעקבות פטנטים אלה נרשמו פטנטים מקבילים גם במדינות נוספות

8 במאי, 2014,

0 תגובות

אפל נגד סמסונג – מאבקי הפטנטים ממשיכים

אפל נגד סמסונג – מאבקי הפטנטים ממשיכים
הסאגה המתמשכת במלחמת הפטנטים בין שתי ענקיות אפל וסמסונג מגיעה לשלב חדש ואולי אף לנקודת מפנה מפתיעה. אפל זכתה במשפט פטנטים נוסף נגד הענקית הקוריאנית אבל סכום הפיצוי שנפסק לטובתה נמוך משמעותית ביחס לסכום שדרשה אפל.

11 במרץ, 2014,

0 תגובות

פטנט על שיטה בתחום התוכנה והחומרה

פטנט על שיטה בתחום התוכנה והחומרה
בוחן הפטנטים החליט שלא ליתן פטנט בגין בקשה לפטנט "שיטה, מערכת, ומכשיר להעברת שכבות מדיה". הבוחן הפטנטים סבר כי האמצאה הנתבעת במסגרת הבקשה אינה כשירת פטנט לאור הוראת סעיף 3 לחוק. במכתב הסירוב ציינה הבוחנת כי: האמצאה "מתמצה כל-כולה בתחום התוכן ... כך שהיא אינה אלא יישום מופשט של תהליך מחשבתי טהור ו/או שיטה עסקית..." ועל כן לא ניתן לקבל פטנט בגינה.

23 בינואר, 2014,

0 תגובות

ראיות חדשות בערעור על החלטת רשם הפטנטים

ראיות חדשות בערעור על החלטת רשם הפטנטים
המבקשים הגישו בקשה לרישום פטנט מס' 179840 ביחס ל"התקן למיטת תינוק למניעת תסמונת מוות בעריסה". המשיבה הגישה התנגדות לרישום הפטנט מנימוקים שונים, בין היתר בשל העדר התקדמות המצאתית והעדר יעילות לפטנט המבוקש, ונוהל הליך בפני סגנית רשם הפטנטים.

15 בינואר, 2014,

0 תגובות

הפרת פטנט ביחס לערכת פריצה - פרסום קודם שהוסתר מהרשם

הפרת פטנט ביחס לערכת פריצה - פרסום קודם שהוסתר מהרשם
הידרו נע הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד המשיבים, בעילה של הפרת פטנט. בכתב התביעה, עתרה הידרו נע לצו מניעה קבוע שימנע את אספקת הערכה, צו עשה לאיסוף הערכות המפרות שכבר חולקו, ולפיצוי כספי בסך 3,376,940 ₪ בגין הפרת הפטנט. בד בבד עתרה הידרו נע למתן צו מניעה זמני.

15 בינואר, 2014,

0 תגובות

הפרת פטנט במסגרת סעד זמני

התובעת הגישה תובענה, שעניינה הפרה נטענת של הפטנט הישראלי 168475 (שכותרתו: "תכשירים המכילים כחומר פעיל מרכיבים מזרעי מרווה מרושתת"). במסגרת התובענה האמורה, עתרה התובעת למתן סעדים זמניים כנגד הנתבעים-המשיבים. הפטנט רשום על-שמו של מינהל המחקר החקלאי (מכון ווּלקני), שצורף כנתבע-משיב פורמאלי. התובעת היא בעלת רישיון ייחודי בפטנט, וּככזאת, רשאית לתבוע בגין הפרתו. לטענת בתובעת, הנתבעים לאחרונה החלו בייצור וּבשיווק בישראל של מוצר המפר את הפטנט שבמחלוקת. הטענה העיקרית של הנתבעים היא כנגד תוֹקפּוֹ הענייני של הפטנט עליו מושתתת התובענה

5 בדצמבר, 2013,

2 תגובות

מי ראשון בתור?

מי ראשון בתור?
בעולם הפטנטים קיימות שתי דוקטרינות השולטות כיום, בעלות תפיסות שונות מן היסוד בכל הקשור למועד לפיו ייקבע כי המצאה מסוימת תתקבל לרישום כפטנט: "הממציא הראשון" או "First to Invent" לעומת "המגיש הראשון" או "First to File".

3 בדצמבר, 2013,

0 תגובות

איך כותבים פטנט

איך כותבים פטנט
מאמר המסביר את חלקי הפטנט ואת הסדר בו יש לנסח את בקשת הפטנט. בקשת פטנט מחולקת בדרך כלל לסעיפים הבאים: הכותרת (Title), תביעות קדימה (Priority Claims), תחום ההמצאה (Field Of The Invention); הרקע (Background); תקציר ההמצאה (Summary Of The Invention), תיאור קצר של השרטוטים (Brief Description Of The Drawing); שרטוטים (Drawing); תיאור מפורט (Detailed Description); ותקציר (Abstract).

18 בנובמבר, 2013,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט - העדר חידוש והתקדמות המצאתית

המתנגדת הגישה התנגדות לפטנט וטענה לפרסום קודם ולהעדר התקדמות המצאתית. בנוסף נטען כי כלל תביעות בקשת הפטנט הינן חמדניות ואינן נובעות באופן סביר מן הפירוט. בנוסף נטען כי בעת הגשת בקשת הפטנט בישראל לא עמדה המבקשת בחובת הגילוי הנאות הרובצת לפתחה בהתאם לסעיפים 17 ו - 18 לחוק הפטנטים.

17 בנובמבר, 2013,

0 תגובות

מה הופך פטנט לפטנט טוב?

מה הופך פטנט לפטנט טוב?
רק כחמישים אחוז מהפטנטים המוגשים מתקבלים לרישום בסופו של יום ורק כמחצית מהפטנטים שהתקבלו לרישום יצליחו לעבור שיפוט של בית משפט כאשר הוא בוחן את תקפות הפטנט כטענה מקדמית בתביעה בגין הפרת פטנט. המשמעות של נתונים אלו היא שרק חלק קטן מהפטנטים שנרשמים אכן יאפשרו הגנה אפקטיבית ביום פקודה.

4 בנובמבר, 2013,

1 תגובות

תהליך רישום פטנט אצלנו ובכלל

תהליך רישום פטנט אצלנו ובכלל
מדריך בדבר השלבים השונים בתהליך לרישום פטנט, סוגי בקשות לפטנט והתאמה של סוג פטנט לממציא רלוונטי

12 בספטמבר, 2013,

0 תגובות

זכויות מטפחים של זני צמחים

זכויות מטפחים של זני צמחים
ערעור בגין הפרת זכויות בזני מטפחים, המערערים טענו כי המשיבים ניצלו שתילים ופרחים מהזנים המוגנים – ללא רשות המטפחים, שלא כדין ותוך מתן הצהרות כוזבות בעניין היקף הגידול ואי תשלום תמלוגים.

28 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

הפרת פטנט במגב שטיפת רצפה

הפרת פטנט במגב שטיפת רצפה
תביעה בגין הפרת פטנט שעניינו "תפס מטלית עבור מגבי שטיפת רצפה", התובעים טוענים שביצור, שיווק והפצת "מגב הקסם" על ידי הנתבעת היא מפרה את עיקר אמצאתם המוגנת בפטנט.

7 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

הפרת פטנט בתחום המיזוג

הפרת פטנט בתחום המיזוג
מנהל התובעת רכש מהנתבעת 4 "מרכזיה" ו"מפצל" שיוצרו ע"י הנתבעת 1. לטענת התובעת, מדובר במוצרים מועתקים המפרים את פטנט התובעת ויש בהתנהלות הנתבעים כדי גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

7 ביולי, 2013,

0 תגובות

פטנט ביחס למערכת דואר אלקטרוני - פרסום קודם והתקדמות המצאתית

בקשה להשיג על החלטת בוחן לסרב לבקשה לפטנט אשר הוגשה לגבי אמצאה שכותרתה "מערכת דואר אלקטרוני". הבוחן החליט על סירוב הבקשה במסגרת הוראות תקנה 45 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968. עיקר הליקויים עליהם עמדו הבוחנים הם העדר חידוש והתקדמות אמצאתית לאור הוראות סעיפים 4 ו-5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים"), כמו גם אי עמידה בהוראות סעיף 13(א) לחוק הפטנטים ובהוראות תקנה 20 לתקנות הפטנטים.

25 ביוני, 2013,

0 תגובות

אין זכויות יוצרים ברעיון לבנק די אן אי לכלבים

אין זכויות יוצרים ברעיון לבנק די אן אי לכלבים
המשיב הגה רעיון לזיהוי הצואה ולאיתור בעלי הכלבים הסוררים, והציגוֹ לפני עיריית בפתח תקווה. בעתירתו לבית המשפט המחוזי ביקש המשיב סעד הצהרתי על כך שהוא בעל זכות היוצרים ברעיון, וטען כי עיריית פתח תקווה הוליכה אותו שולל הציגה בפניו מצגים כוזבים, על מנת שיסתמך עליהם, כדי לקבל ממנו את פרטי הרעיון והפיילוט, ולאחר לימודם והפנמתם, הפסיקה את ההתקשרות עימו.

23 ביוני, 2013,

0 תגובות

רק שיטה עסקית המצויה בתחום טכנולוגי כשירה כפטנט

בוחן הפטנטים החליט שלא ליתן פטנט בגין בקשה לפטנט "זיהוי נהג מורשה עבור זכאות למסלול אגרה עמוס". הבוחן הפטנטים סבר כי האמצאה הנתבעת במסגרת הבקשה אינה כשירת פטנט לאור הוראת סעיף 3 לחוק. בנוסף, ציטט הבוחן פרסומים השוללים מן האמצאה את כשירותה לפטנט לפי סעיפים 4 ו- 5 לחוק.

13 במאי, 2013,

0 תגובות

התנגדות לפטנט - העדר התקדמות המצאתית

התנגדות לפטנט - העדר התקדמות המצאתית
מרק פיתחה תרכיב לטיפול במחלת האוסטאופורוזיס. על בסיס התרכיב האמור, הגישה מרק בקשה לרישום פטנט. הייחוד באמצאה של מרק הוא משטר המינונים החדש שהוצג על ידה, ושעל בסיסו נתבקש רישום הפטנט. המשיבות הגישו התנגדותן לבקשת רישום הפטנט. ההתנגדות נשענה על שלושה אדנים: (1) סייג למתן פטנט נוכח היות האמצאה "שיטה לטיפול רפואי בגוף האדם"; (2) היעדר חידוש לפי סעיף 4 לחוק הפטנטים; (3) היעדר התקדמות המצאתית לפי סעיף 5 לחוק האמור.

18 באפריל, 2013,

1 תגובות

היקף ההגנה שמעניק הפטנט ופרשנותו

היקף ההגנה שמעניק הפטנט ופרשנותו
המערערת רשמה מספר פטנטים על תהליך ליצור רעפים. לטענת המערערת, המשיבה חיקתה והעתיקה את רעפיה היחודיים והמוגנים בפטנטים, על ידי שימוש ברכיבים המופיעים בתביעות הפטנטים תוך שימוש באותה טמפרטורת סנטור.

10 בינואר, 2013,

0 תגובות

משרד הפטנטים האמריקני דחה את פטנט המגע הראשי של Apple

משרד הפטנטים האמריקני דחה את פטנט המגע הראשי של Apple
בהחלטה כואבת מבחינת Apple, קבע משרד הפטנטים האמריקני, כי אחד מהפטנטים שלה בתחום המגע, פטנט שהיווה מנוף משמעותי מבחינתה בתביעות הפטנטים מול Samsung, לא היה צריך להינתן מלכתחילה.

1 בינואר, 2013,

0 תגובות

כשירותה של שיטה עסקית להירשם כפטנט בישראל

כשירותה של שיטה עסקית להירשם כפטנט בישראל
בקשה לפטנט על שיטה עסקית נדחתה. הבוחן מצא כי השיטה המוגדרת בפטנט אינה מתארת פתרון טכני המיועד לשימוש תעשייתי אלא שיטה עסקית לחיוב רכב בגין חניה. שלבי השיטה, לטעמו של הבוחן, בעלי אופי ניהולי, ארגוני ופיננסי ואינם יכולים להיחשב טכנולוגיים.

27 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

פטנטים בתחום התוכנה

פטנטים בתחום התוכנה
המבקש הגיש בקשת פטנט לגבי אמצאה בשם "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה". לאחר בחינה ראשונה של הבקשה מצאה כי האמצאה המתוארת בבקשה אינה כשירת פטנט לאור דרישות סעיף 3 לחוק. הבוחנת מצאה שעניינה של האמצאה תהליכים מחשבתיים ועיבוד על ידי מחשב אשר לכשעצמם אינם טכנולוגיים. כמו כן, מצאה הבוחנת שכל המרכיבים לדרכי ביצוע האמצאה המתוארים והנתבעים כ- "a database, a processor, an input port" אינם חדשים אלא כלליים וידועים.

27 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט – העדר התקדמות המצאתית וניסוח עמום

 התנגדות לבקשת פטנט – העדר התקדמות המצאתית וניסוח עמום
קמטק הגישה הודעת התנגדות ובה נטען כי הבקשה אינה כשירת פטנט בהתבסס על סעיפים 4,5,12,13 לחוק הפטנטים. המתנגדת טענה כי האמצאה נשוא בקשת הפטנט מבטאת טכנולוגיה המיושמת שנים רבות במגוון תחומים לרבות במצלמות דיגיטליות, פקסימיליות, מדפסות וכד'.

20 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

תיקון פטנט והוספת תביעות לפטנט

התנגדות לבקשה לתיקון פירוט פטנט רשום. הבקשה לתיקון כללה תיקון תביעות, מחיקת תביעות וכן הוספת תביעות חדשות. מבקשות הביטול, התנגדו חלקית לתיקון המבוקש בכל הנוגע להוספת התביעות החדשות.

16 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט - דרישת היעילות בפטנט

התנגדות לבקשת פטנט - דרישת היעילות בפטנט
המתנגדת הגישה התנגדות לפטנט בעילות אי עדכון ברשימת הפרסומים והאסמכתאות שצוטטו כנגד בקשות מקבילות בחו"ל. כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן היא נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית. לבסוף, טוענת המתנגדת כי האמצאה אינה יעילה, שכן אין בבקשת הפטנט דבר המעיד כי האמצאה אכן מסייעת במניעת תסמונת מוות בעריסה.

12 בדצמבר, 2012,

5 תגובות

הסכם סודיות - Non-disclosure agreement

הסכם סודיות - Non-disclosure agreement
מאמר בנושא הסכם סודיות, האם יש צורך בהסכם סודיות?, מה היתרונות והחסרונות של הסכם סודיות?, דוגמה להסכם סודיות ועוד...

9 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשת פטנט זמנית - Provisional Patent Application

בקשת פטנט זמנית - Provisional Patent Application
בקשת פטנט זמני, מידע ביחס להליך זה, יתרונותיו וחסרונותיו

9 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

זכות עובד לתמלוגים מפטנט מעביד גם כאשר חוזה העבודה מורה אחרת

זכות עובד לתמלוגים מפטנט מעביד גם כאשר חוזה העבודה מורה אחרת
המערער שהמציא טכנולוגיה כעובד פנה לבית המשפט המחוזי, במסגרת הליכי הפירוק, וביקש כי תינתן לו רשות לפתוח בהליך נגד החברה במסגרת הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים. לטענה המבקש למרות הסכם העבודה שקובע אחרת יש לו זכותו לקבל תמלוגים בגין "אמצאת שירות".

25 ביולי, 2012,

0 תגובות

עשיית עושר בהעתקה של נר נשמה סולארי שאינו רשום כמדגם או כפטנט

עשיית עושר בהעתקה של נר נשמה סולארי שאינו רשום כמדגם או כפטנט
התובע שיווק מוצר בשם "נר התמיד" (נר נשמה סולארי) ולטענותו הנתבעים העתיקו את הנר מבחינה חיצונית ופנימית. נתבע צו קבוע המורה לנתבעים להפסיק ליבא נר נשמה סולארי וכן התבקש פיצויים ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ש"ח, לחלופין, התבקשה השבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, בסך של 64,329 ש"ח.

9 ביולי, 2012,

0 תגובות

האם עובד מחויב לחתום על בקשת פטנט שהמציא בעבור החברה

האם עובד מחויב לחתום על בקשת פטנט שהמציא בעבור החברה
תביעה לצו עשה שיורה לעובד לחתום על מסמכי בקשת פטנט. לאחר שהוגשו שתי הבקשות המקדמיות הוגשה בקשת פטנט (PCT) בארה"ב. העובד נדרש לחתום כאחד הממציאים על מסמכי הצהרה לצורך רישום הפטנט ואולם העובד סרב לחתום מאחר שלטענתו, אחד הממציאים האחרים שנרשמו בטפסי הבקשה איננו ממציא הפטנט.

7 ביוני, 2012,

0 תגובות

פרסום קודם השולל את תוקף הפטנט

חזקה היא, כי פטנט שנרשם תקף והנטל להוכיח, כי הפטנט חסר תוקף מוטל על הטוען לשלילת תוקפו. על הנתבע הטוען להעדר חידוש הנטל ההוכחה, כי פטנט התובע חסר תוקף.

4 במרץ, 2012,

0 תגובות

ביטול פטנט בשל פרסום קודם והיעדר התקדמות המצאתית

לטענת התובעים הנתבעים מפרים את הפטנט בארבע התביעות המנוסחות בפטנט (מילולית ומהותית) באמצעות מוצריהם רשת ה"אופטינט" וה"ביוטקנט", וכן מטעים את הציבור תוך הפצת פרסומים כוזבים והצגת תוצאות של מחקרים לא מוכרים, ותוך פרסום נתונים מטעים של הרשתות שלהם אל מול רשת ביונט. כן טוענים התובעים כי הנתבעים מפרים את סימנה המסחרי של מטאור. לטענת התובעים התנהלות הנתבעים גורמת לתובעים נזקים הנאמדים ב- 8,424,000 ₪.

22 בפברואר, 2012,

0 תגובות

סעד זמני בגין הפרת פטנט בתחום הביוטק

סעד זמני בגין הפרת פטנט בתחום הביוטק
בקשה זו עניינה, מתן סעדים זמניים בגין הפרה נטענת של פטנט רשום של המבקשת בישראל. בנוסף לכך עותרת המבקשת לסעדים נוספים בגין הפרה של סודות מסחריים וסימני מסחר רשומים.

29 בינואר, 2012,

2 תגובות

כיצד ניתן להגן על המצאה שלא מוגנת בפטנט?

כיצד ניתן להגן על המצאה שלא מוגנת בפטנט?
האם ניתן להעתיק המצאה שאינה רשומה כפטנט?, מה התחולה של דיני עשיית עושר ביחס לדיני הפטנטים? מהם הסעדים העומדים לרשות ממציא, כאשר הוא מגלה שגורם כלשהו מנצל את המצאתו?

7 בנובמבר, 2011,

0 תגובות

מי רשאי להירשם כממציא בפטנט קומבינציה לדגימת דם

מי רשאי להירשם כממציא בפטנט קומבינציה לדגימת דם
ערעור על החלטת סגן רשם הפטנטים אשר דחה את התנגדות המערערת לציון שם המשיב כממציא משותף של האמצאה הנתבעת שעניינה "מכשיר לדגימת דם".

24 ביולי, 2011,

0 תגובות

בעלות בפטנט שהומצא על ידי עובד - אמצאת שירות

בעלות בפטנט שהומצא על ידי עובד - אמצאת שירות
תביעה למתן סעד הצהרתי בגין הבעלות בפטנט, המשיבה עבדה בחברת אוריין כמנהלת פרויקט. במסגרת תפקידה הייתה יעל אחראית על פיתוח אמצאה, שעניינה שילוב של מספר יריעות בידוד מושא בקשת הפטנט. במהלך תקופת עבודתה בחברת אוריין, הגישה יעל בשמה בקשה לרישום פטנט.

20 בפברואר, 2011,

0 תגובות

הפרת פטנט ברעף

הפרת פטנט ברעף
התובעת עתרה לסעד של מתן צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת להפר את הפטנטים הרשומים בתחום הרעפים על שמה ולסעד של פיצויים.

16 בינואר, 2011,

0 תגובות

הגנה על שיטת בניה במסגרת סעד זמני

הגנה על שיטת בניה במסגרת סעד זמני
בקשה למתן סעדים זמניים שתכליתה לאסור על המשיבים לעשות שימוש בשיטת בנייה הנעשית באמצעות תבניות קל-קר חלולות, המשמשות, בו זמנית, לבידוד וליציקת בטון מזויין.

24 בנובמבר, 2010,

0 תגובות

רישום פטנט

רישום פטנט
מידע כללי ובסיסי לגבי פטנט, מהותו וההגנה אותה הוא מעניק וכן מידע בדבר תהליך רישום הפטנט בארץ ובחו"ל

5 בספטמבר, 2010,

0 תגובות

גניבת עין במתקן לקיבוע מסכי מחשב

התובעים ייצרו ושווקו מִתקן המשמש לקיבוע מסכי מחשב לשולחנות. הנתבעים – אשר שימשו כסוכני מכירות של המוצר אותו ייצרו התובעים – התחילו לייצר בעצמם מִתקן דומה

12 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט ספוגית ניקוי משולבת

התנגדות לבקשת פטנט ספוגית ניקוי משולבת
המבקש כבר ביקש בעבר לרשום את הפטנט נשוא ההתנגדות אך זנח את הליך הרישום ובשל אי תשלום אגרות בוטל הליך הרישום, כעת מנסה הוא לחדש את התהליך ולהאריך את המועד לתשלום האגרות הנ"ל. המתנגדת טוענת שאין להאריך את מועד התשלום שכן היא אינו כדין, וטוענת כי מכל מקום, האמצאה אינה כשירת פטנט.

12 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט למיגון רב שכבתי

התנגדות לבקשת פטנט למיגון רב שכבתי
בקשה לרישום פטנט על מיגון רב שכבתי והתנגדות לרישום.

5 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

התנגדות לבקשת פטנט לשיטה לטיפול רפואי בגוף האדם

המתנגדות מבקשות לקבוע כי האמצאה, אשר המבקשת ביקשה לרשום כפטנט, אינה כשירת פטנט.

20 ביולי, 2010,

0 תגובות

גניבת עין והעתקת משחק ילדים

המבקשת טוענת כי המשיבה משווקת ומוכרת מוצר (קורקינט) המהווה חיקוי וזיוף של מוצר אשר היא עצמה מוכרת ומשווקת בישראל ובעולם וכי המשיבים מפרים את זכויות המבקשת בפטנט, סימני מסחר וזכויות יוצרים.

1 ביולי, 2010,

0 תגובות

על קניין רוחני

קניין רוחני הינו תת תחום בתוך דיני הקניין אשר נועד להסדיר את שיח זכויות הקניין בנכסים בלתי מוחשיים – חסרי תיחום פיזי כשלעצמם.

1 במאי, 2010,

0 תגובות

על פטנטים

פטנט הוא למעשה רשיון מונופוליסטי זמני לניצול מסחרי של המצאה, אשר ניתן לבעלי ההמצאה על ידי המדינה בה מבוקש הפטנט.

8 במרץ, 2010,

3 תגובות

בית המשפט העליון בארה"ב הכריע: שיטה לעשיית עסקית כשירה לרישום כפטנט

פסק דין של בית המשפט העליון בארה"ב אשר מגדיר את התנאים בהם תוכר שיטות לעשיית עסקים ואף אמצאות תוכנה לרישום כפטנט

2 במרץ, 2010,

0 תגובות

הפרת פטנט ילקוט

תובענה לפיצוי בסך של 500,000 ש"ח בגין הפרת הפטנט של התובע בתיק (ילקוטים המאפשרים גם נשיאה על הגב וגם גרירה באמצעות גלגלי עזר וידית נשיאה). בנוסף מתבקש פיצוי בגין הפרת זכויות היוצרים הגלומות בשרטוטים הנלווים לפטנט.

2 בינואר, 2009,

0 תגובות

עורך דין פטנטים

DWO הינה אחת מהפירמות המובילות בישראל בניהול משפטים בתחום הפטנטים. אנחנו מייצגים הן תובעים והן נתבעים, בתביעות הפרה בפטנטים, בהליכים לסעד זמני בגין הפרת פטנט, בהליכי ערעור מורכבים בפטנטים, בהליכי בוררות וגישור בפטנטים, בהליכים בינלאומיים בתביעות הפרת פטנט ובהליכי התנגדות בפני רשם הפטנטים. לעורכי הדין בפירמה יש ניסיון רב בהתמודדות עם המקרים המאתגרים ביותר בתחומי הפטנטים, בדרך כלל במקרים בעלי חשיבות אסטרטגית עצומה ללקוחותינו.
דף קודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
דף הבא

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור