הטעיית הציבור ביחס למקור גיאוגרפי

בקשה לרישום סימן מסחר 256053 "American Sleep" (מעוצב)

1 בפברואר, 2016,

יונתן דרורי

הטעיית הציבור ביחס למקור גיאוגרפי
בקשה לסימן מסחר שהוגשה על ידי סופר נייט סטאר 2000 בע"מ, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 12.11.2015 ניתנה ההחלטה בבקשה.
 
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "American sleep" בגין מזרונים וריהוט לבית ולגן, בסוג 20. מחלקת סימני המסחר סירבה לרישום הסימן מאחר ולטענתה הסימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(6) ו-11(6א) לפקודת סימני מסחר בשל כך שהסימן כולל את הציון הגיאוגרפי "American" לעניין טובין שמקורם אינו באזור הגיאוגרפי המצויין, ויש בציון זה כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור הטובין. 
 
משלא היה בטענות המבקשת כדי לשכנע את מחלקת סימני המסחר כי יש לקבל את הסימן, ביקשה המבקשת להשמיע טענותיה בפני הרשם. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בבקשה:
 

הטעיית הציבור ביחס למקור גיאוגרפי

השאלה העיקרית בתיק זה היא האם יהיה ברישום הסימן כדי להטעות את הציבור באשר למקור הגיאוגרפי של הטובין וזאת לאור הוראות סעיף 11(6א) לפקודה, הקובע כי לא יירשם בפנקס סימני המסחר: 
"(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;"
 
כעולה מהוראות הפקודה על מנת לקבוע כי סימן מסחר אינו עומד בהוראות סעיף 11(6א) די בכך שקיימת סבירות להטעיה ואין צורך לקבוע כי הטעיה כאמור תיגרם בוודאות.  
 
לא כל סימן מסחר הכולל ציון גיאוגרפי אינו כשיר לרישום, שהרי ייתכן כי השימוש בציון הגיאוגרפי ייתפס בקרב ציבור הצרכנים כשימוש שרירותי. רק סימן מסחר שסביר כי יגרום לציבור לטעות באשר למקורם הגיאוגרפי של הטובין הנושאים את הסימן ייפסל לרישום בשל עילה זו. 
 
סגנית הרשם סברה כי ציבור הצרכנים אינו אדיש למקורם הגיאוגרפי של הטובין ולאור העובדה שישנם מזרונים המיוצרים בארצות הברית שלהם מוניטין בישראל, הרי שלא ניתן לשלול את האפשרות שהצרכן עלול לחשוב שהטובין הנושאים את הסימן המבקש מקורם בארצות הברית.
סגנית הרשם דחתה את טענת המבקשת כי אין לארצות הברית מוניטין בישראל בתחום המזרונים. סגנית הרשם פסקה כי חיפוש במרשתת מראה כי ישנן חברות מזרונים אמריקאיות הפעילות בישראל, כגון Sealy, Active Coil ו- Serta. הראשונה הינה בין היצרניות המובילות בעולם בתחום המזרונים, ואינה זניחה מבחינת נתח השוק הישראלי.
 
בענייננו, כאמור, נפסק כי יש מוניטין לארצות הברית אף בתחום המזרונים והמחשבה כי זהו מקורם של המוצרים נשוא הסימן אינה מופרכת.
 

יש לכם שאלה לגבי המאמר?

השאירו תגובה

אני מאשר את

תנאי השימוש

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור