הודעת שגיאה

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ב-drupal_get_feeds() (שורה 394 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ב-menu_set_active_trail() (שורה 2396 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/menu.inc).

8 במאי, 2016,

0 תגובות

אפל הפסידה את סימן המסחר iPhone בסין

אפל הפסידה את סימן המסחר iPhone בסין
לאחר מאבק ארוך הן ברשם סימני המסחר והן בבתי המשפט בסין, נקבע, כי לאפל אין זכויות בלעדיות בסימן iPhone.

26 באפריל, 2016,

0 תגובות

היתר המצאה לחו"ל בגין הפרה שהתבצעה באינטרנט - ערעור

היתר המצאה לחו
ביום 17.10.2013 הגישה פרימייר תביעה כנגד המבקשת (להלן: אמזון) וארבע נתבעות נוספות, הן המשיבות 5-2 בהליך דנן, אשר עניינה שיווק מוצריה של פרימייר בפלטפורמות מסחר שונות באינטרנט, אשר המשיבות מנהלות. כחודשיים וחצי לאחר הגשת התביעה, הגישה פרימייר בקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, על מנת שתוכל להמציא את כתב התביעה לאמזון במקום מושבה בארצות הברית. ביום 1.1.2014 ניתן לפרימייר היתר ההמצאה במעמד צד אחד, ובהמשך לכך, ביום 3.6.2014 הגישה אמזון בקשה לביטול היתר ההמצאה

20 באפריל, 2016,

0 תגובות

הפרת סימן המסחר BIG בהליך לסעד זמני

המשיבות הגישו תביעה נגד המבקשים בטענה לגניבת עין והפרת סימני מסחר, וכן בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יורה למבקשים להימנע מלעשות שימוש בסימן המסחר ובמילה "BIG" לגבי חנות, מרכזי קניות או מתחם קניות.

22 במרץ, 2016,

0 תגובות

הבחנה בין סימן תיאורי, גנרי או מרמז

בקשה לרישום סימן המסחר DATACARD. הבקשה סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר בנימוק: "הנני להודיעך כי אנו סבורים כי אכן מדובר בסימן גינרי, דהיינו, שם הסוג הכללי של המוצר ועל כן צריך להישאר פתוח לרשות הרבים ולא ניתן להקנות בו זכות בלעדית". המחלקה סברה כי הסימן הינו כה מתאר עד כי אינו יכול לרכוש אופי מבחין כתוצאה משימוש.

21 במרץ, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

המבקשת הגישה בקשה לביטול הסימנים הרשומים בשל אי שימוש בהם. בעלת הסימנים לא השיבה לבקשת הביטול. לפיכך הגישה מבקשת הביטול ראיות מטעמה להוכחת טענותיה וויתרה על השמעת טענות בעל פה.

16 במרץ, 2016,

0 תגובות

סימן תיאורי אינו כשיר לרישום אלא אם רכש אופי מבחין

בקשות לרישום סימני מסחר מילוליים, לפי הודעות הליקויים שהוציאה מחלקת סימני מסחר נמצא כי הבוחן סבר שהסימנים אינם כשרים לרישום לאור הוראות סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודת סימני המסחר ומכאן ההליך בפני רשם סימני המסחר

7 במרץ, 2016,

0 תגובות

אחריות צד שלישי להפרה של סימן מסחר – 'דיימלר נ' אגיוד'

אחריות צד שלישי להפרה של סימן מסחר – 'דיימלר נ' אגיוד'
חברת 'אגיוד מוסכים' שיווקה את מוצרי דיימלר על-פי חוזה, לאחר תום החוזה גורמים שלישיים המשיכו לפרסם את שמה תחת מותג דיימלר ומכאן התובענה של דיימלר.

3 במרץ, 2016,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר

בין הצדדים התקיימו הליכי תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר,. זאת, לאחר שלכתחילה לא הגיעו לכלל הסכמה. בהמשך ההליך דיווחו הצדדים במשותף על כריתתו של הסכם פשרה כולל לגבי כלל ההליכים שהתנהלו בין הצדדים במדינות שונות. בהתאם להסכם הוסכם כי RAZER תתקן את בקשתה בדרך של צמצום והגבלת הטובין בסוגים: 9, 18, 25, 28. על כן הצדדים פנו לרשם בבקשה לאשר רישום מקביל של סימני המסחר.

2 במרץ, 2016,

0 תגובות

כשרות לרישום סימני מסחר ELLE למול ELLA

כשרות לרישום סימני מסחר ELLE למול ELLA
שלושה הליכים אשר אוחדו לכדי הליך אחד. עסקינן למעשה בהליך התנגדויות צולבות.

23 בפברואר, 2016,

0 תגובות

הטעיית הציבור ברישום הסימן מסחר PETA

הטעיית הציבור ברישום הסימן מסחר PETA
עיקר טענת המתנגדת הינה כי המבקשת אינה בעלת הסימן וכי הגישה את הסימן לרישום בחוסר תום לב ובידיעה כי כלל אינה מורשית להשתמש בו.

18 בפברואר, 2016,

0 תגובות

התנגדות לסימן מסחר מעוצב לפרופיל

התנגדות לסימן מסחר מעוצב לפרופיל
הסימן קובל ופורסם להתנגדויות הציבור. ההתנגדות הוגשה בעילות הבאות: הסימן המבוקש חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר; הסימן דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר המוכר היטב של המתנגדת לגבי טובין שהינם מאותו הגדר ולכן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(13) לפקודה; רישומו של הסימן עלול לפגוע בתקנת הציבור ובמוסר ועל כן פסול לרישום על פי הוראות סעיף 11(5) לפקודה; ברישומו של הסימן יהיה כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, הוא כולל ציון מקור כוזב וכן עלול להטעות את ציבור הצרכנים; ברישומו של הסימן יהיה כדי לאפשר דילול מוניטין של המתנגדת ולהיבנות ממנו ועל כן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.

17 בפברואר, 2016,

0 תגובות

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר
חברת Apple ביקשה לרשום את הסימנים IPAD AIR ו-IPAD MINI . חברת Xiaomi Singapore Pte ביקשה לרשום את הסימן MI PAD . מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ועל כן הפעילה בין המבקשות הליך תחרות.

16 בפברואר, 2016,

0 תגובות

מבחני הדמיון בין סימני מסחר

מבחני הדמיון בין סימני מסחר
בקשה לרישום סימן המסחר בגין חנויות, מרכולים, הנכללים כולם בסוג 35. במהלך בחינת הבקשה הודיעה מחלקת סימני המסחר למבקשת כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סמני המסחר. מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימן המבוקש זהה מבחינת הצליל ודומה עד כדי להטעות מבחינת המראה לסימנים הרשומים 83846 ו- 98697.

14 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

בקשה לביטול סימן רשום מס' 74356 "ELLE" בסוג 25 הנסמכת על סעיף 41 לפקודת סימני המסחר בטענה להעידר שימוש בסימן המסחר.

11 בפברואר, 2016,

0 תגובות

בקשות מתחרות לסימני מסחר

בקשות מתחרות לסימני מסחר
בין הצדדים התנהל בהליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29(א) לפקודת סימני המסחר. חברת Siniora Food Industries בעלת בקשות לרישום סימני מסחר מס' 263749 ו - 263752 שניהם בסוג 29 לגבי "בשר, דגים, עופות, תמציות בשר, מוצרי עופות ונקניקים" ומר יוסף יעקב סניורה בעל בקשה לרישום סימן מסחר מס' 255787 בסוג 29 עבור "בשר, דגים, עופות ותמציות בשר".

10 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש
בקשה לביטול סימן מסחר הסימן "Alghazaleen in Leaves" אשר נרשם ביום 1.7.1996 בסוג 30 עבור "תה".

9 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש
בקשה לביטול רישום סימן המסחר " ORCHID" (הרשום בסוג 14) בטענה לאי שימוש. הבקשה הוגשה בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר.

8 בפברואר, 2016,

0 תגובות

הסימן LACTOVIT למול הסימן LACTOFIL

חברת כ.צ.ט טוענת כי הסימן המבוקש על ידי Genesse דומה עד כדי הטעייה לסימן רשום אחר הרשום על שמה, סימן "LACTOFIL" מס' 71373, בסוג 5, המשתייכים לאותה משפחה מסחרית, ועל כן אין לאשר את הרישום לאור הוראות סעיפים 11(9), 11(13) ו – 11(14) לפקודת סימני המסחר. שני הצדדים טוענים כי סימנם מוכר היטב. שני הצדדים טוענים כי סימני הצד הנגדי הוגשו בחוסר תום לב, משיקולים זרים ולשם מניעת תחרות הוגנת או כי רישום הסימנים עלול לעודד תחרות בלתי הוגנת.

4 בפברואר, 2016,

0 תגובות

בקשות לסימנים SACARA למול SACARE

בקשות לסימנים SACARA למול SACARE
בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר שהוגשו על ידי חברת סקארה בע"מ וחברת SOAP AND CO UK LTD. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 24.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.

3 בפברואר, 2016,

0 תגובות

סימן מסחר מאשר

סימן מסחר מאשר
הצדדים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר מאשרים בגינן נפתח הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר. בקשה לרישום סימן מסחר "CERTIFIED INTERNAL AUDITOR" ובקשה לרישום סימן מסחר "מבקר פנימי מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל".

2 בפברואר, 2016,

0 תגובות

כשרות לרישום סימן תיאורי

בקשה לרישום סימן המסחר "Care" (לא מעוצב) לגבי שירותים הנכללים כולם בסוג 44 (שירותים קוסמטיים). הבקשה סורבה לאור קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר וכן, בשל כך שהסימן המבוקש נוגע במישרין למהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד בהתאם לקבוע בהוראות סעיף 11(10) לפקודה

1 בפברואר, 2016,

0 תגובות

הטעיית הציבור ביחס למקור גיאוגרפי

הטעיית הציבור ביחס למקור גיאוגרפי
בקשה לרישום סימן המסחר. מחלקת סימני המסחר סירבה לרישום הסימן מאחר ולטענתה הסימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(6) ו-11(6א) לפקודת סימני מסחר בשל כך שהסימן כולל את הציון הגיאוגרפי ""American לעניין טובין שמקורם אינו באזור הגיאוגרפי המצויין, ויש בציון זה כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור הטובין.

31 בינואר, 2016,

0 תגובות

סי קפה נגד סי קפה - בקשות למחיקת סימנים

סי קפה נגד סי קפה - בקשות למחיקת סימנים
מבקשת המחיקה טוענת כי כלל הסימנים הרשומים דומים לסימניה עד כדי להטעות וכי הסימנים המילוליים "סי קפה" ו- "סי אספרסו" (באנגלית ובעברית) הינם חסרי אופי מבחין ויוצרים תחרות בלתי הוגנת. על כן דין הסימנים מחיקה בהתאם לסעיף 39(א) לפקודת סימני מסחר בשל כך שלא היו כשירים להירשם על פי סעיפים 8(א), 11(6) ו- 11(9) לפקודה.

28 בינואר, 2016,

0 תגובות

סימן מסחר על צורתו של מבנה

סימן מסחר על צורתו של מבנה
קבוצת עזריאלי בע"מ הגישה בקשה לרישומו של סימן המסחר תלת ממדי עבור המבנה האדריכלי שבתמונה למעלה. בסיווגים 6, 19, 35, 36, 37 ו 43. הסימן המבוקש נבחן על ידי בוחן סימני המסחר, אשר קבע כי הסימן איננו כשיר לרישום מפאת היותו נעדר אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר.

25 בינואר, 2016,

0 תגובות

ביטול מחמת העדר שימוש

בקשה לביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר. בעל הסימן לא הגיש הודעה בתשובה ולפיכך הגישה מבקשת הביטול את ראיותיה בהליך. מבקשת הביטול וויתרה על זכותה להשמיע טענותיה בפניי וביקשה כי תינתן החלטה על פי הטענות והראיות שהגישה.

12 בינואר, 2016,

0 תגובות

אין הגנה לביטוי גנרי במסגרת פרסומות בגוגל

אין הגנה לביטוי גנרי במסגרת פרסומות בגוגל
התובעת טוענת כי הנתבעת הינה חברת תיירות המפעילה אתר באינטרנט בשם GOOD MORNING JERUSALEM, ובמהלך חודש נובמבר 2012, פנתה לחברת גוגל בבקשה להציג פרסומת בדמות קישור ממומן לאתר שלה, באופן שיציג את אתר הנתבעת בראש רשימת תוצאות החיפוש כל אימת שמשתמש מקליד מילות חיפוש בנוגע לשכירת דירות בירושלים לטווח קצר.

7 בינואר, 2016,

0 תגובות

אין חשש להטעייה בין אריזת סנו לאריזת לוריאל

אין חשש להטעייה בין אריזת סנו לאריזת לוריאל
לוריאל עתרה לקבלת סעד זמני לפיו על סנו ייאסר לאלתר לייצר ולשווק את מוצרי האמפולה (לפחות באריזותיהם הקיימות) וייאספו כל מוצרי האמפולה, לרבות אלה הנמצאים על מדפי החנויות, ומכירתם תופסק מיד. עיקרה של הבקשה לסעד זמני הוא טענה לקיום עוולה מסחרית של גניבת עין כמשמעותה בחוק עוולות מסחריות

30 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

מבחן המראה לצורך השוואה בין סימני מסחר

מבחן המראה לצורך השוואה בין סימני מסחר
ערעור על החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה (להלן: "הפוסקת") מיום 10.8.2014 (להלן: "ההחלטה"). בהחלטתה דחתה הפוסקת את התנגדות המערערת לסימן המעוצב שהגישה לרישום המשיבה.

29 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

דמיון מטעה בין סימני מסחר

דמיון מטעה בין סימני מסחר
בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת י' שיצר) מיום 2.11.15 בבעש"א 24869-09-14 [פורסם בנבו] בו התקבל ערעור המשיבה על החלטת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (סגנית הרשם ז' ברכה) מיום 10.8.14. הפרשה עניינה רישום סימן מסחר וטענת חשש להטעיה.

22 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

הוגשו שתי בקשות לרישום סימני מסחר לרשום סימני המסחר הכוללים את המילה "עדן". מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ולפיכך הפעילה בין שתי הבקשות הליכי תחרות על פי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר ומכאן הליך זה.

17 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

הפרת סימני מסחר וגניבת עין במוצרי DIESEL

הפרת סימני מסחר וגניבת עין במוצרי DIESEL
ביום 9.8.2015 בית המשפט השלום בתל אביב פסק כי על הנתבע לשלם פיצויים בסך 25,000 ₪ לחברת DIESEL הבינלאומית ("דיזל"), על גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט ועשיית שימוש מפר, ככל הנראה מתוך כוונה לסחור, ב-20 זוגות ג'ינסים מזויפים, הנושאים את סימניה המסחריים של התובעת.

7 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן המסחר "HOME4U"

התנגדות לרישום סימן המסחר
המבקש הנו הבעלים של משרד לתיווך נדל"ן הפועל באזור נתניה, השרון והסביבה מאז שנת 2007. המתנגד עוסק אף הוא בתחום תיווך מקרקעין, וזאת מאז שנת 1999. כמו כן, ביום 18.1.2005 הגיש המתנגד בקשה לרישום סימן המסחר "HOME4U" שמספרו 177762, והסימן נרשם על שמו. נטען כי בשנת 2008, חיפש המבקש אחר שם מתחם עבור אתר האינטרנט אותו ביקש להקים עבור המשרד בנתניה. משגילה כי שם המתחם Home4u.co.il אינו פנוי, רכש המבקש את שם המתחם www.Home4u.org.il והחל לעשות בו שימוש.

7 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

שיווק פצירה דומה לא מהווה עילה למתן צו מניעה זמני

שיווק פצירה דומה לא מהווה עילה למתן צו מניעה זמני
ביום 7.8.2015 דחה בית המשפט המחוזי-מרכז את בקשתן של חברות רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ ו- LRC Products Limited ("המבקשות") למתן צו מניעה זמני כנגד חברות ניאופרם (ישראל) 1996, בע"מ וד"ר עור בע"מ ("המשיבות") אשר יאסור על המשיבות למכור פצירה חשמלית להסרת עור מכף הרגל - "DOCTOR OR Silk Touch Pedicure Express" ("המוצר") - אשר מהווה, לכאורה, חיקוי מוחלט של המוצר של המבקשות.

23 בנובמבר, 2015,

0 תגובות

הפרת סימני מסחר וגניבת עין במכנסי DIESEL

הפרת סימני מסחר וגניבת עין במכנסי DIESEL
תובענה שעיקרה תביעה לקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק בגין טענה להפרת סימן מסחר וגניבת עין. במסגרת התובענה התבקש בית המשפט, להכריע האם 20 מכנסי ג'ינס שנתפסו ברכבו של הנתבע, מהווים הפרה של סימן מסחר (סעיף 1 לפקודות סימני המסחר) והאם ההפרה עולה לכדי גניבת עין (סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות)

3 בנובמבר, 2015,

0 תגובות

תנאים לרישום סימן מסחר תלת ממדי

תנאים לרישום סימן מסחר תלת ממדי
בקשה לרישומו של סימן מסחר תלת-מימדי בסוג 3 בגין "סבונים; תכשירי ניקוי ואחרים" ובסוג 5 "תכשירים רוקחיים ואחרים" הכלולים כולם בסוג 5. מחלקת סימני המסחר סירבה לרישום הסימן בנימוק כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין מולד עבור הטובין המבוקשים כדרישת סעיף 8(א). כמו כן הוער כי הסימן הוא סימן תלת-מימדי של אריזה או מיכל שהדרך הראויה להגן עליו היא באמצעות הגשת בקשה לרישום מדגם.

3 בנובמבר, 2015,

0 תגובות

נדחתה הבקשה לרישום סימן המסחר Rentalcars.com

בתאריך 26.10.2011 הגישה חברת TRAVELJIGSAW LIMITED ("המבקשת") הגישה בקשה לרישום עבור צירוף המילים "Rentalcars.com" לגבי שירותי תחבורה, נסיעות, השכרה וליסינג של כלי רכב וכד', בסוג 39. הבקשה סורבה לאור קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן בשל כך שהסימן המבוקש נוגע במישרין אל מהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד בהתאם להוראות סעיף 11(10) לפקודה.

27 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר ומדגם במוצרי חשמל Gewiss

הפרת סימן מסחר ומדגם במוצרי חשמל Gewiss
התובעת הגישה תובענה לתשלום פיצויים בסך 300,000 ₪ ולסעד מניעתי בטענה להפרת זכויות הקניין הרוחני שלה באביזרי חשמל מסוג שקעים, מתגים, מפסקים, מסגרות לבתי שקעים ומתגים, נתיכים, בתים ותעלות לחוטי חשמל ומוצרים הנלווים להם.

21 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

דחיית סימן מסחר "חלומי"

דחיית סימן מסחר
בשנת 2013 מדינת קפריסין הגישה בקשה במשרד האירופי ((OHIM לרישום סימני מסחר קהילתיים (CTM) על המילה "חלומי" (HALLOUMI ו- XAΛΛOYMI), עבור גבינות, חלב ומוצרי חלב. גבינות חלומי הינן גבינות המיוצרות בקפריסין בהליך בישול ייחודי, והינן בעלות מרקם וטעם מאפיין המוכר היטב לקהל צרכניהן.

12 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר BIO

בקשות לרישום סימן מסחר שהוגשו על ידי חברת מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ. הבקשות נדונו ברשות הפטנטים וסימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 4.8.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.

1 באוקטובר, 2015,

0 תגובות

גניבת עין במשחק מחשב ביחס למשחק קופסא רמיקוב

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט מ' אלטוביה) מיום 25.3.2015, בגדרה נדחתה בקשת המבקשים למתן סעדים זמניים.

10 בספטמבר, 2015,

0 תגובות

ספר חדש: תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני

ספר חדש: תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני
ספר זה מנסה להתמודד עם קושי בקביעת הפיצוי בהליכי קניין רוחני, הספר פורס בפני הקורא, יהא שופט היושב בדין או עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לסוגיות קניין רוחני, את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם ומנתח אותם ניתוח כמותי ואיכותי תוך מתן ביקורת, הסברים ונימוקים ברורים.

3 בספטמבר, 2015,

0 תגובות

הבדלים בהגדר בין סימנים השוללים חשש להטעיה

הבדלים בהגדר בין סימנים השוללים חשש להטעיה
המתנגדת טענה שהזכויות בסימן "RADO" בין היתר בסוג 25, שייכות לה ומזוהות עמה בלבד. לכן אין הסימן המבוקש כשיר לרישום מהטעמים הבאים: הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודה בהיותו זהה או דומה עד כדי להטעות לסימנה הרשום של המתנגדת; הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהיותו זהה או דומה עד כדי להטעות לסימנה המוכר היטב הרשום של המתנגדת לפי סעיף 11(14) לפקודה; הבקשה לרישום הסימן פוגעת בתקנת הציבור ולכן הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(5) לפקודה; הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה שכן עלול להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר; הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 12 לפקודה שכן הוא דומה לשם עסק המתנגדת; וכי הבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב.

21 ביולי, 2015,

0 תגובות

שימוש בשם מרצה לאחר סיום עבודתו

תביעה על סך 40,000 ₪ בטענה לשימוש שלא כדין בשמו כמרצה. התובע, לימד, בין השנים 2006-2009, קורס סמסטריאלי אצל הנתבעת. בשנת 2010 התובע לא הועסק עוד על ידי הנתבעת. ביום פתיחת סמסטר ב' הופיע התובע ברשימת המרצים בסגל הנתבעת המתפרסם באתר האינטרנט שלה, ומכאן תביעתו.

12 ביולי, 2015,

0 תגובות

היקף ההגנה על מותג ומתן חשבונות

היקף ההגנה על מותג ומתן חשבונות
עניינה של התובענה בטענתה של התובעת, חברת סחוט טרי, כי הנתבעים עשו שימוש בקניינה הרוחני והפרו את זכויותיה בשם המסחרי "סחוט טרי", כאשר ייצורו, שיווקו, הפיצו ומכרו מיץ טבעי תחת מותג זה גם לאחר שמכרו את זכויותיהם בו לחברת פריפר, אשר נרכשה במסגרת הליכי פירוק על ידי התובעת. בשלב הראשון התבקש בית המשפט לתת צו למתן חשבונות אשר יחייב את הנתבעים למסור לתובעת את כל המידע הרלוונטי באשר למכירת ושיווק המיצים תחת המותג "סחוט טרי".

18 ביוני, 2015,

0 תגובות

הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת ברישום סימן מסחר

התנגדות לרישום סימן המסחר COVERI בסוג 25 בגין דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש. המתנגדת טוענת כי היא פועלת מזה כ-15 שנים תחת השם Coveri Kids ו- Coveri Home ומשכך ביססה את המוניטין שלה בקרב קהל הצרכנים בסימנים אלה. המתנגדת טוענת כי הינה בעלת זכות קודמת בסימן מכוח סעיף 24(א1)(2) לפקודת סימני המסחר, למרות שלא רשמה את הסימן קודם לכן. עוד טוענת המתנגדת כי רישום הסימנים המבוקשים יביא לתחרות בלתי הוגנת במסחר וכי יש ברישום הסימנים להביא לכדי הטעיה ופגיעה בתקנת הציבור לפי סעיפים 11(6) ו-11(5) לפקודה.

11 ביוני, 2015,

1 תגובות

ספר חדש: דיני אינטרנט במשפט המסחרי

ספר חדש: דיני אינטרנט במשפט המסחרי
הספר סוקר ומנתח בפירוט את המשפט המסחרי בעולם המקוון, יסודותיו ומקורותיו, כמו גם את הוראות החוק והפסיקה בארץ ומחוצה לה.

9 ביוני, 2015,

0 תגובות

הפרת כינוי מקור בשימוש בסימן "שמפניה" ודילול מוניטין

הפרת כינוי מקור בשימוש בסימן
התביעה נסבה על השימוש במילה "שמפניה" לצורך שיווק ופרסום מוצרי הנתבעים. המים המינרליים של קבוצת מי עדן שווקו במשך שנים ארוכות (החל משנת 1984) תחת הסיסמא "מי עדן - השמפניה של הטבע".

3 ביוני, 2015,

0 תגובות

פגיעה במוניטין באמצעות פרסומת מתחרה

פגיעה במוניטין באמצעות פרסומת מתחרה
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 14.1.2015 בת"א 45192-12-14 (השופט מ' אלטוביה), במסגרתה נדחתה בקשת המבקשות (להלן: נספרסו) למתן סעדים זמניים עד להכרעה בתובענה שהגישו נגד המשיבה (להלן: אספרסו).

2 ביוני, 2015,

0 תגובות

הפרת זכויות יוצרים במשחקי מחשב של SONY

הפרת זכויות יוצרים במשחקי מחשב של SONY
הנתבעת טענה כי במהלך חודש ינואר 2014, רכשה הנתבעת כ- 15-20 תקליטורים של משחקי מחשב. הנתבעת טענה כי התקליטורים היו ארוזים במארז שנראה מקורי. וכי מייד לאחר קבלת מכתב התראה פעלה מידית להשמדת כל יתר הדיסקים שהיו ברשותה.

1 ביוני, 2015,

0 תגובות

פסיקת פיצויים בדרך של אומדנה

פסיקת פיצויים בדרך של אומדנה
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 30.12.2012 בת"א 001661/07, כבוד השופטת ד"ר ד' אבניאלי. במסגרת הערעור נטען כי ביהמ"ש המחוזי עצמו קבע שהמשיבה לא הוכיחה את נזקיה, ומשכך לא היה מקום לפסוק לה פיצוי. כמו כן הודגש כי ההנחה לפיה נמכר מספר שווה של מסגרות מקוריות ומזויפות – איננה נתמכת בראיות ואיננה תואמת את היגיון החיים. לבסוף נטען כי אומדן הפיצוי צריך היה להתבסס על הרווח שהופק ממכירת המסגרות המזויפות, ולא על ההכנסות מהמכירות.

21 באפריל, 2015,

0 תגובות

אדידס תובעת את המעצב מארק ג'ייקובס בגין הפרת סימן מסחר

אדידס תובעת את המעצב מארק ג'ייקובס בגין הפרת סימן מסחר
חברת אדידס (Adidas) הגישה לפני מספר ימים תביעה בבית המשפט המחוזי במדינת אורגון שבארצות הברית כנגד מעצב העל מארק ג'ייקובס (Marc Jacobs) בטענה, כי שילוב ארבעה פסים לאורך שרוולי אימונית שעיצב ג'ייקובס, מפר את סימן המסחר של אדידס המורכב משלושה קווים מקבילים וארוכים באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר שלה ובשל כך היא דורשת שההפרה תיפסק ועותרת לפיצויים.

20 באפריל, 2015,

0 תגובות

חוסר תום לב ברישום סימן מסחר והעדר שימוש

חוסר תום לב ברישום סימן מסחר והעדר שימוש
מבקש המחיקה טען כי שתיקתו בהליך הקודם נבעה מכך שלא ידע שמתנהל הליך נגדו וכי בעלת הסימן אינה זכאית לבעלות בסימן מאחר ופשטה רגל. עוד טוען מבקש המחיקה כי בעלת הסימן זנחה את סימן הגמלים מאחר ולא נעשה שימוש בסימן במשך מספר שנים וכי מבקש המחיקה לא עשה שימוש בסימן אלא לאחר שנרשם על שמו. כמו כן, לטענת מבקש המחיקה הוא האחראי למוניטין שצבר הצירוף ''אורז גמלים''.

19 באפריל, 2015,

0 תגובות

סימן מסחר על צורת המוצר אייפון 4

סימן מסחר על צורת המוצר אייפון 4
בקשה לרישום סימן מסחר דו ממדי על המראה של אייפון 4 בסוג 9. בוחן מחלקת סימני מסחר השיב כי הסימן המבוקש איננו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר כיוון שאינו מיועד לשמש לסימון סחורות, אלא הוא דמות הסחורה עצמה. לכך השיבה המבקשת כי המוצר זכה להכרה ולהוקרה בקרב קהל צרכנים בארץ ובעולם, וכן מזוהה עם המבקשת באופן בלעדי. לטענת המבקשת, הסימן נרשם במדינות רבות וביניהן אוסטרליה, ארה"ב, אוקראינה, טורקיה, שוויץ, יפן, צרפת, האיחוד האירופי והונג קונג. באותו מכתב ביקשה המבקשת לבסס רישומו של הסימן המבוקש על סעיף 16 לפקודה ונוכח סימן המסחר הרשום מס' 3,470,983 בארה"ב.

16 באפריל, 2015,

0 תגובות

למי הבעלות בסימן מסחר?

בקשה לרישום סימן המסחר מספר 255777 לגבי המלה "פטפוט" (לא מעוצב) בסוג 43 לגבי "שירותים להספקת מזון ומשקה, מסעדה ובית קפה". התנגדותה הוגשה בטענה כי המתנגדת היא בעלת הסימן, וזאת על בסיס הוראות סעיף 24(א1)(2) לפקודת סימני המסחר

14 באפריל, 2015,

0 תגובות

היתר המצאה לחו"ל בגין הפרה שהתבצעה באינטרנט

היתר המצאה לחו
בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט שניתן במעמד צד אחד על-ידי כב' הרשמת נחליאלי-חיאט. בכתב התביעה כאמור טוענת פרימייר ים המלח כנגד כל המשיבות כולן כי הן מפרות את סימן המסחר הרשום שלה, כאשר הן מוכרות את מוצריה ומציגות עצמן כמשווקות מורשות של פרמייר, כי הן מפרות את זכויות היוצרים והזכויות המוסריות, בין היתר, על-ידי שימוש בשמה של פרימייר והצגת תמונותיה ללא רשות, כי התנהלות המשיבות עולה כדי גניבת עין.

9 באפריל, 2015,

0 תגובות

דירוג legal500 לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג legal500 לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 9.4.2015, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי legal500 את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.

8 באפריל, 2015,

0 תגובות

הפרת זכויות יוצרים במשחקי מחשב של SONY

הפרת זכויות יוצרים במשחקי מחשב של SONY
התובעות (להלן: סוני) הגישו כנגד הנתבע, תביעה בעילות של הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר ועשיית עושר ולא במשפט. התובעות טענו בכתב התביעה שהוגש מטעמן, כי הנתבע מכר בעסקו - חנות למכירה והתקנה של מכשירים סלולאריים בשפרעם בשם "אחמד פון" - דיסקים מזויפים, המכילים משחקים, המתאימים לקונסולת המשחקים "Playstation".

7 באפריל, 2015,

0 תגובות

אין דמיון מטעה בין הסימנים "SILVERLINE" ל "SILVER LINE"

אין דמיון מטעה בין הסימנים
התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233053 "SILVERLINE" (מעוצב) לגבי הסוגים 6, 7 ו- 11. בבעלות המתנגדת סימני מסחר רשומים 188459, 195795 ו- 195892 הכוללים את צמד המילים "SILVER LINE" כשהם מעוצבים ורשומים בסוג 9. המתנגדת טוענת כי המותג "SILVER LINE" הינו בעל מוניטין וחשיפה גדולים בתחום האלקטרוניקה, המחשבים ומוצרי החשמל.

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר דומים

רישום מקביל של סימני מסחר דומים
מבקשת המחיקה הגישה בקשה למחיקת הסימן הרשום. ובטרם הוגשו ראיות הצדדים בהליך הודיעו הצדדים כי הושג ביניהם הסכם לרישום של סימני מבקשת המחיקה לצד הסימן הרשום, תוך הגבלת הפרטות הן של הסימן הרשום והן של סימני המבקשת.

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת היעדר שימוש

עניינו של הליך זה בבקשה שהגישה חברתRichmont International לביטול סימן המסחר הרשום מס' 207810 "Reporter" בסוג 25, אשר רשום על שם חברת FIN.ING.S.R.L בטענה כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו.

5 באפריל, 2015,

0 תגובות

גניבת עין בסימנים "בית בכפר" למול "הבית בכפר סבא"

התובעות מפעילות חמישה בתי דיור מוגן הפועלים כולם תחת המותג "בית בכפר" והן בעלות של סימן מסחר "בית בכפר" בסוג 43 עבור ניהול והפעלה של בתי אבות, ודיור מוגן לאוכלוסיה מבוגרת. סימן מסחר זה נרשם ועימו תנאי כי רישום הסימן לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בית בנפרד, אלא בהרכב הסימן

2 באפריל, 2015,

0 תגובות

תנאים לרישום מקביל של סימני מסחר

ערעור על החלטת הפוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה מיום 23.2.2014. בהחלטתה סירבה הרשמת לאשר רישום מקביל של סימני מסחר דומים של המערערת והמשיבה 2, בהתאם לסע' 30 לפקודת סימני המסחר

2 באפריל, 2015,

0 תגובות

דירוג Duns לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג Duns לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג הנישות של משרדי עורכי הדין בישראל שפורסם ביום 29.3.2015, פרסם מדריך הדירוג הישראלי Duns 100 הפועל בשיתוף פעולה עם העיתון הכלכלי 'גלובס' את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.

31 במרץ, 2015,

0 תגובות

בגין פריצת ממרים של חברת YES נפסק פיצוי בסך של 800,000 ש"ח

בגין פריצת ממרים של חברת YES נפסק פיצוי בסך של 800,000 ש
התובעת, די.בי.אס. שרותי לווין (חברת הכבלים yes) הגישה כנגד הנתבעים תביעה בה נטען כי הנתבעים פרצו את מערכת הקידוד וההצפנה של שידורי הטלוויזיה בלווין של התובעת, ויצרו עסק פיראטי, המשווק ומוכר ללקוחות הנתבעים את האפשרות לצפות בשידורי הטלוויזיה של התובעת באופן פיראטי, בלא תשלום לתובעת בגין השירות, תוך תשלום מוזל לנתבעים בגין השירות הפיראטי, אשר גרפוהו לכיסם על גבה וחשבונה של התובעת. עוד נטען כי הופרו זכויות היוצרים של התובעת במארז השידורים, בלקט הערוצים ובתכנים המשודרים. כמו כן, הופרו זכויות התובעת בסימני המסחר הרשומים על שמה, ואשר הנתבעים עשו בהם שימוש בלתי מורשה ושלא כדין.

30 במרץ, 2015,

0 תגובות

הדימיון בין הסימן Click & fresh לסימן Clip Fresh

הדימיון בין הסימן Click & fresh לסימן Clip  Fresh
ערעור על החלטות רשם הפטנטים אסא קלינג מיום 12.3.2014, בעניין התנגדות המערערת לרישום סימן המסחר המעוצב של המשיבה, ומיום 24.7.2014, בעניין חיוב המערערת בהוצאות המשיבה בהליך ההתנגדות.

29 במרץ, 2015,

0 תגובות

דילמת השימוש ההוגן של יבואן מקביל (דיון נוסף)

דילמת השימוש ההוגן של יבואן מקביל (דיון נוסף)
עתירה לדיון נוסף על פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 16.11.14 בע"א 8848/12 שניתן על ידי השופטים המשנה לנשיא מ' נאור והשופטים י' דנציגר וד' ברק-ארז. על פסק דין זה הוגשה העתירה לקיום דיון נוסף.

29 במרץ, 2015,

0 תגובות

סימן המהווה צירוף של שתי מלים מתארות

בקשה לרישום סימן המסחר BIO-SPA בסוגים 3 ו-35. מחלקת סימני המסחר סירבה לקבלה לרישום, בשל היות הסימן חסר אופי מבחין ביחס לסחורות ולשירותים לגביהם נתבקש רישומו, ונוהג במסחר בתחום הקוסמטיקה.

19 במרץ, 2015,

0 תגובות

למי המוניטין בסימן מסחר?

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233310 "XMULTIPLE" בסוג 9 בפרטה דוגמת מחברים אלקטרוניים וכיוצ"ב. המתנגדת טענתה, כי ייצרה ושיווקה בהיקפים גדולים מגוון רחב של מוצרי זיווד, מחברים ומתאמים לתעשיית האלקטרוניקה תחת סימן המסחר XMULTIPLE, שהינו סימן מסחר רשום בסין ובטאיוואן. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש הינו בעצם בבעלותה שלה וכי המבקש מפר את זכויותיה בסימן זה, בין היתר בדרך של רישום הסימן במדינות שונות וביניהן ישראל.

18 במרץ, 2015,

0 תגובות

בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים

חוזר רשם סימני המסחר מיום: 03 פברואר 2015, ביחס לבקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים. חוזר זה נכנס לתוקפו ממועד פרסומו, ביום ‏18 מרץ 2015. חוזר זה מבטל את חוזר מס' מ.נ. 61 מיום 29.4.2008.

18 במרץ, 2015,

0 תגובות

סימן מסחר מוכר היטב והגנה על טובין בסימנים בסוגים שונים

סימן מסחר מוכר היטב והגנה על טובין בסימנים בסוגים שונים
המתנגדת טוענת כי הינה אחת מן החברות המובילות בעולם בתחום הלבשה. לגישתה, הסימן KAPPA רכש מוניטין רב מאד בעולם. בבעלות המתנגדת 13 סימני מסחר הרשומים בישראל והכוללים את הסימן KAPPA באופנים שונים ובסוגי סחורות רבים. לטענת המתנגדת, כתוצאה ממאמצי השיווק והיקף הפעילות הפך סימן המסחר KAPPA למוכר היטב עמה. לפיכך, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(14) לפקודה, בין היתר מכיוון שהינו זהה לסימנה של המתנגדת וכי ציבור הצרכנים עלול לקשר בין טובין המבקשת לבין המתנגדת וכך לפגוע במוניטין השייך לאחרונה.

12 במרץ, 2015,

0 תגובות

הטעייה בין הסימנים חומוס בריבוע לפלאפל בריבוע

הטעייה בין הסימנים חומוס בריבוע לפלאפל בריבוע
המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב "חומוס בריבוע" בסוג 43 בגין "שירותים להספקת מזון ומשקה". המתנגדת היא רשת פלאפל בריבוע בע"מ שבבעלותה סימן מסחר רשום (מעוצב) מס' 150166 "פלאפל בריבוע" בסוג 43 מיום 21.6.2001 וכן בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב מס' 254346 שהוגשה ביום 17.3.2013 (יחד עם התנגדות זו) הכוללת את המילים "פלאפל בריבוע יצירות מחומוס מאז 1995"

11 במרץ, 2015,

0 תגובות

מוניטין במוצר שלא שווק המהווה המשך לקו מוצרים קיים

מוניטין במוצר שלא שווק המהווה המשך לקו מוצרים קיים
תביעה של דבר בגין טענה להפרת מדגם וגניבת עין בעיצוב של דגם חדש למצעים המכונה "דובוני היער". מכאן התביעה שבמסגרתה התבקש סעד כספי של 1,992,338 ש"ח בגין הנזקים שנגרמו לדבש והפגיעה במוניטין שלה. כן התבקש צו מניעה זמני האוסר על הנתבעים לייצר, לשווק ולמכור את דגם "דובוני היער".

10 במרץ, 2015,

0 תגובות

תקנת הציבור וסימן המסחר OLD JAFFA

תקנת הציבור וסימן המסחר OLD JAFFA
יהודה מלכי הגיש שתי בקשות לרישום סימני המסחר המילוליים "OLD JAFFA" שמספריהם 220541, 220542 בסוגים 30 ו-29 בהתאמה. ביום 27.2.11 הוגשה ההתנגדות דכאן כנגד שתי בקשות אלו, על ידי המועצה לייצור צמחים ולשיווקם

9 במרץ, 2015,

0 תגובות

גניבת עין והפרת סימן מסחר בסימן "דלק"

גניבת עין והפרת סימן מסחר בסימן
תביעה למתן צו מניעה קבוע ופסיקת פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק בגין שימוש של הנתבעות בסמליה המסחריים של התובעת ובשל הפרת סימן המסחר הרשום שמתייחס לשמה המסחרי של התובעת בתחנות תדלוק המופעלות על-ידי הנתבעות ביישובים כפר יאסיף ואכסאל

9 במרץ, 2015,

0 תגובות

דירוג ILO לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג ILO לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 1.3.2015, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי ILO את עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר ד"ר יונתן דרורי ממשרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני (התמחות פטנטים).

5 במרץ, 2015,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר NANOKERATIN

תביעה שעניינה פגיעה בזכויות קניין רוחני וּבמוניטין של התובעת, שימוש בסימני מסחר הרשומים שבבעלותה, וּבגין גניבת עין ועשׂיית עושר ולא במשפט.

2 במרץ, 2015,

0 תגובות

בעלות בסימן מסחר והטעייה בין סימנים

בעלות בסימן מסחר והטעייה בין סימנים
התנגדויות לרישום סימני מסחר "ETIQUETA NEGRA POLO & SPORTSWEAR". המתנגדת טענה כי הסימנים המבוקשים לרישום מטעים ביחס לסימניה.

18 בפברואר, 2015,

0 תגובות

אופן בחינת סימנים בישראל אשר נרשמו בחו"ל במועד קודם

מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימנים המבוקשים בטענה כי אינם בעלי אופי מבחין (כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר); מפאת היות המילה Russian שם גיאוגרפי (בהתאם לסעיף 11(11) לפקודה); תנאי לשימוש במילה Standard הוא מתן היתר ממשרד התעשייה והמסחר לשימוש במילה וזאת בהתאם לסעיפים 13(א) ו-14 לחוק התקנים

16 בפברואר, 2015,

0 תגובות

סימן המציין תכונה מאפיינת או תוצאה של הטובין הוא סימן מתאר

בקשה לרישום סימן המסחר "SCARLESS סקארלס" הוגשה בגין ג'ל להגנה על צלקות, בסוג 5. מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשת כי הסימן אינו כשיר לרישום באשר הוא נעדר אופי מבחין בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 ונוגע במישרין למהות או איכות הטובין בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה

12 בפברואר, 2015,

0 תגובות

מעמדו של צד שלישי בהליך בחינה

המבקשת הגישה בקשה לסימן מסחר מילולי "חלית? נפצעת?" בסוגים 36 ו-45. בהודעותיה למבקשת סירבה מחלקת סימני המסחר לרשום את הסימן המבוקש בשל היותו חסר אופי מבחין לגבי השירותים המבוקשים כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן מהטעם שהסימן המבוקש נוגע במישרין אל מהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד, בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה.

8 בפברואר, 2015,

0 תגובות

ראלף לורן ישמידו נעליים הדומות לנעלי קונברס

ראלף לורן ישמידו נעליים הדומות לנעלי קונברס
בחודש אוקטובר 2014, הגישה חברת הנעליים קונברס (Converse) תביעה כנגד חברת האופנה ראלף לורן (Ralph Lauren) בגין העתקת עיצוב הנעליים המפורסם של קונברס עוד משנת 1917.

29 בינואר, 2015,

0 תגובות

דמות ידוען כחלק מסימן מסחר

דמות ידוען כחלק מסימן מסחר
בקשה למתן סעדים זמניים בה עותרות המבקשות להורות למשיבה: לחדול מלעשות שימוש כלשהו בתשדיר פרסומת מסחרית בו נעשה שימוש בכפיל של השחקן George Clooney (קלוני) וכן לחדול מלעשות שימוש בפרסומת הכוללת תסריט הדומה לפרסומות של המבקשות.

25 בינואר, 2015,

0 תגובות

שימוש הוגן ותום לב ביחס להפרת זכויות קניין רוחני

שימוש הוגן ותום לב ביחס להפרת זכויות קניין רוחני
לטענת התובעות, הנתבעים מייצרים, מייבאים ומפיצים כיסא נדנדה לתינוק שהוא העתק מדויק של כיסא הנדנדה מתוצרתן, ומשווקים אותו בישראל בכשני שליש ממחירו של כיסא הנדנדה מתוצרתן, תחת השם "Infanti", תוך הפרה בוטה וגסה של זכויות הקניין הרוחני שלהן.

22 בינואר, 2015,

0 תגובות

המונופול המוענק על ידי סימן מסחר

התובעת היא הבעלים של סימן מסחר מספר 207226 "הבית הפיננסי" והיא תובעת את הנתבע בטענה כי הוא עושה שימוש מפר בסימנה הרשום. הנתבע עשה שימוש בסימן כבר שנים קודם לכן במסגרת אתר אינטרנט שהקים לעסקו.

9 בינואר, 2015,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר וגניבת עין בפחיות משקה XL

הפרת סימן מסחר וגניבת עין בפחיות משקה XL
התביעות הוגשו בעקבות יבוא על ידי הנתבעת של שני משלוחים של כ-600,000 אלף פּחיוֹת ריקות של "משקה אנרגיה", בכל משלוח, שעוכבו על-ידי מְנהל המכס, מכוח סמכותו לפי סעיף 200א. לפקודת המכס [נוסח חדש]. התביעה הראשונה הוגשה לאחר שמשלוח של פּחיוֹת "HIPHOP" עוכב כאמור על-ידי מְנהל המכס. התובעת טוענת כי מדובר בפּחיוֹת הנושאות גוון כחול עם בּועות כחולות כהות, והסימן "X2" בצבע אדום. התביעה השנייה הוגשה בעקבות משלוח של פּחיוֹת שעוכב. תיאור הפּחיוֹת של המשלוח השני שונה מזה שבמשלוח הראשון: הורדו הבּועות הכחולות הכהות, "X2" הוא בצבע שחור/כּסוּף ולא בצבע אדום.

23 בנובמבר, 2014,

0 תגובות

אופי מבחין אינהרנטי לסימן מסחר

בקשות לרישום סימן המסחר Child Guard בסוגים 9 ו-42 (תוכנה המבצעת איסוף נתוני פעילות; תכנון ופיתוח של תוכנה). הבקשה סורבה לרישום בטענה כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר ונוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות והשירותים שלסימונם נועד.

20 בנובמבר, 2014,

0 תגובות

ייבוא מקביל לא מפר סימן מסחר

ייבוא מקביל לא מפר סימן מסחר
המשיבות הגישו תביעה נגד המערערים, לטענתן הפעילות השיווקית שנעשתה בקשר למוצרי טומי היפליגר שיובאו בצורה זו פגעה בזכויותיהן בכמה אופנים. לטענתן, אופן השיווק עלה כדי פגיעה בסימן המסחר הרשום של טומי הילפיגר בישראל, וכן היווה גניבת עין והטעית לקוחות. המשיבות טענו עוד כי פעילותם של המערערים עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט. בנוסף לכך, נטען כי פעילות זו פגעה ברווחיהן בשל "דילול" סימן המסחר.

23 בספטמבר, 2014,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר רונית רפאל

שתי נשים מכוּנות באותו שם פרטי ושם משפחה, ועוסקות באותו תחום עיסוק. האחת בונה מוניטין נרחב לשׁמה, המבוסס על עסקיה המצליחים, ואף משתמשת בו כמוּתג מסחרי מוּכּר, האחרת מבקשת אף היא לעשות שימוש בשם זה כמייצג את עסקיה, באופן, שלטענת הראשונה נהנה משימוש שלא כדין במוּתג אותו בנתה

1 בספטמבר, 2014,

0 תגובות

אין גניבת עין במספר קטלוגי שלא רכש מוניטין

אין גניבת עין במספר קטלוגי שלא רכש מוניטין
התובעת הגישה תובענה זו בטענה כי הנתבעת, שבדומה לתובעת עוסקת בייבוא מוצרי תשתית לשוק התקשורת והסלולר, ביצעה כלפי התובעת שורה של עוולות בקשר עם ייבוא אנטנות סלולריות מסין, אשר גרמו נזקים כספיים כבדים לתובעת.

17 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

מבקשת הביטול ביקשה לבטל את סימן מסחר "AXXON" (מעוצב) מספר 154869 הרשום בסוג 9 מיום 3.6.2004. בקשת הביטול הוגשה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר. לטענת מבקשת הביטול לא נעשה שימוש בסימן בישראל.

17 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

התנגדות לסימן מסחר הכולל את המילה FOCUS

התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 231956 "INSFOCUS" אשר הוגש לרישום לגבי "תוכנה; הנכללת בסוג 9". המתנגדת היא הבעלים של סימני מסחר רשומים מספר 126110, 126108 "WEBFOCUS" ו-"FOCUS" (באותיות דפוס). הסימנים הוגשו לרישום בישראל בגין תוכנות וחומרות מחשב, כולם בסוג 9.

6 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית

בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית
המבקשות הגישו בקשות לרישום סימני מסחר הכוללות את המלל "אורבניקה" אשר ביניהם קיים דמיון מטעה ולפיכך הוחל בגין הבקשות הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה. במסגרת הליך זה הצדדים ניהלו מו"מ והגיעו להסכם פשרה ועל כן הוגשה מטעמם בקשה לאישור הסכם לרישום מקביל של סימני מסחר על פי הוראת סעיף 30 לפקודת סימני מסחר

3 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

נדחתה תביעה להפרת סימן מסחר "צ'ופצ'יק"

התובעת הגישה תביעה בה טענה כי יש לחייב את המשיבים בפיצוי סטטוטורי על סך 200,000 ₪ (במקום 100,000 ₪ בכתב התביעה המקורי) בגין הפרת סימן מסחר רשום לפי פקודת סימני מסחר " או עוולת גניבת עין לפי חוק עוולות מסחריות ופגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות.

17 ביוני, 2014,

0 תגובות

התנגדות לסימן מסחר בטענה של דמיון מטעה ודילול

התנגדות לסימן מסחר בטענה של דמיון מטעה ודילול
התנגדות לבקשות רישום סימני מסחר הכוללים את המלל LOVOL לגבי רכבים, מכונות חקלאיות וכיוצ"ב הנכללים בסוג 7 ובסוג 12. לטענת המתנגדת הסימנים המבוקשים דומים עד כדי הטעיה לסימניה הרשומים בישראל באותו סוג והמוכרים היטב.

17 ביוני, 2014,

0 תגובות

המוצרים המזויפים נשלחו בטעות, האומנם?!

המוצרים המזויפים נשלחו בטעות, האומנם?!
בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט הבכיר י' פרגו) דחה תובענה שהוגשה על ידי המערערת נגד המשיבות. בתובענה נטען, בין היתר, כי המשיבות ייבאו ארצה מוצרים מזויפים, שנשאו שלא כדין סימני מסחר רשומים של המערערת. התובענה נדחתה לאחר שבית המשפט קבע כי הוכח שהיצרן בסין, ששלח את המוצרים למשיבה 1, טעה כאשר כלל במשלוח מוצרים שכלל לא הוזמנו על ידי המשיבה 1.

10 ביוני, 2014,

0 תגובות

סימן מסחר מוכר היטב כעילת התנגדות - Selected

סימן מסחר מוכר היטב כעילת התנגדות - Selected
התנגדות לשתי בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים אשר הוגשו מטעם בנימינה הכוללים את המילה "Selected". לטענת המתנגדת היא עושה שימוש נרחב החל משלהי שנות ה - 70 בסימן "Selected". הסימנים המבוקשים כוללים במלואם את הסימן המוכר היטב "Selected" ודומים כדי להטעות לסימניה הרשומים של המתנגדת

8 ביוני, 2014,

0 תגובות

אופי מבחין מולד ונרכש בבקשה לסימן מסחר

בקשה לרישום סימן המסחר "חשבונית ירוקה" בסוגים 35, 36 ביחס לניהול עסקים להפקת חשבוניות קבלות באינטרנט. הבקשה סורבה לרישום בטענה כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. כמו כן דחה הבוחן את רישום הסימן המבוקש לפי סעיף 11(10) לפקודה, זאת מאחר שהמילים המרכיבים את הסימן מקובלים במסחר לתיאור השירותים לגביהם מבוקש הרישום.

25 במאי, 2014,

0 תגובות

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש
בקשה למחיקה או ביטול של סימן מסחר מספר 168906 "HOT TUNA" מעוצב הרשום לגבי "הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25", שבבעלות בון ספורט. מבקשת הביטול טוענת כי לא נעשה שימוש בסימן ועל כן יש להורות על ביטול הסימן מכוח סעיף 39 לפקודת סימני מסחר או מחיקה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר

30 באפריל, 2014,

0 תגובות

דמיון מטעה בין סימני מסחר

דמיון מטעה בין סימני מסחר
התנגדות לרישום סימן מסחר "Clip Fresh-By Farm Chalk" (מעוצב), לגבי מכלים לאחסון מזון, הנכללים בסוג 21. לטענות המתנגדת, הסימן המבוקש מטעה ביחס לסימנה הרשום גם הוא בסוג 21 - "Click & fresh" (מעוצב) ועל כן לטענתה סימן המבקשת אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 11(6) (תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור) וסעיף 11(9) (הטעייה ביחס לסימן רשום) לפקודה בכך שזהה הוא או דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום

29 באפריל, 2014,

0 תגובות

תוקף סימן מסחר במסגרת הליך לסעד זמני

תוקף סימן מסחר במסגרת הליך לסעד זמני
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 20.2.2014 (כב' השופט ג' גינת), בגדרה נדחתה בקשתן של המבקשות לסעדים זמניים האוסרים על המשיבות לאכוף את זכויותיהן מכוח סימני המסחר הרשומים על שמן. המבקשות הינן תאגידים אוקראיניים ונציגיהם בארץ העוסקים בייצור ממתקים. בלב הסכסוך מצויים ארבעה סוגי ממתקים ושאלת תוקף סימני המסחר שהמשיבות רשמו עליהם.

28 באפריל, 2014,

0 תגובות

סימנים בעלי רכיב מתאר דומה

סימנים בעלי רכיב מתאר דומה
התנגדות לרישום סימן מסחר "לפידאור" לגבי התקנים ואביזרים למאור, הנכללים כולם בסוג 11. לטענות המתנגדת, הסימן המבוקש מטעה ביחס לסימנה הרשום גם הוא בסוג 11 - "פתילאור" ועל כן לטענתה סימן המבקשת אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 11(9) לפקודה בכך שזהה הוא או דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום. עוד טוענת המתנגדת כי הסימן מטעה את הציבור ומעודדת תחרות בלתי הוגנת לפי סעיפים 11(5) ו- 11(6) לפקודת סימני המסחר

13 באפריל, 2014,

0 תגובות

בחינת הטעייה בין סימנם בתהליך רישום סימן

בחינת הטעייה בין סימנם בתהליך רישום סימן
התנגדות לרישום סימן מסחר "שיק דיזיין בע"מ Chic Design Ltd" לגבי שירותי מכירה בתחום הריהוט, הנכללים כולם בסוג 35. לטענות המתנגד, המבקשת בחרה את סימנה בחוסר תום לב ובמטרה להיבנות מן המוניטין שרכש במהלך השנים ובכך מטעה את הציבור ומעודדת תחרות בלתי הוגנת לפי סעיפים 11(5) ו- 11(6) לפקודת סימני המסחר. עוד טוען המתנגד כי סימן המבקשת אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 11(9) לפקודה בכך שזהה הוא או דומה עד כדי הטעיה לסימניו הרשומים.

10 באפריל, 2014,

0 תגובות

אופי מבחין אינהרנטי של סימן מרמז

בקשה לרישום סימן המסחר "TOTAL IMMERSION" בסוג 41 לגבי שירותי הוראה ואימון. הבקשה סורבה לרישום בטענה כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. כמו כן דחתה הבוחנת את רישום הסימן המבוקש לפי סעיף 11(10) לפקודה, זאת מאחר שהביטוי "TOTAL IMMERSION" הינו מקובל במסחר לתיאור השירותים לגביהם מבוקש הרישום

10 באפריל, 2014,

0 תגובות

גניבת עין ביחס לשימוש בשם דומה

גניבת עין ביחס לשימוש בשם דומה
תביעה ותביעה שכנגד העוסקות ביחסים העסקיים שניהלו הנתבעים והנתבעים שכנגד, וסיומם של יחסים אלו, כאשר תביעתה העיקרית של התובעת היא לאכיפת אופציה שהקנה הסכם ההתקשרות שנחתם בין הצדדים. התובעות שכנגד עותרות בעיקר לפיצוי בגין הפרות שונות של הסכם ההתקשרות והסכם ניהול שנחתם מול הנתבעים שכנגד 3-1.

9 באפריל, 2014,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר INFINITY

בקשה לרישום סימן המסחר ""INFINITY "אינפיניטי" בסוג 36 בגין ביטוח ומימון. הבקשה סורבה לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר מכוח רישום סימן מסחר מס' 116478 "INFINITE" הרשום ביחס ל"כל השירותים המנויים בסוג 36". לגישת מחלקת סימני המסחר, הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום

6 באפריל, 2014,

0 תגובות

רישום סימן הזהה לסימן רשום אחר באותו סוג

רישום סימן הזהה לסימן רשום אחר באותו סוג
בקשה בינלאומית לרישום סימן המסחר RETINA בסוג 9 (לא מעוצב) בגין מחשבים, תצוגות מסך ומכשירי תקשורת ניידים. הבקשה סורבה לרישום בשל קיומו של סימן מסחר 12555 "RETINA" על שם חברת קודאק בגין מצלמות גם הן בסוג 9, וזאת לפי הוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר

16 במרץ, 2014,

0 תגובות

הגנה על סימן בעל "ניחוח אוניברסאלי"

הגנה על סימן בעל
לטענת המבקשת כבעלים של סימן מסחר שנרשם לגבי המילה, היא זכאית למונופולין גם לגבי כל הצורות המעוצבות, ללא התחשבות בדרך הכתיבה.

11 במרץ, 2014,

0 תגובות

רישום מקביל של סימני מסחר

המתנגדת הגישה התנגדות לסימני המסחר של המבקשת. לאחר הגשת ההתנגדות נוהל מו"מ בין הצדדים וכעת הגישו הצדדים בקשה לאישור הסכם לרישום מקביל של סימני מסחר על פי הוראות סעיף 30 לפקודת סימני מסחר.

11 במרץ, 2014,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן המסחר בשל אי שימוש בו במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני המסחר

10 במרץ, 2014,

0 תגובות

בקשה לסימן מסחר שנרשם במדינות בעולם

בקשה לרישום סימן המסחר BIOSENSORS (לא מעוצב)שהוגשה על ידי חברת Biosensors Europe לגבי תרופות בסוג 5; תוכנת מחשב בסוג 9; תומכנים בסוג 10; שירותים חינוכיים; 41;שירותים מדעיים בסוג 42; שירותים כירורגים בסוג 44. הבקשה סורבה על ידי מחלקת סימני המסחר בטענה כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן בשל כך שהסימן נהוג ומקובל במסחר כאמור בסעיף 11(10) לפקודה.

26 בפברואר, 2014,

0 תגובות

אין הגנה על דגמי שעונים שלא נרשמו כמדגם

אין הגנה על דגמי שעונים שלא נרשמו כמדגם
הנתבעים שיווקו שעונים בעלי דמיון חזותי של שעונים אופנתיים הדומים לשעוני התובעות, הנושאים שמות שונים ואריזות חיצוניות שונות. התובעת הגישה תביעה ובקשה לסעדים זמניים שעיקרן בטענות לגניבת עין, הפרת זכות יוצרים ועשיית עושר שלא במשפט. התובעות עתרו למתן פסק-דין שיורה לנתבעים לחדול ולהימנע מכל שימוש בשעונים מושא התובענה, וכן לפיצוי בסך של 500,000 ₪.

9 בפברואר, 2014,

0 תגובות

סימנים שאינם כשרים לרישום - סימן שיש בו להטעות

המתנגדת מבססת את התנגדותה לרישום הסימן המבוקש על עילות ההתנגדות המנויות בפקודת סימני המסחר: סעיף 8(א), סעיף 11(9), סעיף 11(6) וסעיף 11(5) לפקודה. נטען כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימני המתנגדת והינו חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודה. כמו כן נטען כי הסימן דומה עד כדי להטעות לסימני המתנגדת הרשומים על שמה ביחס לטובין זהים או מאותו ההגדר ואי לכך פסול לרישום מכח סעיף 11(9) לפקודה.

4 בפברואר, 2014,

0 תגובות

רכיב דומיננטי תיאורי בסימן מסחר

רכיב דומיננטי תיאורי בסימן מסחר
המתנגדת סבורה כי המלה "ויסקו" מזוהה עם מוצריה ולטענתה הרכיב "ויסקו" בסימן המבוקש זהה לאלה שבסימנים שלה ודומה להם עד כדי להטעות את הציבור, ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 11(6), 11(9) ו- 11(14) לפקודת סימני המסחר.

4 בפברואר, 2014,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר תלת ממדי

בקשה לרישום סימן מסחר תלת ממדי
בקשה לרישום דמות תלת-מימדית של בקבוק כסימן המסחר. מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן, בנימוק כי "הסימן המבוקש הוא סימן תלת-ממדי של מיכל עבור הטובין המבוקשים".

23 בינואר, 2014,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום - יקב בן זמרה

הפרת סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום - יקב בן זמרה
תביעה למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בבקבוקי יין הנושאים את השם "יקב כרם בן זמרה". כן מבוקש לחייב את הנתבעים לשלם לתובעים פיצויים ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ₪ בהתאם לחוק עוולות מסחריות.

22 בינואר, 2014,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מטעה ביחס לסימן לא רשום

התנגדות לרישום סימן מטעה ביחס לסימן לא רשום
לטענת המתנגדת היא עושה שימוש נרחב הנמשך למעלה מ-20 שנים בשם "לירז" והסימן המבוקש פסול לרישום מכוח סעיפים 11(5), 11(6) ו- 12 לפקודת סימני מסחר. קיים חשש ממשי להטעיה שכן הסימן המבוקש מצביע על קשר בין הטובין לגביהם התבקש רישום הסימן לבין מוצרי המתנגדת. בנוסף נטען כי הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה בחוסר תום לב. מבקשת הרישום מנסה להיבנות מן המוניטין שרכשו המתנגדת ומייסדה בשם "לירז". אי לכך, יש בסימן המבוקש כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר ופגיעה בתקנת הציבור והפרת סימן מוכר היטב.

22 בינואר, 2014,

0 תגובות

בקשה לסימן מסחר המפרה זכות יוצרים

בקשה לסימן מסחר המפרה זכות יוצרים
התנגדות לבקשה לסימן מסחר. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעייה לסימנה הבלתי רשום ועל כן אינו כשיר לרישום.

21 בינואר, 2014,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר ומתן חשבונות

הפרת סימן מסחר ומתן חשבונות
תביעה למתן צו מניעה קבוע, שיאסור על הנתבעים לעשות שימוש במותג "מזרח ומערב" בתחום סיטונאות המזון ממזרח אסיה, וצו למתן חשבונות בנוגע לרווחים שהפיקו הנתבעים מן השימוש במותג הנ"ל בתחום זה. לטענת התובעת, הנתבעים עושים שימוש מפר ומטעה במוניטין שצברה התובעת במותג "מזרח ומערב" בתחום הסיטונאי, בניגוד להסכם שנכרת בין הצדדים, אשר במסגרתו נמכר לנתבעים המוניטין בשם "מזרח ומערב" בתחום הקמעונאי בלבד. יתר על כן, נטען כי הנתבעים הפרו, ועל אף הכחשות נמרצות מצידם הם עודם מפרים, את סימנה המסחרי הרשום של התובעת

20 בינואר, 2014,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בשגגה והפרת זכויות יוצרים בתמונות

במסגרת התביעה הראשונה הוגשה על ידי אפולו נגד שיווק ישיר, נטען לזכויות קניין רוחני בתיק גב שיוצר עבור אגד. לטענת אפולו, שיווק ישיר הפרה סימן מסחר עת ייצרה ושיווקה תיק גב דומה עבור אגד תוך שימוש בסימן המסחר הרשום של אפולו - POLO STAR. במסגרת התביעה השנייה שהוגשה על ידי שיווק ישיר נגד אפולו נטען כי אפולו הפרה זכויות יוצרים בכך שהעתיקה ללא רשות תמונות וקטעים עיצוביים מקטלוג של שיווק ישיר לקטלוג שהוציאה, ובכך שעשתה שימוש בתמונות בקטלוג ובאתר האינטרנט שלה.

16 בינואר, 2014,

0 תגובות

האם זכות שימוש בלעדית בסימני מסחר היא עבירה?

האם זכות שימוש בלעדית בסימני מסחר היא עבירה?
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל בקשה למתן צו מניעה זמני שהוגשה על-ידי יואב ואבנר אסולין בקשר לשימוש בסימני המסחר שבבעלותם.

15 בינואר, 2014,

0 תגובות

רכיב דומיננטי בסימן מסחר וחוסר תום לב ברישום סימן

רכיב דומיננטי בסימן מסחר וחוסר תום לב ברישום סימן
המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר בשני סוגים: כלים חשמליים בסוג 7, התקנים למאור בסוג 11. המתנגדת הגישה התנגדות לרישום סימני המסחר בטענה כי הסימנים המבוקשים דומים עד כדי הטעייה לסימניה הרשומים בסוגים 7, 8, 11, 12 והינם טובין מאותו הגדר. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי בינה לבין המבקשת קשרים עסקיים, וכי בחוזה שנחתם ביניהן, הסכימה המבקשת שלא לעשות כל שימוש בסימנה או בשמה של המתנגדת.

14 בינואר, 2014,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר הכוללים את המילים Moo Moo

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר הכוללים את המילים Moo Moo
כל אחד מהצדדים הגיש בקשה לרישום סימני מסחר מעוצב הכולל את המילים Moo Moo. שתי הבקשות הוגשה בסוגים 29, 43 ביחס להספקת מזון. מחלקת סימני המסחר הודיע למבקשים על פתיחת הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר.

13 בינואר, 2014,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר TAXI-NET למול TAXINET

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר TAXI-NET למול TAXINET
כל אחד מהצדדים הגיש בקשה לרישום סימני מסחר מעוצב הכולל את המילים TAXI NET. בקשה אחת הוגשה בסוג 38 והשנייה הוגשה בסוג בסוג 9 ובסוג 39. מחלקת סימני המסחר הודיע למבקשים על פתיחת הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר.

12 בדצמבר, 2013,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר מעוצב PUMA

הפרת סימן מסחר מעוצב PUMA
Puma בעלת סימן מסחר רשום (דמות חתול מקפץ) בסוג 25 הכולל בגדי ספורט והנעלה. חברת סיטי ווש בע"מ, מייבאת פריטי לבוש בהם מוטבע חתול מקפץ בשם TIGRIS. סיטי ווש הגישה בקשה לרישום הסימן המעוצב ואולם הסימן בסופו לא נרשם (לאור התנגדות PUMA). Puma טוענת כי יש בסימן (הלא רשום) סיטי ווש כדי להפר את סימן המסחר הסחר שלה תוך גניבת עין ביחס לסימנה ועל כן היא הגישה תביעה לקבלת צו מניעה ולפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של 100,000 ₪ או לפי צו למתן חשבונות

11 בדצמבר, 2013,

0 תגובות

סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת מוצר

סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת מוצר
ערעור על החלטת רשם סימני המסחר מיום 29.11.12, שבה נדחתה בקשה לרישום סימן מסחר, שהינו סימן מסחר תלת מימדי בדמות כסא מתכוונן. הרשם קבע, כי סימן המסחר שרישומו מבוקש אינו עומד בתנאים לרישום סימן מסחר תלת מימדי: הכסא הוא מוצר בעל אופי פונקציונאלי ואסתטי ממשי, ומכל מקום, המערערת לא הוכיחה, כי היא עושה שימוש בכיסא כבסימן המסחר שלה, ולא הוכיחה כי הכיסא רכש אופי מבחין בישראל.

17 בנובמבר, 2013,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר

לאור הדמיון בין הסימנים המבוקשים, מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשים על פתיחתו של הליך בקשות מתחרות בהתאם לסעיף 29 לפקודה.

13 בנובמבר, 2013,

0 תגובות

שימוש בתום לב בסימן מסחר

שימוש בתום לב בסימן מסחר
שתי תובענות שעניינן אחד, ואשר הדיון בהן אוחד. האחת, תביעה שהוגשה על ידי רן לי וחגי בגין הפרת זכותם בסימן המסחר הרשום "MIKADO". התובענה השניה הינה המרצת פתיחה שהגישו נוסבוים לבית משפט השלום בהרצליה, במסגרתה ביקשו כי ייקבע שהם היו רשאים לעשות שימוש בשם MIKADO, וכי הם רשאים להוסיף ולעשות בו שימוש גם בעתיד

8 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

גניבת עין ביחס לשם מתחם

גניבת עין ביחס לשם מתחם
תביעה כספית בעילה של גניבת עין, הפרת סימן מסחר ועשיית עושר ולא במשפט וזאת בגין שימוש של הנתבעים בשם המתחם של התובעת 4 באתר האינטרנט, בטענה כי המדובר במותג מסחרי אשר באמצעותו היא משווקת את מוצריה. לזכות התובעים נרשם במהלך ההליך סימן מסחר GENERALBAR. נטען כי הנתבעים עשו שימוש בשם המתחם www.generalbar.co.il לאחר הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר

8 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר ביחס לסיגריות

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר ביחס לסיגריות
חברת Japan Tobacco (להלן: TJ) וחברת Philip Morris (להלן PMP) הגישו בקשות לרישום סימני המסחר. הבקשות נדונו כבקשות מתחרות וזאת בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג.

8 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

רישום סימן מסחר תלת ממדי ביחס לבקבוק ודקה

רישום סימן מסחר תלת ממדי ביחס לבקבוק ודקה
בקשה לרישומו של סימן מסחר תלת ממדי אשר נתבקש לרישום בסוג 33 הכולל משקאות אלכוהוליים (ראו תמונתו לעיל). הבקשה סורבה על ידי מחלקת סימני מסחר, אשר קבעה כי בהיותו דמות תלת ממדית של אריזת משקה אלכוהולי, נעדר הסימן אופי מבחין אינהרנטי כנדרש בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר.

6 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

רישום סימן מסחר ביחס לשם גנרי של אתר אינטרנט

בקשה לרישום סימן המסחר "Hotels.co.il" (לא מעוצב) לגבי שירותים שונים ורבים שעיקרם פרסום ומתן שירותי תיירות. הבקשה סורבה על ידי מחלקת סימני המסחר בטענה כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן בשל כך שהסימן נהוג ומקובל במסחר לתיאורם של שירותי מלונאות.

6 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

אופי מבחין ורישום כפול לסימן מסחר

מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימנים המבוקשים בטענה כי אינם בעלי אופי מבחין (כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר); מפאת היות המילה Russian שם גיאוגרפי (בהתאם לסעיף 11(11) לפקודה); תנאי לשימוש במילה Standard הוא מתן היתר ממשרד התעשייה והמסחר לשימוש במילה וזאת בהתאם לסעיפים 13(א) ו-14 לחוק התקנים, תשי"ג-1953

22 בספטמבר, 2013,

0 תגובות

סימן מסחר בעל אופי מבחין מולד

עיקר טענות ההתנגדות שהועלו כנגד רישומו של הסימן המבוקש הינן כי הסימן המבוקש משולל אופי מבחין כאמור בהוראות בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר ובאופן ספציפי לגבי מוצרים בסוג 34. בנוסף טענה המתנגדת, כי הסימן הינו סימן מתאר ולכן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(10) לפקודה ואף אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 16(א)(2) ו-(3) בהסתמך על רישום בחוץ-לארץ. הסימן אף פסול לרישום, לשיטת המתנגדת, בשל היותו סיסמא וכן בשל הוראות סעיף 11(5) לפקודה שכן רישומו ימנע שימוש בשלוש המלים שבסימן ביחד או בנפרד ויקנה למבקשת בלעדיות בניגוד לתקנת הציבור. בכך, לטענת המתנגדת, עלולה להיווצר גם תחרות בלתי הוגנת בניגוד לאמור בסעיף 12 לפקודה.

17 בספטמבר, 2013,

0 תגובות

משחקים ב- PP

משחקים ב- PP
שתי ענקיות אתרי מדיה החברתיים, Pinterest ו- Path נאבקות על הזכות לרשום את האות P כסימן המסחר שלהן.

20 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

דרישת אופי מבחין כתנאי לרישום סימן מסחר

בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר אשר סברה כי אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת מצאה כי הסימן המבוקש נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום. הבוחנת אף מצאה כי לצרכי סעיף 8(ב) לפקודה לא הראתה המבקשת כי הסימן רכש אופי מבחין.

18 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

חשש להטעיה גדל בין סימנים דומים באנגלית

חשש להטעיה גדל בין סימנים דומים באנגלית
התנגדות לרישום סימן המסחר ONESTO לגבי מכשור חשמלי בסוג 9. למתנגדת סימנים רשומים בישראל ENSTO EE (מעוצב) בסוג 9 ו-ENSTO (מילולי) בסוגים 7, 9, 11. לטענת המתנגדת ישנו דמיון מטעה בין הסימן שרישומו נתבקש לבין הסימנים הרשומים.

8 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

הפרת פרטיות ב Google AdWords (ערעור)

הפרת פרטיות ב Google AdWords (ערעור)
המערערת עשתה שימוש בשמו של המשיב כמילת חיפוש (keyword) במנוע חיפוש "גוגל", במובן זה ששימוש בשם הביא להופעת מודעה ממומנת בתוצאות החיפוש. במודעה, לא נעשה שימוש בשמו של המשיב.

30 ביולי, 2013,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר Dual Shock

הפרת סימן מסחר Dual Shock
התובעת טענה כי הנתבעים יבאו ושיווקו בישראל בקר שלו ביצועים זהים לבקר המקורי של סוני, הנושא גם הוא את סימנה המסחרי הרשום ואשר צורתו החיצונית זהה, כמעט לחלוטין, לצורת הבקר המקורי ובכך הן מעוולות בהפרת סימן מסחרי.

23 ביולי, 2013,

0 תגובות

הפרת זכויות קניין רוחני של קידום וזאת בשל הפרת הסכם זיכיון

הפרת זכויות קניין רוחני של קידום וזאת בשל הפרת הסכם זיכיון
לטענת התובעת, הנתבעים הפרו את ההסכם עמה ולכן ביטולו נעשה כדין. לפיכך, מיום ביטולו אסור היה להם להמשיך ולעשות שימוש בשמה ובקניינה הרוחני בערכות הלימוד שלה. כמו כן נותרו הנתבעים חייבים לה כספים לפי ההסכם. הנתבעים טוענים, מנגד, כי ההסכם בוטל שלא כדין, ולכן הם היו רשאים להוסיף ולהשתמש בשמה של התובעת ובערכות הלימוד שלה עד הגיע מועד סיום ההסכם. כמו כן, הם זכאים לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם בשל ביטול ההסכם שלא כדין.

10 ביולי, 2013,

0 תגובות

סימן מתאר ONE WAY TO CONNECT

בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי 'חומרת מחשב לאבטחת מידע אלקטרוני, הנכללים בסוג 9'. הסימן הוגש לרישום מכוח דין קדימה מבקשה שהוגשה בארה"ב. הבקשה סורבה לרישום על ידי הבוחנת אשר סברה כי אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת מצאה כי הסימן המבוקש נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום מאחר שייחוד מוצריה של המבקשת עיקרו בקישור חד כיווני וכן מצאה הבוחנת כי הסימן לא רכש אופי מבחין.

10 ביולי, 2013,

0 תגובות

סימן מסחר בעל משמעות דתית

סימן מסחר בעל משמעות דתית
המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "הזוהר – הוצאה לאור" לגבי הוצאה לאור, עריכה, ניסוח, כתיבה, דפוס ושירותים נוספים בסוג 41. הבקשה סורבה לנוכח קביעת מחלקת סימני המסחר כי הסימן נוגע במישרין למהות השירותים אשר לסימונם הוא מיועד וזאת בהתאם לסעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר. קביעה זו התבססה על הודעת המבקשת כי המבקשת עוסקת בהוצאה לאור של ספרות מקור בת ימינו, הגות ומחשבה בחכמת ישראל ובחכמת הקבלה.

9 ביולי, 2013,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש
לטענת CFC סימניה של BALEV דומים עד כדי להטעות לסימניה הרשומים של CFC, נרשמו בחוסר תום לב ומעודדים תחרות בלתי הוגנת במסחר. בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים במדינות שונות בעולם. בבולגריה הורה בית המשפט על מחיקת סימניה של BALEV. על החלטה זו הוגש ערעור. לטענת CFC יש בהחלטה זו כדי להוות מעשה בית דין גם בערכאה זו. בעקבות הליכים משפטיים באיחוד האירופי ובארה"ב זנחה BALEV את בקשותיה לרישום סימני המסחר שם. עוד טוענת CFC כי בעלת הסימנים לא עשתה שימוש בהם בישראל מעולם ומשלא עשתה בהם שימוש בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול, יש להורות על ביטולם.

1 ביולי, 2013,

0 תגובות

על סימני מסחר

על סימני מסחר
סימני מסחר הוא כל סימן דו מימדי או תלת מימדי המורכב מאותיות, ספרות, מילים, דמויות, או אותות אחרים, המשמש אדם לסימון מקור הטובין שאותם הוא מייצר או סוחר.

26 ביוני, 2013,

0 תגובות

סימן מסחר מאשר

סימן מסחר מאשר
התובעת הגישה נגד הנתבעים תביעה למתן צו מניעה, צו מתן חשבונות ולפיצוי כספי, בגין הפרה נטענת של זכויותיה בסימן המאשר הרשום "ביצי חופש". סימן מאשר נרשם לפי סעיף 14 לפקודה, לאישור טיבו, סוגו, איכותו או תכונותיו של מוצר פלוני. לטענת התובעת, הנתבעים עשו שימוש בסימן זה ללא רשותה ושלא כדין, תוך הטעיית ציבור הצרכנים ותוך התעשרות שלא כדין על חשבון התובעת.

24 ביוני, 2013,

0 תגובות

הפרת זכויות בקונספט ובשימוש מטעה בצבע

הפרת זכויות בקונספט ובשימוש מטעה בצבע
יעה למתן צו מניעה וצו עשה בגין הפרה נטענת של זכויות התובעת ב"קונספט" של "גלולה הסגולה", שהינה גלולה למניעת הריון ששמה המסחרי הוא "פמינט" (Feminet), ואשר משווקת באריזה סגולה. התובעת עותרת לאסור על הנתבעות לייצר ולשווק גלולה למניעת הריון מתוצרת הנתבעת 2 בשם "לודן" ((Lodene באריזה בה היא נמכרת כיום, שצבעה סגול, ולהורות לנתבעות לשנות את צבע האריזה וצבע החפיסות הפנימיות של הגלולות (שאף הן בצבע סגול). כמו כן עותרת התובעת להורות לנתבעות לשנות את האלמנט העיצובי בצורת ספירלה המופיעה על גבי אריזת גלולת ה"לודן", משום שהוא מחקה אלמנט עיצובי דומה של התובעת המופיע באריזת "פמינט".

24 ביוני, 2013,

0 תגובות

הטעיה וגניבת עין בשם חברה ובשם אתר

הטעיה וגניבת עין בשם חברה ובשם אתר
התובעות הגישו תובענה בעילה של גניבת עין בטענה כי הנתבעים עושים במסגרת שם העסק שלהם שימוש מטעה בסימן הכולל את המילה Genesis.

23 ביוני, 2013,

0 תגובות

ציון גאוגרפי כוזב כעילה לשלילת רישום סימן מסחר

ציון גאוגרפי כוזב כעילה לשלילת רישום סימן מסחר
בקשה לרישום סימן המסחר "SPIRIT OF JERUSALEM" בגין משקאות כוהליים. מחלקת סימני המסחר סירבה לקבל את הבקשה בטענה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהיותו סימן תיאורי הנותן מידע על מהות הסחורה. בנוסף נקבע כי אף אם הסימן אינו מתייחס לירושלים כמקור הטובין אז יש להפעיל את ההשגה על פי סעיף 11(12) לפקודה כי מקור המשקה אינו מהאזור הגיאוגרפי הכלול בסימן.

23 ביוני, 2013,

0 תגובות

התנגדות לסימן בטענה כי קיים רכיב דומה

התנגדות לסימן בטענה כי קיים רכיב דומה
התנגדות לסימן מסחר - המתנגדת טוענת שקיים דמיון וויזואלי וקונצפטואלי בין שני הסימנים שלה, הבאים שניהם כדי לחקות או להזכיר לצרכן את המקדש היווני, ובין הסימן המבוקש. כמו כן, כי הכיתוב"PharmaSwiss" , המהווה חלק מהסימן המבוקש, אינו גורם לבידול בין הסימן המבוקש ובין סימניה שלה.

20 ביוני, 2013,

0 תגובות

האם השם "סופר באבא" כשיר לרישום כסימן מסחר?

המערערת היא הבעלים של בית עסק "סופר באבא" והמשיבים הקימו בבניין הצמוד לנכס סופרמרקט בשם "סופר באבא" בצירוף המילים "הגדול המקורי".

17 ביוני, 2013,

0 תגובות

גניבת עין והטעייה ביחס לסימן לחם עינן

גניבת עין והטעייה ביחס לסימן לחם עינן
ערעור זה עניינו במוצר של המערערת המכונה "לחם עינן", המיוצר מקמח מגרעיני חיטה טרום נבוטה, והוא נסב על דחיית תביעתה של המערערת בעילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט וגזל.

17 ביוני, 2013,

0 תגובות

הגנת ייבוא מקביל בסימני מסחר

הגנת ייבוא מקביל בסימני מסחר
במחסן הנתבע נתפסו פריטים החשודים כמפרי סימני המסחר "TOMMY HILFIGER". על כן הוגשה תביעה שעיקרה טענות להפרת של הנתבע את סימני המסחר שבבעלותן, פגיעה בקניינן הרוחני ובמוניטין שצברו, וכן עשיית עושר ולא במשפט. התובעות ביקשו פיצוי בסך 3,000,000 ש"ח, וכן צו מניעה האוסר על הנתבע שימוש כאמור בסימני התובעות בעתיד, וכן צווי עשה, לרבות צו המורה על השמדת המוצרים שנתפסו, וכן צו המורה על העברת חשבונות לתובעות, על מנת שיוכלו להעריך את היקף רווחיו של הנ' על חשבונן באופן מהימן.

13 ביוני, 2013,

0 תגובות

העתקת? ישבת!

העתקת? ישבת!
משרד הפטנטים הבריטי (IPO) הודיע לאחרונה, כי הוא מקדם חקיקה שתקבע, כי העתקת עיצובים הרשומים כמדגמים ומכירת מוצרים מזויפים למטרות רווח, תהיה עבירה פלילית שעונשה עד 10 שנים מאסר.

13 ביוני, 2013,

0 תגובות

מייסדי להקת Stone Temple Pilots נאבקים על שם הלהקה

מייסדי להקת Stone Temple Pilots נאבקים על שם הלהקה
סיבוב ההופעות של להקת STP לציון 20 שנים לצאת אלבומה הראשון: Core, היה אמור להיות חגיגה גדולה למעריציה (והכותב ביניהם) אך הסתיים בתביעות הדדיות בבתי המשפט בקליפורניה שעיקרן נעוץ בשאלה למי הזכות לעשות שימוש בשם הלהקה, המהווה סימן מסחר רשום: לסולן הלהקה המקורי שפוטר סקוט ווילנד או לשאר מקימיה.

9 ביוני, 2013,

0 תגובות

סימן מתאר שלא רכש אופי מבחין לא ירשם

הבקשה סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר. במכתביה למבקשת נימקו הבוחנות את החלטתן בכך שהסימן מהווה קיצור מקובל במסחר לשירותים הזמינים לציבור כל הזמן.

9 ביוני, 2013,

0 תגובות

רישום סימן מתאר מאחר ורכש אופי מבחין

שחרות או מעלה שחרות הינו יישוב קהילתי בערבה. המבקשת מפעילה בסמוך ליישוב בית הארחה בו מסופקים שירותי לינה זמנית והסעדה. לנוכח האמור מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן בטענה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר לגבי הטובין האמורים וגם לאור הקביעה מכוח סעיף 11(10) לפקודה כי הסימן תיאורי בהיותו נוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן הוא נועד.

9 ביוני, 2013,

0 תגובות

אופי מבחין כתנאי לרישום סימן מסחר

אופי מבחין כתנאי לרישום סימן מסחר
מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן בטענה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר לגבי הטובין האמורים וגם לאור קביעתו של הבוחן מכוח סעיף 11(10) לפקודה כי הסימן תיאורי בהיותו נוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן הוא נועד

28 במאי, 2013,

0 תגובות

שימוש אמת בסימן מסחר במסגרת AdWords

שימוש אמת בסימן מסחר במסגרת AdWords
תביעה ביחס לזכותה של המבקשת להשתמש בפרסומיה בסימן מסחר כקישורים ממומנים במנוע החיפוש Google.

1 במאי, 2013,

0 תגובות

סימן מסחר אינו מגן על רעיון

סימן מסחר אינו מגן על רעיון
הערעור הוגש בגין החלטת הפוסקת בקניין רוחני, יערה שושני כספי, בתיק התנגדות לסימן מסחר מס' 218503 (מעוצב). בהחלטה זו קיבלה הפוסקת את בקשת המשיבה, האחים וייס לרישום סימן מסחרי על שמה ודחתה את התנגדות המערערת, חברת רנגלר - WRANGLER APPAREL CORP. לרישום סימן מסחר זה.

22 באפריל, 2013,

0 תגובות

הגנה על סימן מסחר הנגזר משם פרטי

הגנה על סימן מסחר הנגזר משם פרטי
התובעת והנתבעת עושות שימוש בשם "סופר" בחנויותיהם לממכר מוצרי חשמל: התובעת שבעליה הוא אבי סופר, והנתבעת המנהלת חנות יחד עם יורשי שאול סופר ז"ל (אחיו של אבי סופר). לטענת התובעת, הנתבעת עושה שימוש בשם "סופר" ובסממנים המאפיינים את שלטי התובעת וסימן המסחר שלה, באופן המטעה את הלקוחות לסבור כי חנות הנתבעת, הנמצאת ממש בסמוך לחנות התובעת, שייכת לרשת חנויות התובעת

21 באפריל, 2013,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן "פורטל הזכיינות של ישראל"

התנגדות לרישום סימן
התנגדות לרישום סימן מסחר "פורטל הזכיינות של ישראל" בטענה כי הוא דומה לסימן "המרכז לקידום זכיינות" " ולשם האתר "אתר הזכיינות של ישראל"

17 באפריל, 2013,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימני מסחר CLEARASIL STAYCLEAR

התנגדות לרישום סימני מסחר CLEARASIL STAYCLEAR
התנגדות לבקשות לסימני מסחר הכוללים את המילים "CLEARASIL STAYCLEAR", וזאת בטענה של חשש להטעייה ביחס לסימני מסחר קיימים הכוללים את המילה CLEAREX

7 במרץ, 2013,

0 תגובות

סימני מסחר בסוגים שונים ואולם באותו הגדר

סימני מסחר בסוגים שונים ואולם באותו הגדר
מבקשת הסימן הגישה בקשה לסימן מסחר לא מעוצב "VOLTA" בגין התקני תאורה בסוג 11. מחלקת סימני המסחר סירבה תחילה לרשום את הסימן בשל דמיון מטעה לסימנים הרשומים "VOLTA" הרשומים בגין מצברים, כולם בסוג 9, זאת בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר. לאחר שיקול דעת נוסף הודיעה המחלקה כי היא מסירה את הסירוב לרישום לפי סעיף 11(9) בשל השוני בסחורות ואולם קבעה כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(14) לפקודה, לנוכח העובדה שהסימנים המצוטטים הינם סימנים מוכרים היטב.

6 במרץ, 2013,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר "TORRO"

התנגדות לרישום סימן מסחר
המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר TORRO לאחר פרסום הבקשה הגישה חברת Red Bull GmbH התנגדות לרישום הסימן. בהודעתה טענה המתנגדת כי הינה בעלת סימני המסחר TORO ROSSO ו-TORO ROJO וכי סימניה אלה מוכרים היטב. כן טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש לרישום דומה עד כדי להטעות לסימנים האמורים ולפיכך אינו כשיר לרישום.

21 בפברואר, 2013,

1 תגובות

סימני מסחר תלת מימדיים על נעלי Crocs

סימני מסחר תלת מימדיים על נעלי Crocs
בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שהוגשה על ידי חברת Crocs. מחלקת סימני מסחר הודיעה במכתבה למבקשת כי הסימן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר ועל פי חוזר רשם מ.נ. 61. מנהלת מחלקת סימני מסחר הוציאה למבקשת הודעה ובה הצעה להשמיע טענותיה

21 בינואר, 2013,

0 תגובות

ויברטור עם שלוש ביצים – לא יירשם כסימן מסחר

ויברטור עם שלוש ביצים – לא יירשם כסימן מסחר
האם עיצוב של ויברטור בעל שלוש ביצים ראוי להגנת סימן מסחר? בית המשפט האירופי קבע שלא משום שאין לו אופי מבחין ומשום שצורתו נגזרת מהפונקציה שהוא ממלא. קצת על תחום העיצוב התעשייתי, על מהותו ומגבלותיו בארץ ובעולם.

9 בינואר, 2013,

0 תגובות

זכויות מפיץ וזכויות יוצרים במסגרות למשקפיים

זכויות מפיץ וזכויות יוצרים במסגרות למשקפיים
תביעה לפיצוי בסך 2,500,000 ₪ בטענה של זייף מסגרות למשקפיים הנושאות את שם המותג “Ronit Furst”

7 בינואר, 2013,

0 תגובות

נסטלה זכתה בתביעת סימן מסחר על הצורה של KitKat

נסטלה זכתה בתביעת סימן מסחר על הצורה של KitKat
משרד סימני המסחר של האיחוד האירופי קבע, כי המבנה בעל ארבע אצבעות השוקולד נמצא בשימוש נסטלה תקופה כה ארוכה, שציבור הצרכנים בעולם מקשר בין הצורה לבין מי שמייצר אותה, מה שנקרא בעגה המקצועית: הסימן רכש אופי מבחין.

2 בינואר, 2013,

0 תגובות

אישור סימן מסחר הזהה לסימן אחר בפרטה שונה

אישור סימן מסחר הזהה לסימן אחר בפרטה שונה
מחלקת סימני המסחר העלתה כנגד הכשירות לרישום הסימן השגה לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר לנוכח רישומו בפנקס של סימן 93536 ("OMNI") גם הוא בסוג 9 בבעלות חברת Verifone (להלן: "הסימן המצוטט"). בתשובותיה להשגות המחלקה ביקשה המבקשת לתקן את פרטת הסחורות ולכלול סייג המציין במפורש כי פרטת הסחורות אינה כוללת את הסחורות הכלולות בסימן המצוטט. כן צירפה המבקשת מכתב הסכמה מאת בעלת הסימן המצוטט.

31 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

סיסמא כסימן מסחר

סיסמא כסימן מסחר
המבקשת הגישה שלוש בקשות לרישום סימן מסחר "GUARANTEED TO KEEP YOU DRY". מחלקת סימני המסחר, סירבה לקבל את הבקשות לרישום בנימוק שהסימן נחזה להיות כסיסמת תעמולה. בנוסף סורב הסימן לרישום, לנוכח היותו צירוף מלים מתאר.

25 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שנרשמו קודם לכן בחו"ל

בקשה לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שנרשמו קודם לכן בחו
בקשה לרישום שני סימני מסחר תלת ממדיים לגבי צורת קובייה משובצת. הבקשה נדחתה בתחילה על ידי מחלקת סימני המסחר.

23 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

האם מותר להסיר ברקוד ממוצר בטרם שיווקו?

האם מותר להסיר ברקוד ממוצר בטרם שיווקו?
לטענת התובעות, הנתבעות מוכרות בשמים של התובעות שלא כדין, בין היתר בכך שהן פוגמות באריזות על ידי הסרת הקידוד המציין את מקור הסחורה. לטענת התובעות, במכירת בקבוקים אשר הוסר מהם הקוד – מתעשרות הנתבעות שלא כדין ומבצעות עוולה של גרם הפרת חוזה.

23 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי בצורת כיסא

בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי בצורת כיסא
בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי בצורת כיסא בסוג 20 (רהיטים), אשר הוגשה על ידי חברת STOKKE AS. הבקשה מסתמכת בדין קדימה על בקשה שהוגשה באיחוד האירופאי (CTM).

23 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לביטול הסימן "Excel" בטענת העדר שימוש

חברת Seal Trademarks Pty Ltd הגישה בקשה לביטול סימן המסחר "Excel" אשר בבעלות חברת סיטי ווש בע"מ, בטענה כי לא נעשה שימוש בסימן במשך שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו.

2 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

מחיקת סימן מסחר בשל חשש להטעיית הציבור

מחיקת סימן מסחר בשל חשש להטעיית הציבור
המבקשת הגישה בקשה מכח סעיפים 38 ו – 39 לפקודת סימני המסחר, למחיקת סימני המסחר הרשומים על שם מר אלעזר פרברי. בהמשך הגישה המבקשת בקשה נוספת לביטול סימני המסחר הרשומים מכח סעיף 41 לפקודה מחמת העדר שימוש בהם ביחס לשירותים לגביהם נרשמו

28 בנובמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

בקשה לביטול סימן המסחר בטענה של העדר שימוש בסימן

28 בנובמבר, 2012,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר נייקי בצמידי יד שיובאו ולא שווקו

הפרת סימן מסחר נייקי בצמידי יד שיובאו ולא שווקו
תביעה לפיצוי בסך 75,000 ₪ בגין יבוא 300 צמידי יד ע"י הנתבע, אשר נשאו את סימן המסחר של נייק, מוצרים של שווקו, מוצרים אשר נתפסו במכס ועוכבו שם.

5 בנובמבר, 2012,

0 תגובות

פיצוי בגין יבוא של שעונים המפרים סימן מסחר ROLEX

פיצוי בגין יבוא של שעונים המפרים סימן מסחר ROLEX
מכס עיכב בהתאם לסמכותו לפי סעיף 200א לפקודת המכס שעונים המסומנים בסימן ROLEX אשר נטען כי הם מפרים את סימן מסחר. השעונים לא שווקו. נטען כי המדובר ב 3600 שעונים מדגמים שונים. הנתבע טען כי לא הזמין את שעונים הנושאים את הסימן וכי המשלוח נשלח אליו בשגגה.

5 בנובמבר, 2012,

0 תגובות

פיצוי בגין מכירה ואחזקה של שעונים המפרים את סימן המסחר ROLEX

פיצוי בגין מכירה ואחזקה של שעונים המפרים את סימן המסחר ROLEX
התובעת טענה כי בחנות שבבעלות הנתבע נתפסו על ידי משטרת ישראל בשתי הזדמנויות שונות שעונים מזויפים עליהם מופיע סימנה המסחרי ROLEX

15 באוקטובר, 2012,

0 תגובות

מוצץ לסרבנים = סימן מסחר תיאורי

מוצץ לסרבנים = סימן מסחר תיאורי
מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן משום שהוא חסר אופי מבחין לגבי הסחורה המבוקשת וכן מאחר והוא מקובל במסחר לתיאורם של סחורות או סוגי סחורות בתחום המבוקש

15 באוקטובר, 2012,

0 תגובות

רישום סימן מסחר תלת מימדי על דמות של בקבוק

רישום סימן מסחר תלת מימדי על דמות של בקבוק
רישום סימן מסחר תלת ממדית על צורה של בקבוק. מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן בנימוק כי הסימן המבוקש הוא סימן תלת-מימדי של מיכל עבור הטובין המבוקשים.

14 באוקטובר, 2012,

0 תגובות

הגנה על שם פרטי כמילת חיפוש

הגנה על שם פרטי כמילת חיפוש
הנתבעות רכשו את שם התובע כמילת מפתח במערכת המודעות המכוונות של מנוע החיפוש גוגל. וכל פעם שמשתמש בגוגל הקיש את שמו של התובע, מודעותיהן של הנתבעות הופיעו בדף התוצאות החיפוש

27 בספטמבר, 2012,

0 תגובות

הגנה על סימן מסחר מתאר כמילת חיפוש

הגנה על סימן מסחר מתאר כמילת חיפוש
הנתבעת מפעילה אתר אינטרנט בכתובת www.odafim- lamtayel.co.il. הנתבעים פרסמו את האתר במנוע החיפוש "גוגל", תחת השמות "למטייל" ו"עודפים למטייל". ררשת למטייל טענה כי המדובר בהפרה של סימניה המסחריים ובביצוע עוולות נוספות

23 בספטמבר, 2012,

0 תגובות

רישום סימן מסחר SERVE – סיוג ביחס לשימוש מתאר בתום לב

בקשות לרישום סימן המסחר "SERVE" נדחו על ידי מחלקת סימני המסחר בשל היות הסימנים בלתי כשירים לרישום . הבוחנת נימקה את החלטתה לדחות את הבקשות לרישום בכך שהמילה "SERVE" חסרת אופי מבחין לגבי הסחורה או השירות המבוקש והיא נוגעת במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן היא נועדה.

23 בספטמבר, 2012,

0 תגובות

הסימן AFRIN למול EPHRINE – אין הטעיה אצל גורם מקצועי - הרוקח

הסימן AFRIN למול EPHRINE – אין הטעיה אצל גורם מקצועי - הרוקח
בקשה לרישומו של סימן מסחר מספר AFRIN נדחתה על ידי מחלקת סימני המסחר לאור דמיון לסימן אחר EPHRINE - אפרין. בעקבות סירוב המחלקה הגישה המבקשת בקשה להשמיע טענותיה בפני הרשם.

3 בספטמבר, 2012,

0 תגובות

אין הפרת סימן מסחר של אדידס בארבעה פסים

אין הפרת סימן מסחר של אדידס בארבעה פסים
המערערת, חברת אדידס היא הבעלים של סימני מסחר הכוללים לוגו של שלושה פסים מקבילים ואלכסוניים על צידן של נעלי ספורט. המשיב בשנת 2005 ייבא נעליים עם ארבעה פסים אלכסוניים והשם "SYDNEY" הוטבע עליהן בשלושה מקומות שונים. אדידס סברה כי חזות הנעליים אכן דומה עד כדי הטעיה לנעליים המיוצרות על ידה וכי יש בה משום הפרה של סימן המסחר שלה

2 בספטמבר, 2012,

0 תגובות

"גלולת היום שאחרי"- סימן מתאר שאינו כינוי ישיר של הטובין

בקשה לרישום סימן מסחר לגבי המלים בעברית "גלולת היום שאחרי". הבוחן מצא כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום משום שהוא נעדר אופי מבחין. בנוסף ציין הבוחן, כי המלים המרכיבות את הסימן נוגעות במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימנן הן נועדו ולפיכך אין הסימן כשיר לרישום.

2 בספטמבר, 2012,

0 תגובות

שחרור טובין אשר עוכבו במכס

שחרור טובין אשר עוכבו במכס
על פי חוק, המכס פועל, בין היתר, בהתאם לפקודת המכס, חוק הגנת הצרכן, חוק זכויות יוצרים ופקודת סימני המסחר כאשר המכס בוחן את הטובין ביבוא או ביצוא על פי מכלול הדינים הללו.

30 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

רישום סימן מסחר בגין צורתו החיצונית של בקבוק שמפו

רישום סימן מסחר בגין צורתו החיצונית של בקבוק שמפו
בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים בגין חזיתן של בקבוקים א-סימטריים. הסימנים סורבו הסימנים לרישום מהסיבה כי החזית הדו-מימדית של הבקבוק שהמבקש לרשום חסר אופי מבחין

30 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

בקשה לסימן מסחר תיאורי שנרשם במדינות זרות

בקשה לסימן מסחר תיאורי שנרשם במדינות זרות
מחלקת סימני מסחר סירבה לקבל לרישום סימן המסחר HEAT DEFENCE בסוג 3 לסבונים, תכשירי ניקוי, בשמים ועוד. נטען כי הסימן חסר אופי מבחין לגבי הסחורות המבוקשות ונוגע במישרין למהות הסחורות שלסימונן הוא נועד. המדובר בתכשיר שנועד להגן מפני נזקים צפויים ממכשירים אשר בהפעלתם על השיער נעשה שימוש בחום.

30 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

ביטול ומחיקת סימן מסחר רשום למול הליך של התנגדות לבקשה לסימן

ביטול ומחיקת סימן מסחר רשום למול הליך של התנגדות לבקשה לסימן
בעלת הסימן הגישה את הסימן לרשום, מבקשת הביטול לא הגישה התנגדות לרישום הסימן אף שידעה על הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר. לאחר שהסימן אושר לרישום הגישה מבקשת הביטול בקשה לביטול הסימן בטענה כי: אחד ממרכיבי הסימן הרשום הביטוי - "מלח הארץ" מטעה ביחס לסימן מבקשת הביטול ואי לכך הותרת הסימן בפנקס סימני המסחר עומדת בניגוד להוראת סעיפים 8(א), 11(6), 11(6), ו- 11(14) לפקודה. זאת משום שהסימן הרשום אינו בעל אופי מבחין, ויש בו כדי להטעות עם סימנה הרשום והמוכר כמו גם עם שלל מוצריה נושאי הסימן וליצור תחרות בלתי הוגנת במסחר.

29 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

שיווק מוצרים מקוריים ביבוא מקביל תוך הפרת סימן מסחר

שיווק מוצרים מקוריים ביבוא מקביל תוך הפרת סימן מסחר
יבוא מקביל של מוצרי TOMMY HILEFIGER מקוריים, תוך הפרת סימן מסחר ופרסום מוגזם של סימני מסחר לצורך שיווק מוצר מקורי המיובא ביבוא מקביל.

28 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר – מבחני הרישום וההטעיה

התנגדות לרישום סימן מסחר – מבחני הרישום וההטעיה
ערעור על החלטת רשם סימני המסחר לקבל לרישום את הסימן More Stars וזאת למרות קיומם של הסימנים "Lucky Stars", ו "Million Stars" הרשומים באותו סוג.

28 באוגוסט, 2012,

1 תגובות

בקשה למחיקת סימן מסחר MIX - הסתרת עובדות מהרשם

בקשה למחיקת סימן מסחר MIX - הסתרת עובדות מהרשם
בקשה למחיקת סימן מסחר רשום - MIX, בטענה כי נעשה שימוש קודם בסימן על ידי גורם אחר וכי הסימן הוגש תוך הסתרת עובדות מהרשם

24 ביולי, 2012,

0 תגובות

מחיקת סימני מסחר הגנתיים וסימני מסחר חסרי אופי מבחין

מחיקת סימני מסחר הגנתיים וסימני מסחר חסרי אופי מבחין
בקשה למחיקת סימן מסחר בטענה כי הסימן נרשם בחוסר תום לב תוך חיקוי והעתקה של אלמנטים של סימני מבקשת המחיקה וכי הסימן אינו כשיר מאחר ואין באלמנטים המרכיבים את הסימן כדי להבחין בין הטובין של בעלת הסימן לבין טובין של אחרים.

19 ביולי, 2012,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר ממוריט

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז בו נקבע כי המערערים הפרו סימן מסחר של המשיבה ועוולו כלפיה בגניבת עין ובגזל מוניטין.

1 ביולי, 2012,

0 תגובות

הגנה על סימן מוכר היטב בעל משמעות תיאורית

הגנה על סימן מוכר היטב בעל משמעות תיאורית
התובעות "דיזיין סנטר", עותרות להצהרה כי צירוף המילים "Design Center" הוא סימן מסחר מוכר היטב. עוד התובעות עותרות לצו מניעה האוסר על הנתבעות לעשות כל שימוש בצירוף מילים זה. לטענת התובעות, השימוש שעושות הנתבעות, בצירוף המילים, לפרסום, שיווק ומיתוג של מרכז הקניות שלהן בראשון לציון, "מטעה את ציבור הלקוחות" לחשוב שיש קשר בין הצדדים, נטען כי הנתבעות עושות שימוש במוניטין ובסימן מסחר מוכר היטב של התובעות, ובכך מעוולות גם בעוולה של גניבת עין.

17 ביוני, 2012,

0 תגובות

רישום סימני מסחר בינלאומיים

רישום סימני מסחר בינלאומיים
פרוטוקול מדריד מאפשר לכל אזרח אשר ביצע רישום של סימן מסחר במדינתו, לרשום את הסימן גם מחוצה לה, כאשר הפרוטוקול מאגד בתוכו את מקבץ הבקשות וההסדרים אותם נדרש האזרח לבצע בשעת רישומם של סימני המסחר הבינלאומיים.

6 ביוני, 2012,

0 תגובות

סימני מסחר הגנתיים וסימני מלאי

סימני מסחר הגנתיים וסימני מלאי
המתנגדת טוענת כי סימני המבקשת אינם כשירים לרישום, זאת משום שאין בסימן GHI כדי להבחין בין הטובין של המבקשת לבין הטובין של אחרים, כי המדובר בסימני מלאי. בנוסף, המתנגדת טוענת כי לאור דמיונם לסימניה שלה, בסימניה של המבקשת יש כדי לגרום לסכנת הטעיה.

4 ביוני, 2012,

0 תגובות

סכסוך בין אפל לרוכש הדומיין iphone5.com

סכסוך בין אפל לרוכש הדומיין iphone5.com
שם המתחם iPhone5.com נרכש על ידי גורם שאינו אפל ועומד עכשיו בפני הליך בוררות בפני פאנל הבוררות של ארגון WIPO, ארגון הקניין הרוחני הבינלאומי.

28 במרץ, 2012,

0 תגובות

בקשות מתחרות לסימני מסחר

בקשות מתחרות לסימני מסחר
הליך בין בקשות מתחרות לסימני מסחר מעוצבים הכוללים מפרשיות שבין סאסן חודאדאדי וחברת נאוטיק.

4 במרץ, 2012,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בדגמי לבוש

הפרת סימן מסחר בדגמי לבוש
התובעות טענו לביצוע פעולות המפרות את סימני המסחר TOMMY HILFIGER. נטען כי הנתבע מכר, שיווק או סיפק לחנויות של אחרים בישראל, מוצרי ביגוד הנושאים את לוגו המותג, מבלי שאותם מוצרים אכן יוצרו על-ידי אותו מותג.

22 בפברואר, 2012,

0 תגובות

סעד זמני בגין הפרת פטנט בתחום הביוטק

סעד זמני בגין הפרת פטנט בתחום הביוטק
בקשה זו עניינה, מתן סעדים זמניים בגין הפרה נטענת של פטנט רשום של המבקשת בישראל. בנוסף לכך עותרת המבקשת לסעדים נוספים בגין הפרה של סודות מסחריים וסימני מסחר רשומים.

21 בפברואר, 2012,

6 תגובות

תהליך הרישום של סימן מסחר

תהליך הרישום של סימן מסחר
מידע ביחס לתהליכי הרישום של סימן מסחר בישראל

21 בפברואר, 2012,

0 תגובות

ערעור על החלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן KILLAH

ערעור על החלטת רשם סימני המסחר בעניין הסימן KILLAH
לטענת המערערת שגה הרשם בקביעתו כי סימן המסחר המבוקש "KILLAH" דומה עד כדי להטעות לסימן המשיבה הרשום "KILLY".

6 בפברואר, 2012,

0 תגובות

הגנת אי הידיעה בתביעה בגין הפרת סימן המסחר לואי ויטון

הגנת אי הידיעה בתביעה בגין הפרת סימן המסחר לואי ויטון
התובענה היא תביעה לצו מניעה קבוע וקבלת חשבונות בטענה כי הנתבעות הפרו את סימני המסחר של התובעת. הנתבעות יבאו מכולה בסין אשר הכילה מוצרים אותם הזמינו בנוסף למוצרים המפרים את סימני המסחר של שאנל, רולקס, קרטייה, ראדו ו -לואי ויטון – היא התובעת בתיק זה.

24 בנובמבר, 2011,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר Tour De Israel

בקשה לרישום סימן מסחר Tour De Israel
בקשה לרישום סימן המסחר Tour De Israel . הבקשה סורבה לרישום בשל העובדה שצירוף המילים המבוקש לרישום הינו חסר אופי מבחין

24 בנובמבר, 2011,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר חמצוצים - סימן העלול להטעות את הציבור

התנגדות לרישום סימן מסחר חמצוצים - סימן העלול להטעות את הציבור
התנגדות לרישום סימן המסחר מעוצב "חמצוצים". המתנגדת טוענת כי היא זו שהגתה את סימן המסחר "חמצוצים" והחל משנת 2005 היא עושה בו שימוש. המתנגדת טוענת כי יש ברישום הסימן המבוקש כדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר ולפיכך אינו כשיר לרישום.

7 בנובמבר, 2011,

0 תגובות

הזכות לייבוא מקביל ומוניטין של מפיץ בלעדי במוצר

הזכות לייבוא מקביל ומוניטין של מפיץ בלעדי במוצר
בקשה למתן צו מניעה זמני של משווקת בלעדית שיאסור על יבואן מקביל מלשווק את מוצרי "הטיש גרמניה".

2 באוקטובר, 2011,

0 תגובות

כשרות לרישום סימן מסחר לסיגריות EVA

כשרות לרישום סימן מסחר לסיגריות EVA
ערעור על החלטתו של הפוסק בקניין רוחני אשר דחה את התנגדות פיליפ מוריס בעלת הסימן "EVE" לרישום סימן המסחר המעוצב "EVA" לסיגריות.

18 בספטמבר, 2011,

0 תגובות

הפרת פרטיות ב Google AdWords

הפרת פרטיות ב Google AdWords
התובע גורס כי Google באמצעות שירות AdWords מפנה לקוחות המקישים באינטרנט את שמו - "דב קליין" לאתר האינטרנט של פרופורציה שהינה מתחרה בו.

26 ביולי, 2011,

0 תגובות

התנגדות לבקשה לרישום סימני מסחר מעוצבים "MISS SEXY" ו"מיס סקסי"

התנגדות לבקשה לרישום סימני מסחר מעוצבים
המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "MISS SEXY" ו- "מיס סקסי". ההתנגדות הוגשה מטעם Fronsac TM S.A. שהינה בעלת סימן מסחר רשום "MISS SIXTY".

4 ביולי, 2011,

1 תגובות

הפרת סימן מסחר SAMCO בשטחי הרשות הפלסטינית

הפרת סימן מסחר SAMCO בשטחי הרשות הפלסטינית
על פי הנטען בכתב התביעה הסוללות שהנתבעים מיבאים מפרות את סימני המסחר SAMCO ואת זכויות התובעים בהם.

22 ביוני, 2011,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בסימן כלאים וגניבת עין במהלך שיווק

הפרת סימן מסחר בסימן כלאים וגניבת עין במהלך שיווק
נטען כי הנתבעים פוגעים בסימן המסחר הרשום (ולטענתם גם והמוכר היטב) של התובעות ומבצעים עוולות של גניבת עין והפרת חובה חקוקה, נוהגים בחוסר תום לב ומתעשרים שלא על פי זכות שכדין על חשבון התובעות.

19 ביוני, 2011,

0 תגובות

סמכויות המכס לעיכוב טובין המפרים מדגמים, סימני מסחר או מטעים את הציבור

סמכויות המכס לעיכוב טובין המפרים מדגמים, סימני מסחר או מטעים את הציבור
התובעת הגישה תביעה בה ביקשה למנוע את שחרור הטובין. זאת מאחר והמכס סבר כי אין לו סמכות לעכב טובין המסומנים בסימן שאנו רשום.

12 ביוני, 2011,

0 תגובות

תוקף החלטת IL-DRP והקפאתו באמצעות פנייה לבית משפט

תוקף החלטת IL-DRP והקפאתו באמצעות פנייה לבית משפט
בקשה לביטול פסק דין בו אושר הסכם פשרה. טלזר 019 טענה כי מתן פסק דין זה מייתר את ההליך לסעד זמני שכן בהתאם לפסק הדין וללא קשר להחלטת בית המשפט בסעד הזמני, שם המתחם לא יעבור לרשותה אלא רק לאחר מתן פסק דין בתובענה כולה.

9 ביוני, 2011,

0 תגובות

סימן מסחר מתאר CARGO הגנה במוצרי אופנה

סימן מסחר מתאר CARGO הגנה במוצרי אופנה
תביעה למתן צו מניעה קבוע, למתן חשבונות ולפיצוי כספי בסך 3,000,000 ₪ בגין שימוש מפר שעושות לכאורה הנתבעות בסימני המסחר הרשומים CARGO של התובעת

13 באפריל, 2011,

0 תגובות

Diageo - בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי

Diageo - בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי
התנאים לרישום סימן מסחר מעוצב על בקבוק משקה

21 במרץ, 2011,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר וגניבת עין בבקבוק יין

הפרת סימן מסחר וגניבת עין בבקבוק יין
הנתבעים משווקים יינות מפרי הרימון שלטענת התובעת מהווים חיקוי מטעה של יינות רימון שהיא משווקת.

13 במרץ, 2011,

0 תגובות

זכויות יוצרים, סימני מסחר וגניבת עין בטבעת

זכויות יוצרים, סימני מסחר וגניבת עין בטבעת
נטען כי הנתבעים משווקים טבעת הדומה באופן מטעה לטבעת של התובעת. התובעות טוענות, כי יש בטבעת זו משום העתקה של העיצוב הייחודי של טבעת ג'וליאנה.

24 בפברואר, 2011,

0 תגובות

בקשה לרישום סימני המסחר והודעת הסתלקות

בקשה לרישום סימני המסחר והודעת הסתלקות
המבקשת נתבקשה על ידי מחלקת סימני מסחר לתת הודעת הסתלקות לגבי הצירוף "HEALTH SCIENCE" אלא בהרכב הסימן. וכן נדרשה להגביל את פרטת השירותים . המבקשת סירבה ליתן את הודעת ההסתלקות ומכאן ההליך.

20 בפברואר, 2011,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל היעדר שימוש

ביטול סימן מסחר בשל היעדר שימוש
בקשה לביטול סימן מסחר מעוצב "עוף טנא" בגין העדר שימוש

1 בפברואר, 2011,

0 תגובות

גניבת עין בשם המסחרי אורט

גניבת עין בשם המסחרי אורט
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' סגן הנשיא ג' גינת). שעניינו מחלוקת בזכות לשימוש בסימן "אורט", המשמש בשמותיהם של שני הגופים אורט ישראל ו World ORT.

23 בינואר, 2011,

0 תגובות

התנגדות לבקשה לרישום סימן המסחר "נו-שפה"

התנגדות לרישומו של סימן מסחר "נו-שפה", "NO-SPA". המתנגדת טוענת כי מאז שנת 1970 משווקת היא בעולם, תחת הסימן "NO-SPA", את תכשירה.

30 בדצמבר, 2010,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן המסחר "SIMPLE"

התנגדות לרישומו של סימן המסחר "SIMPLE" (מעוצב). המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש לרישום הינו סימן הכולל מילה פשוטה ושכיחה המתארת ו/או משבחת את השירותים אליהם מתייחס הסימן.

27 בדצמבר, 2010,

0 תגובות

התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר KILLAH

התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר KILLAH
המתנגדת בעלת הזכויות בסימן "KILLY" טענה כי הסימן המבוקש "KILLAH" אינו כשיר לרישום שכן הוא דומה דמיון מטעה, הן פונטית והן ויזואלית, לסימנה הרשום שלה.

14 בדצמבר, 2010,

0 תגובות

בקשה לרישום סימני מסחר "TEACH FOR ISRAEL"

בקשה לרישום סימני מסחר "TEACH FOR ISRAEL". ביום 29.10.2008 הודיעה מחלקת סימני המסחר כי לא ניתן לרשום את הסימנים המבוקשים וזאת כיון שצירוף המילים חסר אופי מבחין

13 בדצמבר, 2010,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בארבעה פסים

הפרת סימן מסחר בארבעה פסים
הנתבע ייבא נעלי ספורט שעליהן ארבעה פסים אלכסוניים בצידי הנעל. חברת אדידס טוענת כי השימוש בארבעה פסים אלכסוניים, מפר את סימן המסחר הרשום והמוכר היטב של חברת אדידס העולמית הכולל שלושה פסים מקבילים על צידי הנעל

31 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר אנרג'י

למערערת סימן מסחר רשום (NRG) אשר מבחינה פונטית נשמע כמו המילה אנרג'י, למשיבה סימן מסחר הכולל את המילה אנרג'י. המערערת הגישה ללשכת רשם סימני המסחר בקשה למחיקת המילה אנרג'י מסימן המשיבה. הבקשה נדחתה, מכאן הערעור.

24 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר POLO

בקשה לרישום סימן המסחר POLO, בשלל טובין (מוצרי עור, מוצרים לבית, מוצרי חשבמל למינהם ועוד) המתנגדת (חברת הביגוד POLO) טוענת כי סימן המסחר שלה הוא "סימן מסחר מוכר היטב" ולכן משתרעת ההגנה עליהם מעבר לסוגי הטובין עליהם נרשמו.

15 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

בקשות לרישום סיסמאות כסימני מסחר

המבקשות ביקשו לרשום סיסמאות כסימני מסחר.

10 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר במוצר הצללה

התובעת הינה חברה העוסקת בשיווק וילונות, תריסים ומוצרי הצללה. הנתבעות הן מפיצות, משווקות ומוכרות של מוצרים אלו. עיקר התביעה היא על הפרת סימן המסחר המשמש את התובעת.

9 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

בקשה לביטול סימן מסחר "REPORTER" - ביטול סימן בשל היעדר שימוש ורישום הגנתי

המתנגדות מבקשות לקבוע כי רישום סימן המסחר המדובר יבוטל.

25 ביולי, 2010,

0 תגובות

גניבת עין בעיצוב מגזין אופנה

מדובר בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ליתן צו מניעה זמני האוסר על המבקשים להוציא לאור מגזין אופנה בשם Belle. עקב דמיון לשם המגזין הקיים Elle, כמו כן הוגשה בקשה להוציא לאור את המגזין בשם אחר - BelleMode.

21 ביולי, 2010,

0 תגובות

פיצוי בגין הפרת סימן מסחר Versace

התובעת הינו חברת ורסצ'ה העולמית, הנתבעת עשתה שימוש בשם בלוגו ובסממני המסחר של ורסצ'ה העולמית. ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת לעשות שימוש בסימני המסחר של התובעת, סממני המסחר של התובעת ובביטויים מטעים. כמו ניתן צו למתן חשבונות. פסק דין זה נוגע לעניין הסעדים הכספיים להם זכאית התובעת.

20 ביולי, 2010,

0 תגובות

גניבת עין והעתקת משחק ילדים

המבקשת טוענת כי המשיבה משווקת ומוכרת מוצר (קורקינט) המהווה חיקוי וזיוף של מוצר אשר היא עצמה מוכרת ומשווקת בישראל ובעולם וכי המשיבים מפרים את זכויות המבקשת בפטנט, סימני מסחר וזכויות יוצרים.

1 ביולי, 2010,

0 תגובות

על קניין רוחני

קניין רוחני הינו תת תחום בתוך דיני הקניין אשר נועד להסדיר את שיח זכויות הקניין בנכסים בלתי מוחשיים – חסרי תיחום פיזי כשלעצמם.

1 ביולי, 2010,

0 תגובות

על "המבחן המשולש" בדיני סימני מסחר ובעוולת גניבת העין

פסק הדין עסק בערעור על בקשה למתן צו מניעה זמני שביקשה יבואנית תכשיר לניקוי מערכות דלק ברכב, הנושא את סימן המסחר הרשום "Gold Label" נגד חברה המשווקת תכשיר דומה הנושא את השם "Gold 55". בנוסף טענה המערערת, כי לא רק שיש בשם המוצר המתחרה כדי להטעות את ציבור הצרכנים, אלא שגם מיכל המוצר הוחלף ברבות הימים למיכל חדש הדומה עד כדי הטעיה למיכל המערערת.

1 ביולי, 2010,

0 תגובות

בית המשפט העליון כמגן האנונימיות ברשת: סדקים בהלכת רמי מור

סמכות בתי המשפט ליתן צו לחשיפת פרטי גולש

30 ביוני, 2010,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר MAXIMUMASP

בקשה לרישום סימן המסחר MAXIMUMASP, בסוג 42 לגבי שירותי אחסנת אתרים, והתנגדות לבקשה. נטען כי עניינו בחוסר כשרות אינהרנטי לרישום הסימן. דהיינו, הסימן כפי שהוא אינו יכול להירשם בסוג ועבור הפרטה בהם התבקש רישומו, משום שהוא צריך להישאר פתוח לציבור.

8 בפברואר, 2010,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר של תנובה - מעודנת

לטענת תנובה, ערבה משווקת את מוצריה תוך שימוש באריזה הכוללת איור של בית ומשתמשת במילה "מעודנת" מתוך כוונה להיבנות מהמוניטין של הגבינות מסדרת "הגבינות עם הבית" של תנובה ובכך היא פוגעת בזכויות קנייניות של תנובה

31 בינואר, 2010,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר "נערת אודם"

תובענה לפיצוי של 100,000 ₪, מתן חשבונות וצו מניעה, בעילת הפרת סימן מסחר המבוסס על דמות מאוירת של נערה המכונה "נערת אודם". נטען כי הנתבעים עושים שימוש בלתי מורשה בסימן המסחרי של נערת אודם במוצרי הלבשה ואופנה. זאת כדי ליצור רושם מטעה כי הם קשורים לתובעת או לחנויותיה, תוך פגיעה בזכויותיה הקנייניות של התובעת.

12 בינואר, 2010,

0 תגובות

הפרת סימן המסחר רב בריח

בקשת רשות ערעור על החלטתו של השופט זפט. לטענת מולטילוק, טעה בית המשפט קמא, שכן הסימן החדש של רב בריח אינו אלא וריאציה של סימנה וכי לקוחות שייחשפו לסימן החדש עלולים לטעות ולסבור כי מדובר בגרסה חדשה של סימנה המוכר היטב.

11 בינואר, 2010,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן מסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר
המבקשת הגישה סימן לרישום סימן מסחר בסוג 43 (שירותים של בתי מלון) והמתנגדת התנגדה לבקשה בטענה כי הסימן המבוקש לרישום הינו דומה עד כדי זהות לסימן כוכב המזל של המתנגדת ורישומו עלול לגרום להטעיה ובלבול בקרב הציבור. וכן כי הסימן המבוקש לרישום מעודד תחרות בלתי הוגנת, מכיל ציון מקור כוזב ודומה עד כדי הטעיה לסימני של המתנגדת שהינם סימנים מוכרים היטב.

13 בדצמבר, 2009,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בשם עסק

המשיב הינו הבעלים של מסעדת "שמש". בבעלותו של המשיב שלושה סימני מסחר המכילים את השם "שמש". נטען כי המערערים עשו שימוש מפר בסימן המסחר של המשיב, בין היתר גם בשימוש במילים "מסעדת שמש טעים אש".

30 בנובמבר, 2009,

0 תגובות

הפרת סימני מסחר Safety-Kleen

תביעה שעילתה הפרת סימן מסחר וגניבת עין בגין שימוש בשם "סייקלין" אשר לטענת התובעת דומה עד כדי להטעות לסימן המסחר "Safety-Kleen".

30 בנובמבר, 2009,

0 תגובות

הפרת סימני מסחר באריזה לשוקולד

תביעה שעילתה הפרת סימן מסחר הרשום על שם התובעת חברת Ferrero S.p.A מאיטליה. בגין הפצה ומכירה של חיקויים של מוצר פררו-רושה. התביעה הוגשה כנגד חברת נ.א. קסטרו יבוא ויצוא בע"מ וכנגד המכס אשר עיכב את הטובין שיובאו על ידי הנתבעת מסין.

19 בנובמבר, 2009,

0 תגובות

גניבת עין באריזה לתה

בקשה למתן צו מניעה זמני שיורה למשיבות להימנע מלעשות שימוש באריזות המוצרים מסדרת Gold Leaf ו- The Leaves Collection מתוצרת ויסוצקי, בטענה שאריזות מוצרים אלה מפרים את זכויותיה של המבקשת באריזות מוצריה.

10 בנובמבר, 2009,

0 תגובות

על סימני מסחר

סימני מסחר הוא כל סימן דו מימדי או תלת מימדי המורכב מאותיות, ספרות, מילים, דמויות, או אותות אחרים, המשמש אדם לסימון מקור הטובין שאותם הוא מייצר או סוחר.

29 באוקטובר, 2009,

0 תגובות

הפרת סימן מסחר בשם למלון Jerusalem Colony

התובעת הגישה תביעה בטענה כי הנתבעת מפרה סימני מסחר, מעוולת בגניבת עין, ברשלנות ובהפרת חובות חקוקות, גוזלת מוניטין, עושה עושר ולא במשפט, מתערבת באופן לא הוגן במסחר, ומטעה את ציבור הצרכנים; וביקשה כי יינתן צו מניעה קבוע נגד הנתבעת, וכן פיצוי כספי.

19 באפריל, 2009,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי כדמות המוצר אותו הוא מסמל

המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר של קווי דמותו של בקבוק וודקה.

21 בפברואר, 2009,

0 תגובות

סיווגים של סימני מסחר

ניתן לבקש את ההגנה לסימן ביחס למספר סוגי טובין או שירותים, בהתאם לסוגי הטובין/שרותים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר. במסגרת הבקשה לרישום סימן מסחר יש לפרט בטופס, במקום המיועד לכך, את סוגי הסחורות המבוקשים ולפרט ליד כל ציון סוג סחורות את הפרטי הסחורות/שרותים השייכים אליו.

2 בינואר, 2009,

0 תגובות

עורך דין סימני מסחר

DWO הוא אחד המשרדים המובילים בישראל בתחום משפטי הפרה של סימני מסחר. עורכי הדין במשרד מייצגים הן תובעים והן נתבעים, בתביעות הפרת סימן מסחר, בהליכים לסעד זמני בגין הפרת סימן מסחר, בהליכי ערעור מורכבים בסימני מסחר, בהליכי בוררות וגישור בסימני מסחר, בהליכים בינלאומיים בתביעות הפרת סימן מסחר ובהליכי התנגדות בפני רשם סימני המסחר. לעורכי הדין בפירמה יש ניסיון רב בהתמודדות עם המקרים המאתגרים ביותר בתחום סימני המסחר, בדרך כלל במקרים בעלי חשיבות אסטרטגית עצומה ללקוחותינו.
דף קודם
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
דף הבא

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור