הודעת שגיאה

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ב-drupal_get_feeds() (שורה 394 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ב-menu_set_active_trail() (שורה 2396 מ-/home/dwo/public_html/bdwo.co.il/includes/menu.inc).

10 בספטמבר, 2015,

0 תגובות

ספר חדש: תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני

ספר חדש: תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני
ספר זה מנסה להתמודד עם קושי בקביעת הפיצוי בהליכי קניין רוחני, הספר פורס בפני הקורא, יהא שופט היושב בדין או עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לסוגיות קניין רוחני, את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם ומנתח אותם ניתוח כמותי ואיכותי תוך מתן ביקורת, הסברים ונימוקים ברורים.

20 ביולי, 2015,

0 תגובות

רשימת לקוחות כסוד מסחרי

רשימת לקוחות כסוד מסחרי
בקשה לסעד זמני בה עותר המבקש לצו מניעה זמני האוסר על המשיבה לפנות ללקוחות העסק של המבקש ו/או לקיים עמם התקשרות עסקית מכל סוג שהיא ו/או לעשות שימוש ו/או להפיק טובת הנאה, באופן ישיר או עקיף, מרשימת הלקוחות של העסק של המבקש ו/או משאלון ללקוח שערך המבקש ו/או כל מסמך ו/או מידע שהגיעו לידי המשיבה במסגרת מתן שירותי ניהול משרד לעסק של המבקש.

11 ביוני, 2015,

1 תגובות

ספר חדש: דיני אינטרנט במשפט המסחרי

ספר חדש: דיני אינטרנט במשפט המסחרי
הספר סוקר ומנתח בפירוט את המשפט המסחרי בעולם המקוון, יסודותיו ומקורותיו, כמו גם את הוראות החוק והפסיקה בארץ ומחוצה לה.

9 באפריל, 2015,

0 תגובות

דירוג legal500 לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג legal500 לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 9.4.2015, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי legal500 את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.

2 באפריל, 2015,

0 תגובות

דירוג Duns לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג Duns לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג הנישות של משרדי עורכי הדין בישראל שפורסם ביום 29.3.2015, פרסם מדריך הדירוג הישראלי Duns 100 הפועל בשיתוף פעולה עם העיתון הכלכלי 'גלובס' את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני.

9 במרץ, 2015,

0 תגובות

דירוג ILO לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני

דירוג ILO לשנת 2015 לתחום הקניין הרוחני
במסגרת דירוג עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 1.3.2015, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי ILO את עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר ד"ר יונתן דרורי ממשרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד מעורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני (התמחות פטנטים).

3 בפברואר, 2015,

0 תגובות

חוות דעת מומחה מחשבים

חוות דעת מומחה מחשבים
בקשת לסעדים זמניים שהוגשה על ידי חברת לייבדיאנאס כנגד גורני אינטראקטיב בע"מ ואח', בה התבקש צו מניעה שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בקוד המקור ובסודות המסחריים של המבקשים.

3 בפברואר, 2015,

5 תגובות

תפיסת נכסים ומינוי כונס נכסים לחומרי מחשב - צו אנטון פילר

תפיסת נכסים ומינוי כונס נכסים לחומרי מחשב - צו אנטון פילר
בקשה לתפיסת נכסים ומינוי כונס נכסים לחומרי מחשב. לטענת המבקשים רכיבים מהמערכת המופעלת באתר בוקס מבוססים על המערכת שלה ומועתקים ממנה

18 בפברואר, 2014,

0 תגובות

גזל סוד מסחרי ביחס לפרויקט נדל"ן

תביעה למתן צו מניעה קבוע, ולתשלום פיצויים בסכום של 751,431 ₪, בעילות של גזל סוד מסחרי; תיאור כוזב; תחרות לא הוגנת; הפרת הסכם; ועשיית עושר ולא במשפט.

16 בינואר, 2014,

0 תגובות

אין סוד מסחרי ביחס לפרטי ספקים שהועברו לעמיל מכס

תביעה שעיקרה טענה לגזל סוד מסחרי, שהוא פרטיהם של ספקים מחו"ל, וטענה להפרת חובות עמיל מכס כשלוח של היבואן, הבאה לידי ביטוי בעשיית שימוש לרעה בפרטים הנ"ל. הנתבעים 1, 2 שימשו כעמיל מכס של ארט יודאיקה. במסגרת פעילות זו העבירה ארט יודאיקה לידי טלי עד ודביר מסמכי יבוא, רשימות ספקים ומסמכים מסחריים מסוגים שונים, הכוללים לטענת ארט יודאיקה סודות מסחריים. הנתבעת 3 היא מתחרה של ארט יודאיקה והיא עובדת עם הנתבעים 1,2 שהפסיקו לעבוד עם ארט יודאיקה

15 בינואר, 2014,

0 תגובות

שליחת הודעות באמצעות אתר אשר פוגעות באינטרס האתר

המבקש הוא בעל אתר אינטרנט שידוע בשם "ג'וב קליק" העוסק בהשמת עובדים. הגיש תובענה כספית לבית משפט השלום נגד משיבים, חברה מתחרה המפעילה אתר אינטרנט בשם "ג'וב ניוז". לטענת המבקש בבית משפט השלום, המשיב נרשם לאתר האינטרנט של המבקש, התחזה לעובד המחפש עבודה ושלח 100 הודעות למעסיקים הרשומים באתר, בגדרן הציע להם להיעזר בשירותיו ובשירותי האתר המתחרה. המבקש טען כי בכך ביצע המשיב התערבות בלתי הוגנת, גזל סוד מסחרי בניגוד לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-2009, וכן עשיית עושר ולא במשפט. לטענתו, נגרמו לו נזקים כבדים כאשר 62 לקוחות שעבדו עימו, נטשו אותו ונמצאו מפרסמים באתר המשיבה

13 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

רשימת לקוחות כסוד מסחרי במסגרת סעד זמני

רשימת לקוחות כסוד מסחרי במסגרת סעד זמני
בקשה לצו מניעה זמני, שעיקרו איסור על המשיב להתחרות בעסקיה של המבקשת וכן להשתמש ברשימת הלקוחות שלה. על פי הנטען בבקשה, המבקשת היתה בשליטתו של המשיב עד לשנת 2011. לאחר הצטרף נדב אוחיון, בעליה הנוכחי של המבקשת, כשותף באחזקות במבקשת. בהתאם להסכם שבין נדב למשיב התחייבו הצדדים "שלא להתחרות בעסקיה של החברה... משך כל זמן היותם ... בעלי מניות בחברה ובמשך 10 שנים לאחר מכן." בנוסף הוסכם בהסכם כי "כל מידע הקשור לחברה... ללקוחותיה... אשר הגיע... לידיעת ... בעל המניות ... הינו מידע חסוי, ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל ... ". בהתאם להסכם הוסכם כי "רשימת לקוחות ... בגדר סוד מסחרי של החברה".

22 ביולי, 2013,

0 תגובות

הפרת חובת אמון של עובד במצב בו אין סוד מסחרי

הפרת חובת אמון של עובד במצב בו אין סוד מסחרי
התובעת טוענת כי הנתבעות יחדיו, ולחוד נהגו באופן בלתי הגון ובפעולתן הסיטו את כל תנועת התיירות מאינדונזיה ומזרח אסיה מהתובעת לנתבעת 3 וגרמו לתובעת הפסדים בסכומים ניכרים ביותר. התביעה מתייחסת לעילות שונות ובהן פגיעה בסודות מסחריים, חבלה בעסקי התובעת לפי חוק עוולות מסחריות, תרמית, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת האמון של עובד, גרם הפרת חוזה ועוד.

28 במאי, 2013,

0 תגובות

אין הגנה על רעיון לאתר

אין הגנה על רעיון לאתר
נטען הנתבעים הקימו אתר אינטרנט תוך עשיית שימוש שלא כדין ברעיונות ובתוכניות אותן פיתחה התובעת בקשר להקמת אתר דומה

13 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

ריגול תעשייתי בדרך של פריצה לחומר מחשב

ריגול תעשייתי בדרך של פריצה לחומר מחשב
תביעה לתשלום פיצויים בסך 4 מיליון ₪ בגין גזל של סודות מסחריים ושימוש בהם. התובעת טוענת כי הנתבעת, שיתפה פעולה עם עובד לשעבר של התובעת, אשר חדר למחשבי התובעת ונטל משם חומרים שונים. התובעת טוענת כי הנתבעת עודדה את העובד לחדור למחשבי התובעת לצורך השגת מידע סודי השייך לה, ולשם שימוש במידע על מנת לפגוע בעסקיה.

12 בדצמבר, 2012,

5 תגובות

הסכם סודיות - Non-disclosure agreement

הסכם סודיות - Non-disclosure agreement
מאמר בנושא הסכם סודיות, האם יש צורך בהסכם סודיות?, מה היתרונות והחסרונות של הסכם סודיות?, דוגמה להסכם סודיות ועוד...

22 בפברואר, 2012,

0 תגובות

סעד זמני בגין הפרת פטנט בתחום הביוטק

סעד זמני בגין הפרת פטנט בתחום הביוטק
בקשה זו עניינה, מתן סעדים זמניים בגין הפרה נטענת של פטנט רשום של המבקשת בישראל. בנוסף לכך עותרת המבקשת לסעדים נוספים בגין הפרה של סודות מסחריים וסימני מסחר רשומים.

22 בנובמבר, 2011,

0 תגובות

גניבת עין במצעים והפרת חובות אמון של מתווך

גניבת עין במצעים והפרת חובות אמון של מתווך
תביעה בגין הפרה של זכויות קניין רוחני, שימוש בסוד מסחרי , גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט. בנוסף לטענת דבש המפעל הסיני ניתק את היחסים בשל לחצו של דני דלל ופעולה זו מהווה התערבות לא הוגנת בקשרי המסחר עם המפעל הסיני והפרת אמונים.

2 בפברואר, 2011,

0 תגובות

הגבלת חופש העיסוק ותניית אי תחרות

הגבלת חופש העיסוק ותניית אי תחרות
בקשה לסעדים זמניים שהגישה המבקשת כנגד המשיבה (ויסוצקי). במסגרת הבקשה, עותרת המבקשת אשר עובדת כיום אצל המשיבה, לקבלת צו הצהרתי זמני הקובע כי לא חלה כל מניעה על העסקתה על ידי חברת יוניליוור

16 בינואר, 2011,

0 תגובות

הגנה על שיטת בניה במסגרת סעד זמני

הגנה על שיטת בניה במסגרת סעד זמני
בקשה למתן סעדים זמניים שתכליתה לאסור על המשיבים לעשות שימוש בשיטת בנייה הנעשית באמצעות תבניות קל-קר חלולות, המשמשות, בו זמנית, לבידוד וליציקת בטון מזויין.

21 בנובמבר, 2010,

0 תגובות

גזל סודות וזכויות יוצרים ממעביד

גזל סודות וזכויות יוצרים ממעביד
תביעה לצו איסור לעשות שימוש בספר נהלים ופניה ללקוחות, בנוסף תביעה לתשלום פיצויי בסך 50,000 ₪, בגין גזל סוד מסחרי והפרת זכויות יוצרים של התובעת ביחס לספר הנהלים.

5 בספטמבר, 2010,

0 תגובות

גניבת עין במתקן לקיבוע מסכי מחשב

התובעים ייצרו ושווקו מִתקן המשמש לקיבוע מסכי מחשב לשולחנות. הנתבעים – אשר שימשו כסוכני מכירות של המוצר אותו ייצרו התובעים – התחילו לייצר בעצמם מִתקן דומה

1 ביולי, 2010,

0 תגובות

על סודות מסחריים

בניגוד לפטנט, אשר בעליו מתחייב לגלות ולפרט לחברה את מהות הרעיון שלו בתמורה למתן זכות מונופוליסטית לניצול ההמצאה, כל מהותו של סוד מסחרי הינה כי הוא נשמר בסוד ואינו נרשם במרשם פומבי.

1 באפריל, 2010,

0 תגובות

גניבת סודות מסחריים והסכם אי תחרות

גניבת סודות מסחריים והסכם אי תחרות
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי למתן צו מניעה זמני, אשר אוסר על המבקשת לפעול בתחום של פוליסות ביטוח מסוג Relocation.

18 בינואר, 2010,

0 תגובות

הפרת סוד מסחרי ברשימת לקוחות

נטען כי הנתבעת, מתחרה עסקית של התובעת, גזלה את רשימת הלקוחות של התובעת, אשר הינה סוד מסחרי כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות. הגזלה בוצעה באמצעות עובד של התובעת, שהועסק גם במקביל על ידי הנתבעת.

23 בנובמבר, 2009,

0 תגובות

גיוס עובדי מתחרה

תובענה על הסך של 777,608 ₪ שעניינה דרישה לפיצוי בגין טענה לגזל סוד מסחרי שבוצע על ידי הנתבעת וכן לפיצוי בגין הוצאת דברי לשון הרע אותם הפיצה הנתבעת בפני לקוחות התובעת.
דף קודם
1 2 3
דף הבא

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור